11.04.2022

OPTIDATA BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

  Od 1 czerwca 2021 r. Optidata realizuje projekt badawczy pn. OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNEGO DO EWIDENCJI, MONITOROWANIA ORAZ AUTOMATYCZNEJ OCENY TERENÓW ZADARNIONYCH współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu “Szybka ścieżka – Agrotech”. […]

20.02.2020

OPTIDATA BENEFICJENTEM REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

  Od lutego 2020 r. Optidata realizuje projekt badawczy pn. ROZWÓJ TMS NOWEJ GENERACJI: STEROWANIE PROCESAMI TRANSPORTOWYMI I DYSTRYBUCYJNYMI ORAZ WSPÓDZIELENIE DANYCH W CHMURZE Z UŻYCIEM METOD SI.   CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY: Celem projektu jest […]

11.01.2010

OPTIDATA BENEFICJENTEM PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Jako firma otwarta na nowe wyzwania i rozwój podejmujemy działania zmierzające do unowocześnienia technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Tworząc i wdrażając nowe rozwiązania przyczyniamy się do usprawniania procesów logistycznych i produkcyjnych w dużych i małych firmach, a także instytucjach państwowych. Firma […]

formularz kontaktowy