11.01.2010

Optidata beneficjentem Programu Innowacyjna Gospodarka

Jako firma otwarta na nowe wyzwania i rozwój podejmujemy działania zmierzające do unowocześnienia technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Tworząc i wdrażając nowe rozwiązania przyczyniamy się do usprawniania procesów logistycznych i produkcyjnych w dużych i małych firmach, a także instytucjach państwowych. Firma […]

formularz kontaktowy