Oprogramowanie

Tworzone przez nas systemy są w sposób optymalny dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Oferowane rozwiązania są oparte są o najnowocześniejsze narzędzia i technologie informatyczne, istotny wpływ na ich wysoką jakość ma także profesjonalny zespół programistów i konsultantów. Wdrażając nasze rozwiązania koncentrujemy się na sprostowaniu wymagań Klientów dostarczając im usługi na najwyższym poziomie.
 
OPTIEST
kompleksowy system zarządzania aktywami stworzony zgodnie z potrzebami naszych klientów. Jest to nowoczesne, rozwiązanie, które pomaga zarządzać wszystkimi aktywami firmy: środkami trwałymi i wyposażeniem. System może pracować jako autonomiczne rozwiązanie lub może być zintegrowany z wybranym systemem centralnym (ERP, FK itp. ..).
 
OPTIPROMAG
kompleksowy system WMS, stworzony, aby spełniać rosnące potrzeby użytkowników w zakresie zarządzania produkcją, magazynem,kontrolą jakości, realizacją i wysyłką towarów oraz rejestracjią czasu pracy. System składa się z dwóch modułów: modułu magazynowego i modułu produkcyjnego.
 
POWERVOICE
program umożliwiający interakcję, opartą o komendy głosowe, pomiędzy użytkownikiem, a wykorzystywanym przez niego urządzeniem mobilnym, w oparciu o zdefiniowane kroki algorytmu. W szczególności stanowi rozwiązanie dla zleceń przyjmowania wydawania towarów (order picking) podczas pracy umożliwiając użytkownikowi uwolnienie rąk od dodatkowych urządzeń wspomagających wykonywany proces.
 
LOGONE
Log One to nowej generacji oprogramowanie do projektowania, wydruku oraz archiwizacji etykiet logistycznych i handlowych. Drukowane etykiety spełniają standardy Global System 1, umożliwiając tym samym śledzenie (traceability) tak oznakowanych towarów w całym łańcuchu logistycznym (tracking & tracing).
 
OPTIKOLEKTOR
uniwersalny program przeznaczony do terminali z systemem Windows. Optikolektor WIN jest kompatybilny z wiekszością najważniejszych programów używanych na polskim rynku, takich jak oprogramowanie stworzone przez Comarch, Sage, Enova, Insert. Aplikacja wspiera procesy odbioru i wysyłki towarów, inwentaryzacji oraz sprzedaży detalicznej.
 
TMS-FALCON
System (TMS - Transportation Management System) należy do grupy systemów zarządzania odpowiedzialnych za zbiór zamówień i optymalizację kosztów transportu. Rozbudowany mechanizm cenników uwzględniający różne składniki kosztu (odległość, ilość palet, waga, dodatek paliwowy, miejsce nadania itp.) pozwala na szacowanie kosztów transportu już na etapie planowania zleceń transportowych. Zastosowanie rozwiązania umożliwia wybór tańszego przewoźnika oraz daje możliwość negocjacji ceny.
 
INWENTARYZCJA W CHMURZE
ednym z najnowszych i najważniejszych trendów wyznaczanych obecnie przez branże IT jest bez wątpienia Cloud Computing czyli tzw. Chmura. Jest to model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę. Umożliwia ona przechowywanie aplikacji oraz informacji na serwerach umieszczonych poza lokalną siecią. Chmura zapewnia dostęp do wszelkich danych z dowolnego urządzenia, które posiada dostęp do Internetu. Wdrożenie takiego rozwiązania w organizacji lub przedsiębiorstwie równa się z przerzuceniem odpowiedzialności za szczegóły techniczne czy utrzymywanie infrastruktury na dostawcę.