OPTIpromag – zaawansowane narzędzie WMS/MES wspomagające procesy magazynowe, produkcyjne i logistyczne.

OPTIpromag jest zintegrowanym, nowoczesnym i kompletnym rozwiązaniem odpowiadającym na wysokie wymagania użytkowników w zakresie zarządzania produkcją, realizacją procesów magazynowych, utrzymaniem ruchu, kontrolą jakości, kompletacją i wysyłką towarów oraz rejestracją czasu pracy. System zbudowany jest z dwóch modułów: magazynowego i produkcyjnego.

Ulotki informacyjne:

OPTIpromag to zaawansowany system magazynowy obsługujący procesy WMS. Pozwala na zarządzanie wydrukiem Etykiet Logistycznych i identyfikacji różnych jednostek logistycznych tj.: kartonów, pojemników palet. Generowane przez system magazynowy Etykiety Logistyczne mogą być zgodne ze standardami GS1. System magazynowy OPTIpromag pozwala na centralne zarządzanie drukarkami kodu kreskowego, terminalami, drukarko- etykieciarkami, inkjet'ami i innymi urządzeniami znakującymi. Dzięki nowoczesnym narzędziom oraz doświadczonemu zespołowi konsultantów i techników gwarantujemy naszym Klientom kompleksowe wdrożenie (sprzęt, oprogramowanie, usługi, serwis) dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. System OPTIpromag może być wdrażany kompleksowo (w pełnej funkcjonalności) lub etapami, umożliwiając wdrożenie w najbardziej newralgicznych obszarach działalności – gdzie spodziewane jest osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności, redukcji kosztów lub eliminacji nadużyć.

W ramach dostaw systemu OPTIpromag, zapewniamy naszym Klientom kompleksowe usługi w zakresie:

 • Analizy przedwdrożeniowej – nasi doświadczeni konsultanci wspierają naszych Klientów, przy optymalizowaniu realizowanych procesów, wspólnie z nimi opracowując procedury usprawniające przepływ obiektów i informacji oraz eliminujące możliwości potencjalnych nadużyć i malwersacji.

 • Projekt – przed każdą instalacją Klient otrzymuje szczegółowy projekt systemu, zawierający jego dokładną specyfikację, budżet oraz harmonogram wdrożenia. Umożliwia to Klientowi szczegółowe zaplanowanie zasobów osobowych, finansowych i czasowych.

 • Urządzenia – w ramach dostawy systemu OPTIpromag zapewniamy naszym Klientom kompleksową dostawę sprzętu, takiego jak: mobilne terminale danych, terminale wózkowe, przemysłowe czytniki kodu kreskowego, drukarki kodu kreskowego, aplikatory etykiet, sieci radiowe, urządzenia znakujące, serwery.

 • Oprogramowanie – OPTIpromag to nowoczesne narzędzie o bardzo dużych możliwościach konfigurowania umożliwiające dostosowanie do biznesowych potrzeb Klienta. Dzięki własnemu działowi oprogramowania oraz najnowocześniejszym narzędziom, jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć sprawnie działające rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników.

 • Integracja – system OPTIpromag, ma możliwości integracji z systemami biznesowymi, klasy ERP, MRP, TMS. Wymiana danych na poziomie transakcji bazodanowych, w oparciu o XML lub inne obiekty wg indywidualnych specyfikacji.

 • Wdrożenie – każdorazowo produkcyjne wdrożenie systemu OPTIpromag poparte jest pełnymi testami i uruchomieniem prototypu w środowisku biznesowym Klienta. Wdrożenie produkcyjne jest przeprowadzane bezkolizyjnie, a służby wdrożeniowe zapewniają odpowiednią asystę personalną po uruchomieniu systemu dla użytkowników i administratorów systemu.

 • Serwis i utrzymanie – dla zrealizowanych systemów zapewniamy kompleksowy serwis, Help Desk, bieżące dostawy materiałów eksploatacyjnych, oraz asystę techniczną realizowaną w trybie 24/7/365. W ramach asysty technicznej zapewniamy między innymi dostarczenie urządzeń i rozwiązań zastępczych na czas usunięcia usterki, zdalny serwis i konserwację oprogramowania oraz bezpośredni serwis w miejscu instalacji dla całego systemu (sprzętu, oprogramowania, sieci)

 • Rozwój i dostosowanie do potrzeb biznesowych – dla już wdrożonych instalacji, zapewniamy pełne wsparcie technologiczne i merytoryczne umożliwiające bieżące dostosowywania systemu OPTIpromag do zmieniających się potrzeb biznesowych naszych Klientów.

