YMS SOPHIA

Zarządzanie ruchem i zmiennością na terenie przedsiębiorstwa

YMS Sophia to oprogramowanie do cyfrowego zarządzania ruchem i zmiennością na terenie centrum dystrybucyjnego lub przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie skalowalne, przeznaczone dla średnich oraz dużych obiektów magazynowych i produkcyjnych. YMS Sophia obserwuje, rejestruje, a także kontroluje cały ruch wchodzący/wychodzący w obiekcie oraz optymalnie rozkłada jego obciążenia, zarazem zarządzając jego pracą.

 

System dostępny: Saas lub on-premise.

Więcej informacji znajdziesz na Azure Marketplace.

 

 

Przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, YMS Sophia zwiększa wydajność pracy w magazynie oraz transporcie, ma wpływ na wzrost produktywności procesów oraz ogranicza koszty związane z działaniami w całym łańcuchu dostaw.

 

Zapytaj o szczegóły

DRIVER Freendly

W naszej aplikacji przywiązujemy dużą uwagę, aby była ona przyjazna dla kierowców i gości. Wychodzimy z założenia, że wszyscy odwiedzający powinni zostać sprawnie obsłużeni, żeby w przyszłości wracali do nas z przyjemnością. Dlatego też nasz system oferuje szereg funkcjonalności, które pozwalają na przyspieszenie oraz zautomatyzowanie powtarzalnych procesów. Check-in i check-out mogą być realizowane w sposób samoobsługowy lub tradycyjny.

Komunikacja

Informacja pozyskana na czas w usługach transportowych pozwala uzyskać oszczędności. Z własnymi kierowcami możemy komunikować się za pośrednictwem nowoczesnej aplikacji mobilnej. YMS Sophia wykorzystuje najlepsze, aktualnie dostępne wielokanałowe rozwiązania komunikacyjne: SMS, WhatsApp, MMS, e-mail, chat, które pozwalają na prostą, dwustronną komunikację z Dostawcami, Przewoźnikami i Kierowcami. Obsługa standardowych i powtarzalnych czynności, takich jak: wezwanie z Parkingu, potwierdzenie przybycia zgodnie z awizacją, mogą być realizowane przez programowalnego interaktywnego BOTa. Nasz inteligentny BOT zna 26 języków, wyręcza obsługę w powtarzalnych czynnościach oraz jest w pełni zintegrowany z aplikacją YMS.

POD

Integracja z aplikacją POD (Proof od Delivery) lub systemem monitoringu GPS/GMS pozwala na optymalne zarządzanie powtarzalnymi rutynami załadunków np. dla transportu dystrybucyjnego. YMS Sophia otrzymuje dane geolokalizacyjne, dzięki którym potrafi przewidzieć czas dotarcia auta do Magazynu. Pozwala to na dokładne zaplanowanie załadunków i optymalne wykorzystanie zasobów takich jak rampy.

BEZPIECZEŃSTWO

Procesy check-in/check-out zarówno dla ruchu towarowego jak też osobowego są kompleksowo rejestrowane i monitorowane. System weryfikuje wszystkie planowane wizyty oraz zaawizowane auta. Dla samochodów regularnie wjeżdżających na teren obiektu proces wjazdu/wyjazdu jest realizowany z wykorzystaniem kilku niezależnych źródeł: IoT, LPR, APP POD. System posiada narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo wyjeżdżających ładunków, takie jak: inspekcja pojazdów na bramie wyjazdowej, kontrola wagi, stop listy. Rozwiązania te zapewniają pełną kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.

