Dużym wyzwaniem dla każdej firmy jest prawidłowe i funkcjonalne zarządzanie gospodarką magazynową. Aby pozwolić sobie na wzrost efektywności procesów logistycznych, konieczne jest posiadanie nowoczesnego systemu klasy WMS. Firma Synthos SA podjęła decyzję o wdrożeniu systemu  OPTIpromag® firmy OPTIDATA, dzięki czemu uzyskała pożądany efekt zarządzania procesami magazynowymi.

 

Synthos, dynamicznie rozwijająca się firma w branży kauczuków i lateksów syntetycznych (50%przychodów), tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i kopolimerowych, zarówno w skali kraju jak i na rynek europejski. Wysoka jakość obsługi, innowacyjne rozwiązania produktowe w atrakcyjnych cenach, a przy tym wysokie standardy odnoszące się do bezpieczeństwa ekologicznego oraz bezpieczeństwa pracy wynikają głównie z wdrażania skutecznych i innowacyjnych systemów zarządzania we wszystkich płaszczyznach działalności.

 

Takim rozwiązaniem jest wdrożony w przedsiębiorstwie nowoczesny system WMS OPTIpromag®, będący rozwiązaniem z zakresu zarządzania produkcją, realizacją procesów magazynowych, utrzymaniem ruchu, kontrolą jakości oraz kompletacją towarów. Dostawcą systemu jest spółka Optidata, działająca w branży  IT od 2002 r.

 

OPTIDATA od wielu lat dostarcza systemy informatyczne w obszarze zarządzania magazynem i produkcją  o bardzo szerokim zakresie  funkcjonalności, w pełni zintegrowane z systemami ERP.

 

OPTIpromag®, jako skuteczne narzędzie w gospodarce magazynowej, idealnie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstwa, związane z automatyzacją i wzrostem efektywności procesów logistycznych. Dążenie do coraz lepszej jakości obsługi klienta, powiązane z precyzyjną realizacją dostaw, w znaczący sposób ograniczyło reklamacje ze strony klientów.

 

W czasie wdrożenia w firmie Synthos, szczególną uwagę przywiązano do konieczności podniesienia sprawności wydań towarów, co do których jest wiele określających je parametrów. Aby spełnić wymagania jakościowe do wydań produktów, konieczne było wprowadzenie precyzyjnej rejestracji surowców w systemie. OPTIpromag® znacznie ułatwia politykę wydań, gdyż jest systemem o wysokim poziomie sparametryzowania. Wydania są powiązane z indywidualnym znakowaniem obiektów logistycznych – według indywidualnych wymagań odbiorców. Sama procedura wydania może być realizowana według różnych scenariuszy, począwszy od Cross-Dockingu, przez realizację zleceń magazynowych z podziałem na poszczególnych operatorów, po wieloetapowe procedury wydania, połączone z procedurami kontrolnymi (np. ważenie obiektów), dowiązaniem lub drukowaniem kodów logistycznych firm kurierskich itp. W OPTIpromag® obsługa procesów wydania, zoptymalizowana jest pod kątem najwyższego poziomu skuteczności – rozumianego jako połączenie najwyższej wydajności przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów.

 

System OPTIpromag® funkcjonuje w wielu obszarach począwszy od obsługi przyjęć z produkcji, znakowanie, poprzez lokowanie produktów na magazynie, obsługę blokad jednostek logistycznych/partii (standardowe, spersonalizowane), kontrolę parametrów jakościowych względem wybranych kryteriów, generowanie i wydruk certyfikatów jakości  aż po różne raporty i wydruki dedykowane oraz zarządzanie opakowaniami typu goodpack.

 

System WMS OPTIpromag® obsługuje magazyny wyrobów gotowych Synthos. Znakowanie jednostek logistycznych, wykorzystujące Standard ODETTE [Rubber Network] oraz GS1 realizowane jest w integracji on-line z automatyką produkcyjną i urządzeniami znakującymi. Przyjęcia wyrobów gotowych poprzedza proces kontroli i ewidencji parametrów jakościowych.

 

Wdrożenie WMS OPTIpromag® ułatwiło kontrolę i analizę operacji logistycznych w magazynie.

 

Do obsługi systemu wykorzystano sieć radiową oraz terminale mobilne ręczne i wózkowe. W systemie pracuje kilkudziesięciu użytkowników. Innowacyjnym rozwiązaniem jest jednoczesne wykorzystanie łączności WiFi i GSM w pracy operatorów terminali mobilnych.

 

Efektem implementacji było wsparcie procesów wydania towaru, kompletacji i dystrybucji oraz wzrost wydajności pracy. Kadra zarządzająca uzyskała dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji o postępie w operacjach magazynowych. Korzystne zmiany odnotowana na polu redukcji pomyłek oraz zmniejszeniu reklamacji.

 

W rezultacie wdrożenia nowoczesnego systemu WMS OPTIpromag®, osiągnięto wysoki standard usług, co przełożyło się na satysfakcję stron współpracujących przy wdrożeniu oraz Klientów.