 

Schemat procesów realizowanych w systemie OPTIpromag.

 

OPTIpromag_schemat_fin.jpg

 

Magazyn

Zaawansowane algorytmy WMS optymalizujące pracę systemu OPTIpromag w obszarach składowania i transportu materiałów oraz wyrobów gotowych są sercem systemu. Procesy magazynowe realizowane są mobilnie, w czasie rzeczywistym przy jednoczesnej, całkowitej eliminacji papierowej formy dokumentów. Rozbudowana funkcjonalność pozwala na perfekcyjną obsługą następujących procesów magazynowych:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne, może być realizowane przez system magazynowy wg rygorystycznych scenariuszy w powiązaniu z systemem zamówień do dostawców. W trakcie procesu PZ, realizowane są zaawansowane procedury kontrolne (kontrola ilości, kontrola dat przydatności, rejestracja numerów partii i inne).

 • WZ – wydanie zewnętrzne, jest sprawne i bezbłędne. Dzięki zaimplementowanym mechanizmom zarządzania procesami magazynowymi (WMS) możliwe są różne metody realizacji WZ takie jak: Cross Docking, konfekcjonowanie, indywidualne znakowanie itp. Możliwe jest także znakowanie jednostek wysyłkowych indywidualnymi etykietami logistycznymi, które mogą być zgodne ze standardem GS1.

 • RW, PW, MM – zapewniają realizację ruchu towarów i materiałów w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Możliwe są różne poziomu restrykcyjności i indywidualne prawa dostępu do realizacji poszczególnych funkcji.

 • Inwentaryzacje – wg wielu parametrów np. po dostawcy, partii, lokalizacjach, towarze, itp. Inwentaryzacje ciągłe, wyrywkowe, zdawczo-odbiorcze, rozliczeniowe.

Produkcja

OPTIpromag zapewnia wsparcie dla zakładów produkcyjnych o różnych sposobach organizacji produkcji, takich jak:

 • produkcja potokowa

 • produkcja dyskretna

 • produkcja procesowa

 • produkcja sekwencyjna

 • produkcja zleceniowa

System realizuje pełne Traceability produkcji, kontrolę materiałów, raportowanie produkcji, znakowanie półproduktów, wyrobów jednostkowych, opakowań zbiorczych, palet. Każde zlecenie produkcyjne posiada odpowiednie statusy, a rozliczenie zmian odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany.

Moduł produkcyjny umożliwia między innymi:

 • Przekazywanie planów produkcyjnych na produkcję

 • Kompletację wydań z magazynu materiałów

 • Raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym (np. wg ilości, partii, LOT numerów, numerów seryjnych, kart Kanban – w tym kart obcych)

 • Możliwość indywidualnej integracji ze sterownikami obiektowymi maszyn produkcyjnych

 • Rygorystyczną realizację procesów kontrolnych (próbki, kwarantanna)

 • Prowadzenie statystyk produkcyjnych wraz z automatycznymi raportami, w tym także raportami alarmowymi (o przekroczeniu stanów minimalnych materiału, niezgodnościach realizacji zleceń i planów produkcyjnych itp.)

 • Rejestracja i śledzenie, strat, ubytków oraz uszkodzeń i braków wg różnych kryteriów

 • Traceability produkcji

Raporty

OPTIpromag nadzoruje czas pracy, zasoby oraz ruch towaru i materiałów. Podstawowe funkcje modułu raportów to:

 • Rejestracja czasu pracy, w tym efektywnego czasu pracy ludzi i maszyn

 • Automatyczne rozliczanie produkcji i ruchu w kierunku Magazyn Materiałów -> Produkcja oraz Produkcja -> Magazyn Wyrobów Gotowych

 • Wydajność

 • Rotacja Towarów

 • Poziom realizowania planów

 • Inne dedykowane

 

Pełna kontrola z OPTIpromag-iem

Dokładne śledzenie i pełne zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala na daleko posuniętą kontrolę i skuteczne planowanie zdarzeń logistycznych i produkcyjnych. System daje informacje czy produkowane jest to co jest potrzebne, w jakich ilościach, jak jest dostarczane do Klientów oraz jak wyglądają zamówienia u naszych Dostawców. Dzięki temu wszelkie niekorzystne zdarzenia obniżające efektywność mogą być szybko identyfikowane i eliminowane. Jeden system zapewnia zarządzanie w czasie rzeczywistym produkcją, magazynami, kontrolą, wysyłkami oraz zamówieniami do Dostawców. Jeden dostawca sprawnie zarządza, serwisuje i utrzymuje cały system.

