RFID - Informacje ogólne

RFID (ang. Radio Frequency IDentification) to system identyfikacji bazujący na wykorzystaniu fal radiowych jako medium transmisji danych o identyfikowanym obiekcie. Informacje zapisane są na specjalnych nośnikach (transpondery, tagi). Technologię RFID można wykorzystać analogicznie jak kody kreskowe lub kody 2D do kontroli osób, zwierząt, przepływu towarów i materiałów oraz wymiany usług. Technologia RFID może być wykorzystywana w systemach OPTIest oraz OPTIpromag.

Główne zalety technologii radiowej to dokonywanie wielu odczytów w bardzo krótkim czasie (krótszym niż milisekundy), bez bezpośredniej widoczności taga, odporność taga na warunki środowiskowe (temperatura, kurz, zapylenie, wilgotność). Kolejnym atutem jest możliwość zapisania znacznie większej ilości informacji niż w tradycyjnym kodzie kreskowym lub kodzie wielowymiarowym (2D). Dla niektórych rodzajów tagów istnieje możliwość modyfikowania lub uzupełniania zawartej w nich informacji poprzez odpowiednie urządzenia programujące. Dzięki temu możemy zmieniać zawartość informacyjną taga na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Dzisiejsze systemy RFID stosowane w logistyce i przemyśle umożliwią odczyty tagów z odległości od kilu centymetrów do około 100 metrów. Odległość odczytu zależy od rodzaju wykorzystanego taga (pasywny lub aktywny), rozmieszczenia anten oraz środowiska w jakim następują odczyty.

Wraz z rozwojem technologii radiowej pojawiło się wiele standardów związanych z czytnikami, antenami oraz Tagami. W zasadzie każda firma produkująca tą technologię próbowała narzucić własne rozwiązanie. Uznanym standardem jest specyfikacja GEN2 (ang. Class 1 Generation 2 UHF Air Interface Protocol Standard). Określa ona budowę fizyczną i standardy kodowania danych dla tagów pasywnych. Dotyczy zakresów częstotliwości od 860 MHz - 960 MHz. Pełny tekst standardu GEN2 można pobrać ze strony EPC Global.

Projektując systemy RFID należy pamiętać o takim doborze tagów, anten i czytników, aby były ze sobą kompatybilne oraz ich zastosowanie nie naruszało prawa telekomunikacyjnego w zakresie dozwolonych częstotliwości i mocy nadajników. Jedną ze spójnych cech powinna być zatem częstotliwość działania danego elementu systemu RFID.

Różnorodność standardów RFID (czytników, tagów, anten) i uwarunkowań biznesowych powoduje, iż wielu Klientom trudno zdecydować się na wprowadzenie technologii RFID. OPTIDATA w sposób rzetelny podchodzi do analizy potrzeb Klienta. Naszym zadaniem jest wybór optymalnej technologii dla realizacji przedstawionego zadania. Wspólnie z Klientem rozważamy, na którym etapie łańcucha dostaw lub do jakich celów identyfikacyjnych technologia RFID będzie mogła być zastosowana, a oczekiwana stopa zwrotu inwestycji (ang. ROI) zadowoli Klienta. Wszelkie Państwa pomysły w zakresie identyfikacji mogą być wcześniej sprawdzone w posiadanym od 2006 roku Laboratorium RFID OPTIDATA.

 

RFID_label.jpg RFID_tag.jpg

 

Testy i wdrożenia pilotażowe

Zainteresowanym Klientom oferujemy wykonanie projektu systemu oraz przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia, którego celem jest sprawdzenie działania urządzeń RFID w specyficznych warunkach danego klienta.
W projekcie określa się:

  • cele przeprowadzenia testów
  • metody i warunki testów
  • zasoby niezbędne do przeprowadzenia procedury testowej
  • parametry oceny pozytywnego wyniku testów

Dostawa komponentów lub całościowego systemu RFID

OPIDATA oferuje dostawę elementów systemu lub wykonanie całościowego rozwiązania zintegrowanego z systemem ERP. Konsultanci
z kilkuletnim doświadczeniem w przygotowaniu i testowaniu rozwiązań pomogą Państwu zaprojektować całościową koncepcję i dobrać odpowiednie, elementy systemu RFID, w tym:

  • Tagi lub etykiety RFID
  • Bramki i czytniki RFID
  • Drukarki etykiet z programatorami tagów RFID
  • Automatyczne aplikatury tagów RFID
  • Terminale przenośne
  • Terminale i anteny wózkowe

Osoby zainteresowane technologią RFID lub poszczególnymi elementami zachęcamy do opisania potrzeb identyfikacji i przesłanie ich na adres ai@optidata.pl lub kontakt z działem handlowym.