SELF-SERVICE

System może zostać wyposażony w dodatkowe stanowiska do samoobsługi, które pozwalają na samodzielną obsługę procesów. Kierowcy mogą samodzielnie potwierdzić swój przyjazd w wybranym przez siebie języku, np. ukraińskim, angielskim, rumuńskim czy też niemieckim. W trakcie obsługi procesu zwracamy uwagę na intuicyjność aplikacji. Chcemy, aby była ona prosta i budziła pozytywne emocje wśród kierowców. Zapewniamy wykonanie wszelkich niezbędnych czynności, takich jak: potwierdzenie znajomości regulaminów BHP (przy pierwszym wjeździe), zgody RODO, oświadczenia dodatkowe (np. deklarację trzeźwości), mapkę poruszania się po obiekcie. Samoobsługowy kiosk jest przeznaczony do rejestracji biometrycznej wraz z opcją rozpoznawania twarzy, skanowania dokumentów kierowcy poprzez OCR oraz do wydruków przepustek wjazdowych.

ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM OBIEKTU

Inteligentne wykorzystanie zasobów takich jak: rampy przyjęciowe, wydaniowe i zwrotowe, bramy, parkingi oraz integracja z narzędziami awizacyjnymi takimi jak: Web Booking wraz z dużym bogactwem parametrów konfiguracyjnych, pozwalają na automatyczne, optymalne oraz natychmiastowe planowanie pracy Magazynu.

BRAMA

Intuicyjny interfejs i prosta obsługa systemu pozwalają na sprawne wdrożenie bez konieczności szkoleń użytkowników. Obsługa aut własnych o cyklicznym dostępie oraz zaawizowanych opiera się o kamery LPR, które automatycznie identyfikują pojazdy. Warto podkreślić, że pojazdy własne oraz pracowników mogą być identyfikowane także w sposób automatyczny, poprzez hybrydowy odczyt znaczników IoT oraz numerów rejestracyjnych z kamer LPR. Moduł umożliwia wprowadzenie STOP LISTY dla osób niepożądanych.

WIZYTY

YMS Sophia awizuje, obsługuje oraz zarządza całym ruchem osobowym i towarowym na terenie obiektu. Dzięki temu zawsze jest wiadomo, kto w danym momencie przebywa i w jakim obszarze obiektu. Mamy możliwość także ocenić, czy wizyta jest realizowana zgodnie z planem, a w przypadku ewentualnych działaniach niepożądanych, wysłać powiadomienie.

PEŁNA INTEGRALNOŚĆ

YMS Sophia wymienia dane z innymi systemami IT takimi jak: ERP, WMS, TMS. Nasze oprogramowanie jest otwarte na komunikację inteface’ową, która zapewnia pełną integrację i automatyzację procesów.

RAPORTY

Wszystko, co dzieje się na obszarze zarządzanym przez system, jest skrupulatnie rejestrowane i mierzone. Nasze oprogramowanie oferuje szereg raportów o zmiennych parametrach, które mogą być przez użytkownika dowolnie customizowane. YMS Sophia na bieżąco informuje o najbardziej istotnych dla organizacji wskaźnikach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Dzięki nim użytkownik jest w stanie zidentyfikować wąskie gardła w procesie i skutecznie nad nimi pracować, ulepszając zarówno poziom obsługi, jak i jej koszty. Pulpit nawigacyjny zapewnia szybkie informacje ułatwiające podejmowanie decyzji, codzienne śledzenie wydajności i usprawnienie komunikacji w organizacji.

Korzyści z wdrożenia systemu YMS Sophia

  • AUTOMATYZACJA POWTARZALNYCH PROCESÓW
  • ZARZĄDZANIE WYSOKĄ ZMIENNOŚCIĄ BIEŻĄCYCH ZDARZEŃ takich jak opóźnienia i przyspieszenia transportów
  • ZOPTYMALIZOWANY OBSZAR OPERACYJNY egzekwowanie wszelkich wymogów formalnych (inspekcja aut, stop lista niepożądanych kierowców, weryfikacja dokumentów)
  • SPRAWNA KOMUNIKACJA pomiędzy uczestnikami procesu (kierowcami, ochroną, pracownikami poszczególnych sekcji magazynowych)
  • OPTYMALIZACJA CZASU na wielu poziomach

formularz kontaktowy