 

 

OPTIPromag ready to RFID

OPTIPromag ready to RFID stanowi rozszerzenie systemu zarządzania produkcją i magazynem OPTIPromag. Dzięki temu modułowi wsparcie procesów magazynowych, produkcyjnych i logistycznych stało się jeszcze prostsze, ponieważ oprócz standardowych etykiet zawierających kody kreskowe, które są powszechnie stosowane w dniu dzisiejszym, nasz system WMS zapewnia również obsługę tagów RFID.

System OPTIPromag ready to RFID składa się z następujących elementów:

• Identyfikatory RFID (inaczej tagi, transpondery) – są to elementy, które przechowują informację o powiązanym obiekcie w elektronicznym chipie; dane do każdego identyfikatora przesyłane są przy pomocy wbudowanej miniaturowej anteny. Wybór rodzaju taga, jaki ma zostać użyty w konkretnym wdrożeniu zależy od wymagań klienta;

• Czytniki RFID – są to elementy, które wysyłają i odbierają dane z tagów poprzez wiązkę elektromagnetyczną. Część dostępnych na rynku terminali mobilnych posiada wbudowane czytniki tagów RFID. Znaczna większość przeznaczona jest do stacjonarnych rozwiązań typu bramki, wejścia do magazynów. W tej grupie czytników dostępna jest bardzo szeroka paleta produktów różnych producentów. Poza rozwiązaniami mobilnymi i stacjonarnymi, dostępne są również czytniki zintegrowane z drukarkami przemysłowymi. W zależności od modelu, czytnik może mieć wbudowaną antenę lub wymagać zewnętrznej anteny;

• Oprogramowanie – moduł rozszerzeń dla systemu OPTIPromag odpowiedzialny za transmisję danych pomiędzy czytnikiem a identyfikatorem, gromadzenie i przetwarzanie danych.

Zalety użycia tagów RFID

Przewaga technologii RFID nad kodami kreskowymi przejawia się przede wszystkim w wyeliminowaniu konieczności bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego informacje z obiektem, który jest identyfikowany. Jest to szczególnie ważne w przypadku miejsc trudnodostępnych dla użytkownika systemu WMS. W bardzo krótkim czasie jest możliwy odczyt informacji z wszystkich tagów znajdujących się w zasięgu czytnika. Tagi RFID są znacznie odporniejsze od tradycyjnych etykiet kodów kreskowych. Mogą być przechowywane w miejscach charakteryzujących się trudnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak duża wilgotność, wysokie temperatury lub znaczne zapylenie.

Tagi RFID mogą być wielokrotnie odczytywane i zapisywane. Technologia RFID daje możliwość zapisu znacznie większej ilości informacji niż kod kreskowy. Dzięki specjalnie do tego celu zaprojektowanym komórkom pamięci użytkownik może do nich również dopisywać informacje np. po przejściu kolejnego etapu w łańcuchu dostaw.

Zastosowanie bramek RFID może w prosty sposób zautomatyzować część procesów, które obecnie są realizowane ręcznie przez użytkowników. Jeśli np. tagi RFID przypisane zostaną do samochodów system OPTIPromag będzie w stanie zarejestrować ich przejazd przez bramę z czytnikami RFID, co z kolei może odnotować zdarzenie przyjazdu lub wyjazdu transportu.

System OPTIPromag ready to RFID zapewnia obsługę dwóch modeli pracy – stacjonarnego przy użyciu bramek RFID, oraz mobilnego przy wykorzystaniu terminali RFID. Możliwa jest również praca w architekturze rozproszonej. Taki model pracy jest stosowany np. do zarządzania transportem, czy obiegiem palet. Ponieważ dane z identyfikatorów RFID do czytników transmitowane są drogą radiową, narażone są na różnego rodzaju ataki. System OPTIPromag ready to RFID jest chroniony dzięki najnowszym technikom szyfrowania danych i uwierzytelniania użytkowników. Terminale mobilne zapewniają bezpieczeństwo danych zarówno w przypadku komunikacji z serwerem poprzez sieć WiFi jak i GSM.

