Od 1 czerwca 2021 r. Optidata realizuje projekt badawczy pn. OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNEGO DO EWIDENCJI, MONITOROWANIA ORAZ AUTOMATYCZNEJ OCENY TERENÓW ZADARNIONYCH współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu “Szybka ścieżka – Agrotech”.

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania – automatycznego systemu monitorującego stan terenów zielonych, w tym, w szczególności traw w oparciu o technologię uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

 

Wdrożenie rozwiązania do działalności gospodarczej Spółki Optidata przyczyni się do znacznego zwiększenia konkurencyjności firmy.

 

OKRES REALIZACJI: czerwiec 2021 – marzec 2023
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 662 000,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 344 425,00 PLN