GRUPA FERRERO to czołowy, międzynarodowy producent słodyczy, który obecnie sprzedaje swoje produkty w 170 krajach zlokalizowanych na 5 kontynentach. Na terenie Polski FERRERO funkcjonuje od 1992 r., zatrudniając ponad 1600 pracowników.

 

W celu nowoczesnego i efektywnego zarządzania majątkiem trwałym, polskie spółki GRUPY FERRERO podjęły decyzję o współpracy z firmą Optidata. W związku z tym wdrożenie systemu OPTIest miało miejsce w styczniu 2008 r. Wówczas wspólnymi siłami przeniesiono 10 000 kartotek środków trwałych z dotychczas używanej aplikacji do systemu OPTIest. W dalszej kolejności oznakowano je trwałymi etykietami z unikatowymi kodami 1D, opracowano strukturę organizacji i lokalizacji oraz zaimportowano słownik pracowników z systemu SAP.

 

Obecnie OPTIest jest kluczowym narzędziem do zarządzania środkami trwałymi w FERRERO, które wspomaga system SAP poprzez automatyczne uzupełnianie wartości, umów oraz osób odpowiedzialnych. Dział IT firmy pracuje na aplikacji lokalnej OPTIest, zaś pozostałym użytkownikom został udostępniony moduł OPTIest WWW.

 

FERRERO ZADECYDOWAŁ O WDROŻENIU TECHNOLOGII RFID

 

Zainteresowanie technologią RFID pojawiło się w FERRERO jako pomysł na rozwiązanie problemów wynikających z mobilności sprzętu IT oraz jego przemieszczaniem się bez wiedzy osób odpowiedzialnych za ewidencjonowanie tych zmian.

 

RFID (ang. Radio Frequency IDentification) jest najnowszą technologią wykorzystywaną do znakowania środków trwałych, bazującą na wykorzystywaniu fal radiowych jako medium transmisji do przekazywania informacji o obiekcie. Pozytywne wyniki przeprowadzonych wspólnie z Optidata testów, skłoniły FERRERO do znakowania tagami RFID całego sprzętu informatycznego.

 

Główne korzyści płynące z funkcjonalności RFID w systemie OPTIest:

  • Brak konieczności skanowania każdego urządzenia z osobna, które znajduje się w tej samej lokalizacji. Czytnik RFID jednocześnie zbiera informacje o każdym oznakowanym sprzęcie.
  • Szybszy spis z natury w porównaniu do tradycyjnego spisu jak i tego opartego o kody 1D/2D.
  • Szybkie lokalizowanie majątku – ustawienie skanera na wyszukiwanie określonego kodu – skaner głośno piszczy, gdy znajdzie szukane urządzenie.
  • Możliwość naklejania etykiety z anteną RFID w dowolnym miejscu, nawet takim, które w późniejszym czasie będzie trudnodostępne – czytnik RFID i tak ją odczyta.
  • Świadomość pracowników, że sprzęt jest dobrze chroniony.

 

Warto podkreślić, że Zarząd FERRERO docenił zastosowanie identyfikacji RFID, gratyfikując nagrodą specjalną Pana Łukasza Walendę – koordynatora projektu z ramienia FERRERO.

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o systemie AMS OPTIest®.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o technologii RFID.