audyt logistyczny magazynu

Audyt logistyczny

Co może dać Twojej firmie audyt logistyczny?

Zmniejsz koszty związane z planowaniem magazynowania i transportu towarów – usprawnij wszystkie procesy Gospodarki Magazynowej.

 

Na czym polega audyt logistyczny magazynu?

Audyt logistyczny zostaje zazwyczaj dobrowolnie zlecony przez przedsiębiorstwo wybranej instytucji zewnętrznej. Jego celem jest szczegółowa analiza procesów logistycznych w firmie pod względem jakości, produktywności, zastosowanych technologii oraz wpływu czynników zewnętrznych. Ponadto w ramach podejmowanych działań zostają wyznaczone obszary wymagające poprawy, jak i następuje ocena wykorzystywanych w przedsiębiorstwie procedur kontroli działalności.

 

Zalety analizy

Analiza procesów logistycznych powinna dostarczyć informacje dotyczące możliwości poprawy działań realizowanych w zakresie zarządzania produkcją, magazynowaniem i transportem. Odbywa się to poprzez wskazanie procesów, w których można obniżyć bądź zracjonalizować koszty. Niejednokrotnie, nawet najmniejsze zmiany przynoszą szybkie i wymierne korzyści, dlatego warto zdecydować się na analizę procesów nawet na najwcześniejszych etapach działania przedsiębiorstwa. Głównym efektem będzie zredukowanie kosztów, które po przeprowadzonej analizie oraz wdrożonych zmianach mogą przełożyć się na realne korzyści finansowe. Jest to istotne biorąc pod uwagę skalę środków, jakie są inwestowane w logistyczne aspekty produkcji.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

Dodatkowe korzyści audytu logistycznego magazynu

Audyt logistyczny zlecony zewnętrznej instytucji pozwala otrzymać obiektywny, niezależny obraz tego, co wykonywane jest poprawnie, co należy zmienić, a co warto wyłącznie poprawić. Nie jest to jednak jedyna rola tego audytu. Jego wyniki dają szerszy pogląd na logistyczny aspekt działalności przedsiębiorstwa, co może być punktem wyjściowym do określenia dalszej strategii czy nawet do przyspieszenia przepływów towarów w systemie organizacyjnym. Bezpośrednio wpłynie to także na podniesienie jakość obsługi klientów, co w rezultacie przełoży się na ich poziom satysfakcji ze świadczonych przez firmę usług.

 

Przeprowadzanie audytu logistycznego

W celu przeprowadzenia prawidłowej analizy oraz osiągnięcia wiarygodnych efektów należy podejść do całego procesu metodycznie i kompleksowo, uwzględniając różne czynniki pracy przedsiębiorstwa. Podczas właściwej analizy należy:

  • przygotować wstępne założenia, które pomogą ustalić chociażby cele oraz zakres prowadzonych działań,
  • zrealizować audyt logistyczny magazynu z wykorzystaniem uzyskanych informacji, a następnie porównać je ze stanem optymalnym,
  • opracować raport dla klienta z odpowiednimi zaleceniami,
  • przeprowadzić ostateczną weryfikację wprowadzonych zmian oraz przekazać wyniki klientowi.

formularz kontaktowy