Polityka ochrony danych osobowych

Firma OPTIDATA dziękuje za zainteresowanie okazane naszym produktom i odwiedzenie naszej strony internetowej. Naszym zamiarem jest pozostawienie użytkownikowi jak najpełniejszej kontroli nad przekazywanymi danymi osobistymi. Jest dla nas niezwykle ważne, aby odwiedzający naszą stronę www czuł pełen komfort. Niekiedy jednak będziemy potrzebować pewnych informacji. Wszelkie przekazywane nam dane, łącznie z adresem poczty elektronicznej, będą wykorzystywane w sposób opisany poniżej. Przekazane nam (w celu uzyskania od nas zwrotnych informacji – np. broszur, katalogów) dane osobiste są zbierane i przechowywane. Dzięki nim możliwa będzie realizacja konkretnych zamówień. W każdym przypadku, czy to podczas przeglądania czy przesyłania nam jakichkolwiek informacji; proces ten jest zawsze pilnie przez nas śledzony. Dane takie pomagają nam między innymi w precyzyjnym przekazywaniu informacji zwrotnych, są także nieocenionym źródłem wiedzy na temat częstotliwości odwiedzania poszczególnych miejsc na naszej stronie internetowej. Przekazane nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży. Strona internetowa może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do OPTIDATA. OPTIDATA nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych.  

 

Prawa autorskie

Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi © 1998-2008 OPTIDATA sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5 30-552 Kraków (lub upoważnione podmioty – jeżeli zostanie to wskazane – i/lub podmioty, które otrzymały od nich licencję). Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje podane na naszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody OPTIDATA. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione. Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.  

 

Komentarze, pytania lub sugestie

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie OPTIDATA prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez OPTIDATA wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik. Specyficzne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej Wszelkie dostępne na naszej stronie internetowej oprogramowanie (,,Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi należącymi do firmy OPTIDATA i/lub jej dostawców. Używanie tego Oprogramowania jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest włączona do Oprogramowania jako ,,Umowa Licencyjna”. Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać ściągnięte z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne.  

 

PRZEKAZYWANIE, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA PRZEDMIOTOWEGO OPROGRAMOWANIA NA JAKIMKOLWIEK SERWERZE LUB STANOWISKU KOMPUTEROWYM W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST ZABRONIONE.  

 

EWENTUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA, ZWIĄZANA Z OMAWIANYM OPROGRAMOWANIEM, JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ. ZA WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI USTALONEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, OPTIDATA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZAJĄC W TO STATUTOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO SPECYFICZNYCH CELÓW, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZENIA PRAW.