W każdym mniejszym i większym zakładzie pracy znajduje się sprzęt komputerowy. Bez niego w dzisiejszych czasach trudno prowadzić jakikolwiek biznes. Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jaką ilość tego sprzętu posiada, kto jest za niego odpowiedzialny, a także w jakim obecnie stanie on się znajduje. W tym zakresie pomocny okazuje się program do ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jego najważniejszym zadaniem jest kontrola nad wydawanym/zdawanym sprzętem, a także rejestrowanie zdarzeń i analiza jego zużycia. W poniższym tekście odpowiemy na pytanie, jak efektywnie zarządzać całym sprzętem IT w firmie np. komputerami stacjonarnymi, laptopami, drukarkami i na co należy zwrócić uwagę instalując darmowy program do inwentaryzacji sprzętu komputerowego. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

 

Program do inwentaryzacji sprzętu komputerowego – czym jest?

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem IT w firmie powinny korzystać z takiego rozwiązania jak program do inwentaryzacji sprzętu. System informatyczny daje możliwość skutecznej, a przede wszystkim szybkiej identyfikacji środków trwałych i wyposażenia. Ponadto oprogramowanie pozwala uzyskać kompleksową wiedzę o konfiguracjach oraz licencjach, usprawnia kontrolę nad posiadanym mieniem. Dzięki automatyzacji zadań w firmie zostaje zwiększona kontrola nad zasadnością zakupów, istnieje możliwość szybkiego wydawania sprzętu osobie użytkującej, a obsługa procesów serwisowych zostaje zrealizowana kompleksowo. Sam proces znakowania środków trwałych sprzętu IT nie należy do zbytnio skomplikowanych. Warto dodać, że aby program do inwentaryzacji komputerów działał poprawnie, sprzęt IT powinien zostać wcześniej oznakowany np. poprzez użycie zadrukowanej etykiety kruszącej, którą można dodatkowo zabezpieczyć tzw. coverem. Foliowa, polietylenowa biała etykieta przy próbie zerwania pęka i kruszy się na drobne kawałki, uniemożliwiając tym samym jej odklejenie. Jest ona odporna na działanie wody, środków czyszczących, zapewnia dobrą przyczepność do wielu typów powierzchni. Zastosowanie technologii RFID w procesie znakowania majątku IT, jeszcze bardziej usprawni wykonanie inwentaryzacji dzięki temu, że odczyt etykiet jest możliwy nawet z dużej odległości.

 

Warto również dodać, że nadzór nad takim rozwiązaniem jak program do inwentaryzacji oprogramowania również wchodzi w zakres obowiązku osób odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem biurowo-administracyjnym. System do ewidencji sprzętu komputerowego zapewnia jedną, spójną elektroniczną bazę ewidencyjną, a także pełną dokumentację osób odpowiedzialnych i użytkujących dany sprzęt oraz oprogramowanie. Takie rozwiązania zwiększają odpowiedzialność użytkownika (pracownika) za wydany mu sprzęt oraz usprawnią zarządzanie całą infrastrukturą IT w firmie.

 

 

Program do inwentaryzacji komputerów darmowy – o czym warto pamiętać?

Oprogramowanie do inwentaryzacji komputerów umożliwia uzyskanie wiarygodnej  informacji na temat historii zużycia sprzętu oraz jego obecnego stanu i lokalizacji. Podejmując decyzję o instalacji darmowego rozwiązania, należy zastanowić się, czy taki program do inwentaryzacji komputera jest na tyle dobrym, solidnym rozwiązaniem, który pozwoli uniknąć np. utraty danych. O zagrożeniach będziemy pisać w naszej następnej notce, a tym razem chcemy pomówić o tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Ewidencja sprzętu komputerowego w systemie IT ułatwia zarządzanie majątkiem. Przed instalacją każdego nieodpłatnego rozwiązania trzeba sprawdzić, czy jest w nim dostęp do aktualnych i historycznych danych, takich jak np. przynależność do użytkownika. Po drugie, czy można dołączać załączniki, takie jak np. karta gwarancyjna/dowód zakupu. Ważne jest też, aby program umożliwiał import danych inwentaryzacyjnych z innych źródeł. I wreszcie, czy inwentaryzacja zasobów IT jest przeprowadzana w sposób automatyczny.