 OPTIPromag ready to VOICE

 OPTIPromag ready to VOICE to dodatkowy moduł dla systemu zarządzania produkcją i magazynem OPTIPromag, który umożliwia interakcję z użytkownikiem systemu w oparciu o komendy głosowe. Dzięki temu rozszerzeniu wsparcie procesów magazynowych, produkcyjnych i logistycznych stało się jeszcze szybsze, ponieważ kolejne polecenia system podpowiada użytkownikowi poprzez zestaw słuchawkowy, a ich wykonanie jest potwierdzane ustnie przez mikrofon podłączony do terminala. Uzysk czasowy wynikający z takiego podejścia jest szczególnie widoczny podczas realizacji procesów przyjęcia i wydania (order picking).

Do prawidłowego działania system OPTIPromag ready to VOICE niezbędna jest:

• Instalacja oprogramowania VoiceDesigner – jest to narzędzie służące do graficznego modelowania algorytmu procesów głosowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie w łatwy i szybki sposób dostosować przebieg procesów głosowych do potrzeb klienta.

• Aktualizacja środowiska OPTIPromag o moduły o Moduł syntezy mowy - wykorzystanie technologii TTS (Text To Speech) pozwala na przekształcenie dowolnego komunikatu z postaci tekstowej na postać głosową o Moduł rozpoznawania mowy - wykorzystanie technologii ASR (Automatic Speech Recognition). Zastosowano tzw. „rozwiązanie niezależne od operatora”, nie wymagające treningu przed rozpoczęciem pracy – pozwala to skrócić do minimum czas potrzebny na rozpoczęcie pracy z systemem przez nowego operatora

• Zakup terminali mobilnych z możliwością podpięcia zewnętrznego zestawu słuchawkowego lub terminali przeznaczonych tylko do obsługi technologii głosowych (brak ekranu)

• Przygotowanie etykiet lokalizacji zawierających specjalne kody do identyfikacji głosowej miejsc magazynowych

Główne zalety płynące z zastosowania rozszerzeń OPTIPromag ready to VOICE to:

• Wzrost wydajności pracy użytkowników systemu

• Ograniczenie kosztów operacyjnych - szybki zwrot kosztów inwestycji (ROI), zwykle w przeciągu 6-9 miesięcy od wdrożenia; po tym okresie korzyści wynikające z zastosowania OPTIPromag ready to VOICE przyczyniają się do zwiększenia zysków firmy poprzez redukcję kosztów i czasu pracy oraz redukcję pomyłek

• Wzrost terminowości i dokładności wydań

• Zmniejszenie ilości pomyłek

• Zadowolenie pracowników, którzy zyskują łatwość poruszania się i możliwość koncentracji na własnych działaniach - dzięki temu mogą pracować szybciej i dokładniej.

• Redukcja czasu szkoleniowego pracowników - po około 5 minutach treningu pracownicy są gotowi, aby krok po kroku wykonać zadanie używając komend głosowych. Informacje zwrotne od firm korzystających z technologii głosowej konsekwentnie pokazują, że całkowity czas adaptacji nowych pracowników obniżony jest o 50%.

• Bezpieczeństwo - pracownicy zyskują wolne ręce - szczególnie przydaje się to w branżach gdzie panują ciężkie warunki np. w chłodniach.

System OPTIPromag ready to VOICE współpracuje z urządzeniami:

• Zebra WT41N0

• Honeywell HX3

• Honeywell TECTON MX7

Lista urządzeń współpracujących z naszym głosowym WMS może zostać rozszerzona o nowe modele po pozytywnym przejściu przez nich testów. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez urządzenie karty dźwiękowej oraz wejścia słuchawkowego. Dostrojenie urządzenia do pracy w trybie głosowym może wymagać zmiany parametrów konfiguracyjnych np. poziomu odcięcia szumów (jest to moc, poniżej której sygnał odbierany przez urządzenie nie jest analizowany).

System OPTIPromag ready to VOICE jest chroniony dzięki najnowszym technikom szyfrowania danych i uwierzytelniania użytkowników. Terminale mobilne zapewniają bezpieczeństwo danych zarówno w przypadku komunikacji z serwerem poprzez sieć WiFi jak i GSM.