Większość samodzielnych systemów zarządzania transportem jest zbyt ograniczona, aby objąć wielopoziomową złożoność międzynarodowego, wielosegmentowego łańcucha dostaw, ale technologia, która może integrować i łączyć transport z innymi funkcjami łańcucha dostaw, takimi jak zarządzanie zamówieniami, wyznacza nowy standard branżowy. Dlatego wiele firm poszukuje rozwiązań takich jak inteligentny system transportowy, aby zapewnić możliwie jak najwyższy poziom widoczności.

 

System transportowy opis

Perfekcyjna realizacja zamówień oznacza uwzględnienie wielu zmiennych w swoim podejściu, z których niektóre zmieniają się z minuty na minutę. Dzięki kompleksowej widoczności i funkcjom w aplikacji do wyboru dostawców, zarządzania wyjątkami i nie tylko, interesariusze mają większą kontrolę nad indywidualnym zarządzaniem zamówieniami, nawet jeśli warunki zmieniają się z minuty na minutę. Pulpity nawigacyjne mogą wyświetlać scentralizowane dane w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, co jest kluczem do reagowania na zdarzenia zakłócające, takie jak brak dostaw lub opóźnienia związane z pogodą. To wielopłaszczyznowe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw jest również ważne dla wspierania długoterminowych celów dotyczących przyszłego wzrostu poprzez zapewnienie widoczności w miarę zwiększania się skali sieci. Drogowy system transportowy TMS wspiera kompleksową widoczność dzięki przepływie danych pomiędzy interesariuszami w sposób bardzo przejrzysty. Ponadto zapewnia lepszą dostępność, wybór dostawców oraz przewoźników. W dobie globalnych zakłóceń łańcucha dostaw, niedoborów i wysokich kosztów dostaw zrozumienie wartości wydajności i sprawozdawczości finansowej jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Aby zbudować tę odporność na zakłócenia, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw powinno obejmować: analizy, raporty finansowe, planowanie zasobów i alokacja kosztów, rejestrowanie umów dotyczących poziomu usług i weryfikowanie wbudowanej inteligencji w celu uzyskania wglądu w wydajność, zarządzania ryzykiem i planowania strategii, konsolidację zamówień, zarządzanie przepływem fizycznym, planowanie wydajności, przewoźników, inteligentne reguły biznesowe i automatyzacja. Liderzy każdej branży traktują priorytetowo obsługę klienta. Jednym ze sposobów wprowadzania innowacji w tej dziedzinie jest rozwijanie możliwości wielokanałowości, co oznacza, że ​​produkt można kupić, zrealizować lub zwrócić w dowolnym miejscu w sieci. Ten sposób myślenia ułatwia klientom korzystanie z Twoich produktów i usług, co zwiększa prawdopodobieństwo, że ponownie wesprą organizację w przyszłości. Systemy zarządzania transportem mogą pomóc w ograniczaniu ryzyka i budowaniu odporności w przypadku wystąpienia wyjątków zagrażających wynikom finansowym. Rozszerzone poziomy usług i komunikacja między silosami umożliwiają również usprawnienie przepływów, które uległy segmentacji. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu transportem i zamówieniami (lub TMS zorientowanemu na zamówienia ) firmy mogą zapewnić wysoki poziom usług i bezproblemową obsługę klienta. 

 

Its inteligentny system transportowy

Inteligentne systemy transportowe (ITS) to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stosowanych w różnych środkach transportu, w tym w samochodach, autobusach, pociągach i statkach. Celem ITS jest poprawa bezpieczeństwa, wydajności i trwałości systemów transportowych, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnego doświadczenia użytkownika. 

 

Jedną z kluczowych funkcji takiego rozwiązania jak system komunikacyjny transportowy ITS jest zarządzanie ruchem. Obejmuje to korzystanie z danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i zaawansowanych analiz w celu optymalizacji przepływu ruchu, zmniejszenia korków i skrócenia czasu podróży. Można to osiągnąć za pomocą różnych metod, takich jak dynamiczne wyznaczanie tras i zmiana tras pojazdów, sterowanie sygnalizacją świetlną w czasie rzeczywistym oraz stosowanie zmiennych ograniczeń prędkości. Inną ważną funkcją ITS jest dostarczanie informacji o podróży w czasie rzeczywistym dla kierowców, użytkowników transportu publicznego i innych użytkowników dróg. Może to obejmować informacje o warunkach drogowych, zamkniętych drogach i rozkładach jazdy transportu publicznego, a także spersonalizowane planowanie podróży i wskazówki dotyczące trasy. Może to być realizowane za pośrednictwem różnych kanałów, w tym wyświetlaczy w pojazdach, aplikacji mobilnych i znaków drogowych. ITS odgrywają również kluczową rolę w rozwoju połączonych i autonomicznych pojazdów. Obejmuje to wykorzystanie zaawansowanych czujników, kamer i technologii komunikacyjnych, aby umożliwić pojazdom „rozmawianie” ze sobą iz szerszą siecią transportową. Może to poprawić bezpieczeństwo, zmniejszyć ryzyko wypadków i zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni drogowej. Bezpieczeństwo to kolejna kluczowa funkcja ITS. Obejmuje to wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak kamery i czujniki, do wykrywania potencjalnych zagrożeń i ostrzegania kierowców, a także wykorzystanie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do identyfikowania incydentów i reagowania na nie. Może to pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków i skróceniu czasu reakcji w przypadku zdarzenia. Ogólnie rzecz biorąc, ITS jest istotną częścią przyszłości transportu. Wykorzystując zaawansowane technologie w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju systemów transportowych, ITS może pomóc uczynić nasze drogi i systemy transportu publicznego bezpieczniejszymi, bardziej niezawodnymi i wygodniejszymi dla wszystkich użytkowników.

 

Korzyści z zastosowania systemów ITS:

  • zwiększenie przepustowości ulic
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zmniejszenie liczby kolizji
  • poprawa jakości środowiska naturalnego dzięki redukcji emisji spalin
  • skrócenie czasów podróży i zmniejszenie zużycia energii
  • poprawa komfortu podróżowania 
  • redukcja kosztów związana z transportem