(PL) YMS SOPHIA

(PL) Zarządzanie ruchem i zmiennością na terenie przedsiębiorstwa

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Amerikanisches Englisch verfügbar.

(PL) DRIVER Freendly

(PL)

W naszej aplikacji przywiązujemy dużą uwagę, aby była ona przyjazna dla kierowców i gości. Wychodzimy z założenia, że wszyscy odwiedzający powinni zostać sprawnie obsłużeni, żeby w przyszłości wracali do nas z przyjemnością. Dlatego też nasz system oferuje szereg funkcjonalności, które pozwalają na przyspieszenie oraz zautomatyzowanie powtarzalnych procesów. Check-in i check-out mogą być realizowane w sposób samoobsługowy lub tradycyjny.

(PL) Komunikacja

(PL)

Informacja pozyskana na czas w usługach transportowych pozwala uzyskać oszczędności. Z własnymi kierowcami możemy komunikować się za pośrednictwem nowoczesnej aplikacji mobilnej. YMS Sophia wykorzystuje najlepsze, aktualnie dostępne wielokanałowe rozwiązania komunikacyjne: SMS, WhatsApp, MMS, e-mail, chat, które pozwalają na prostą, dwustronną komunikację z Dostawcami, Przewoźnikami i Kierowcami. Obsługa standardowych i powtarzalnych czynności, takich jak: wezwanie z Parkingu, potwierdzenie przybycia zgodnie z awizacją, mogą być realizowane przez programowalnego interaktywnego BOTa. Nasz inteligentny BOT zna 26 języków, wyręcza obsługę w powtarzalnych czynnościach oraz jest w pełni zintegrowany z aplikacją YMS.

(PL) POD

(PL)

Integracja z aplikacją POD (Proof od Delivery) lub systemem monitoringu GPS/GMS pozwala na optymalne zarządzanie powtarzalnymi rutynami załadunków np. dla transportu dystrybucyjnego. YMS Sophia otrzymuje dane geolokalizacyjne, dzięki którym potrafi przewidzieć czas dotarcia auta do Magazynu. Pozwala to na dokładne zaplanowanie załadunków i optymalne wykorzystanie zasobów takich jak rampy.

(PL) BEZPIECZEŃSTWO

(PL)

Procesy check-in/check-out zarówno dla ruchu towarowego jak też osobowego są kompleksowo rejestrowane i monitorowane. System weryfikuje wszystkie planowane wizyty oraz zaawizowane auta. Dla samochodów regularnie wjeżdżających na teren obiektu proces wjazdu/wyjazdu jest realizowany z wykorzystaniem kilku niezależnych źródeł: IoT, LPR, APP POD. System posiada narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo wyjeżdżających ładunków, takie jak: inspekcja pojazdów na bramie wyjazdowej, kontrola wagi, stop listy. Rozwiązania te zapewniają pełną kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.

(PL) SELF-SERVICE

(PL)

System może zostać wyposażony w dodatkowe stanowiska do samoobsługi, które pozwalają na samodzielną obsługę procesów. Kierowcy mogą samodzielnie potwierdzić swój przyjazd w wybranym przez siebie języku, np. ukraińskim, angielskim, rumuńskim czy też niemieckim. W trakcie obsługi procesu zwracamy uwagę na intuicyjność aplikacji. Chcemy, aby była ona prosta i budziła pozytywne emocje wśród kierowców. Zapewniamy wykonanie wszelkich niezbędnych czynności, takich jak: potwierdzenie znajomości regulaminów BHP (przy pierwszym wjeździe), zgody RODO, oświadczenia dodatkowe (np. deklarację trzeźwości), mapkę poruszania się po obiekcie. Samoobsługowy kiosk jest przeznaczony do rejestracji biometrycznej wraz z opcją rozpoznawania twarzy, skanowania dokumentów kierowcy poprzez OCR oraz do wydruków przepustek wjazdowych.

(PL) ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM OBIEKTU

(PL)

Inteligentne wykorzystanie zasobów takich jak: rampy przyjęciowe, wydaniowe i zwrotowe, bramy, parkingi oraz integracja z narzędziami awizacyjnymi takimi jak: Web Booking wraz z dużym bogactwem parametrów konfiguracyjnych, pozwalają na automatyczne, optymalne oraz natychmiastowe planowanie pracy Magazynu.

(PL) BRAMA

(PL)

Intuicyjny interfejs i prosta obsługa systemu pozwalają na sprawne wdrożenie bez konieczności szkoleń użytkowników. Obsługa aut własnych o cyklicznym dostępie oraz zaawizowanych opiera się o kamery LPR, które automatycznie identyfikują pojazdy. Warto podkreślić, że pojazdy własne oraz pracowników mogą być identyfikowane także w sposób automatyczny, poprzez hybrydowy odczyt znaczników IoT oraz numerów rejestracyjnych z kamer LPR. Moduł umożliwia wprowadzenie STOP LISTY dla osób niepożądanych.

(PL) WIZYTY

(PL)

YMS Sophia awizuje, obsługuje oraz zarządza całym ruchem osobowym i towarowym na terenie obiektu. Dzięki temu zawsze jest wiadomo, kto w danym momencie przebywa i w jakim obszarze obiektu. Mamy możliwość także ocenić, czy wizyta jest realizowana zgodnie z planem, a w przypadku ewentualnych działaniach niepożądanych, wysłać powiadomienie.

(PL) PEŁNA INTEGRALNOŚĆ

(PL)

YMS Sophia wymienia dane z innymi systemami IT takimi jak: ERP, WMS, TMS. Nasze oprogramowanie jest otwarte na komunikację inteface’ową, która zapewnia pełną integrację i automatyzację procesów.

(PL) RAPORTY

(PL)

Wszystko, co dzieje się na obszarze zarządzanym przez system, jest skrupulatnie rejestrowane i mierzone. Nasze oprogramowanie oferuje szereg raportów o zmiennych parametrach, które mogą być przez użytkownika dowolnie customizowane. YMS Sophia na bieżąco informuje o najbardziej istotnych dla organizacji wskaźnikach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Dzięki nim użytkownik jest w stanie zidentyfikować wąskie gardła w procesie i skutecznie nad nimi pracować, ulepszając zarówno poziom obsługi, jak i jej koszty. Pulpit nawigacyjny zapewnia szybkie informacje ułatwiające podejmowanie decyzji, codzienne śledzenie wydajności i usprawnienie komunikacji w organizacji.

(PL) Korzyści z wdrożenia systemu YMS Sophia

(PL)

  • AUTOMATYZACJA POWTARZALNYCH PROCESÓW
  • ZARZĄDZANIE WYSOKĄ ZMIENNOŚCIĄ BIEŻĄCYCH ZDARZEŃ takich jak opóźnienia i przyspieszenia transportów
  • ZOPTYMALIZOWANY OBSZAR OPERACYJNY egzekwowanie wszelkich wymogów formalnych (inspekcja aut, stop lista niepożądanych kierowców, weryfikacja dokumentów)
  • SPRAWNA KOMUNIKACJA pomiędzy uczestnikami procesu (kierowcami, ochroną, pracownikami poszczególnych sekcji magazynowych)
  • OPTYMALIZACJA CZASU na wielu poziomach

Kontaktformular