OPTIest - Nowoczesne zarządzanie majątkiem firmy.

OPTIest to kompleksowy system zarządzania majątkiem firmy, który został przez nas stworzony zgodnie
z wymaganiami naszych klientów. Jest to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające zarządzać całym majątkiem firmy: Środkami Trwałymi i Wyposażeniem. System może pracować jako samodzielne rozwiązanie lub zostać zintegrowany z dowolnym systemem nadrzędnym (ERP, FK itp.).

Ulotki informacyjne:

OPTIest pracuje w środowisku Windows, a zastosowanie w procesie przetwarzania danych technologii klient - serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft daje przyrost prędkości oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Znakowanie środków trwałych kodem kreskowym

Środki trwałe w firmie to często dziesiątki różnego rodzaju urządzeń. Aby skutecznie nad nimi panować trudno obyć się bez zastosowania odpowiedniej metody ich znakowania. Najprostszym i jednocześnie dobrze sprawdzonym sposobem jest znakowanie środków trwałych za pomocą specjalnych etykiet z nadrukowanym kodem kreskowym. Stosowane etykiety posiadają bardzo wysoką trwałość, są odporne na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych. W praktyce oznacza to, że nie można ich uszkodzić w trakcie wykonywania czynności tj.: sprzątanie biura, konserwacja urządzeń. Dodatkową zaletą owych etykiet jest fakt, że bardzo trudno się odklejają i w trakcie takich prób ulegają zniszczeniu, co ma chronić sprzęt przed niepożądanym lub co więcej nieuczciwym przeklejaniem etykiet przez pracowników firmy.

Wykorzystanie kolektorów danych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

Inwentaryzacja środków trwałych i innych, niskocennych składników firmy, prowadzona tradycyjnymi metodami zwykle trwa długo i kojarzy się
z trudnościami w wyjaśnianiu rozbieżności pomiędzy zapisami w systemie a stanem faktycznym. Już samo wprowadzenie systemu znakowania kodem kreskowym z wykorzystaniem specjalnych etykiet w znacznym stopniu porządkuje te sprawy. Druga, niezwykle cenna korzyść płynąca
z tego faktu - to możliwość wykorzystania kolektorów danych w operacjach inwentaryzacji środków trwałych. Kolektory danych to małe przenośne komputery, z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych. Podczas inwentaryzacji kody kreskowe są łatwo i szybko odczytywane przez czytnik kodów kreskowych a dane te są zapisywane w pamięci kolektora. Zgromadzone informacje mogą być przesłane do programu komputerowego, którego zadaniem jest ich analiza. W efekcie można uzyskać precyzyjne informacje w postaci protokołów rozbieżności, danych na temat tego co znajduje się na wyposażeniu poszczególnych pracowników oraz w jakich lokalizacjach znajdują się poszczególne rzeczy.

OPTIest ready to RFID

 OPTIest ready to RFID stanowi rozszerzenie systemu zarządzania majątkiem firmy w zakresie wsparcia dla technologii RFID. Dzięki temu oprogramowaniu oprócz standardowych etykiet zawierających kody kreskowe możliwa jest również obsługa tagów RFID.

System OPTIest ready to RFID składa się z następujących elementów:

• Identyfikatory RFID (inaczej tagi, transpondery) – są to elementy, które przechowują informację o powiązanym obiekcie w elektronicznym chipie; dane do każdego identyfikatora przesyłane są przy pomocy wbudowanej miniaturowej anteny. Wybór rodzaju taga, jaki ma zostać użyty w konkretnym wdrożeniu zależy od wymagań klienta;

• Czytniki RFID – są to elementy, które wysyłają i odbierają dane z tagów poprzez wiązkę elektromagnetyczną. W tego typu rozwiązaniach zastosowanie mają urządzenia mobilne z wbudowanym czytnikiem tagów RFID.

• Oprogramowanie – moduł rozszerzeń dla systemu OPTIest odpowiedzialny za transmisję danych pomiędzy czytnikiem a identyfikatorem, gromadzenie i przetwarzanie danych. Zgromadzone informacje o tagach RFID mogą służyć do standardowych procesów obsługi majątku oraz inwentaryzacji.

Porównanie technologii RFID oraz tradycyjnych kodów kreskowych przedstawione jest w poniższej tabeli:

RFID Kod kreskowy Możliwość szybkiego i bezbłędnego odczytu tagów RFID  Konieczność szukania kodu kreskowego oraz jego właściwego eksponowania do odczytu  Brak konieczności umieszczania tagów RFID w widocznym miejscu w stosunku do czytnika  Wymagany bezpośredni dostęp wiązki lasera do kodu kreskowego  Wielokrotny zapis i odczyt  Wielokrotny odczyt  Odczyt i zapis w ruchu  Odczyt tylko stacjonarny  Większa pojemność pamięci