Kontakt

 

Dane rejestrowe

Optidata Sp z o.o
ul. Wielicka 50/5
30-552 Kraków 

NIP: 679-27-44-184
VAT UE: PL6792744184

Sąd Rejonowy w Krakowie
KRS 0000141956
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN

Adres do korespondencji

Optidata Sp z o.o
ul. Wadowicka 8 a
30-415 Kraków 

tel. +48 12 299 60 00
faks +48 12 299 60 01

E-mail: optidata@optidata.pl

Dział Help Desk oraz Serwis - OPTIest

tel. +48 12 383 39 50

E-mail: helpdesk@optidata.pl

Dział Help Desk oraz Serwis - WMS i TMS

tel. +48 12 299 60 60

E-mail: helpdesk.wms@optidata.pl

E-mail: helpdesk.tms@optidata.pl

 


ďťż

Temat zapytania :
Nazwa firmy :
Adres firmy :
Imię i Nazwisko :
E-mail :
Telefon :
Treść zapytania :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPTIDATA Sp. z o.o. w celach przedstawienia ofert dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmę OPTIDATA, w tym materiałów reklamowych promujących firmę OPTIDATA, jak również ewentualnego zawarcia umowy, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym materiałów reklamowych promujących produkty, usługi bądź wizerunek firmy OPTIDATA, w tym newsletter, ( art. 10 ust. 1 i 2 Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie marketingu bezpośredniego informacji handlowych, w tym materiałów reklamowych promujących produkty, usługi bądź wizerunek firmy OPTIDATA ( art. 6 ust. 1 lit. f -RODO).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym materiałów reklamowych promujących produkty, usługi bądź wizerunek firmy OPTIDATA drogą telefoniczną, w tym SMS (art.172 ust. 1 i 2 Dz. U. Nr 171 z 2014r. poz. 1800 ustawa prawo telekomunikacyjne).