O firmie
O firmie
O firmie

AMS OPTIEST

AMS System - program do inwentaryzacji wyposażenia z czytnikiem.

Zastąp ręczne prowadzenie rejestrów poprzez automatyzację. Odzyskaj kontrolę nad inwentaryzacją i aktywami firmy przy wykorzystaniu najlepszego rozwiązania. AMS OPTIest® to wiodący na rynku system informatyczny do zarządzania majątkiem trwałym, prowadzenia jego ewidencji oraz inwentaryzacji. Szybkie, bezpieczne i przejrzyste śledzenie zasobów jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii kodu kreskowego 1D/2D oraz RFID.

 

Oprogramowanie umożliwia trwałe znakowanie majątku dzięki etykietom z kodem kreskowym oraz znacznikom RFID, które jednoznacznie identyfikują każdy składnik. Automatyzacja procesu spisu z natury pozwala zaoszczędzić nawet 80% czasu w porównaniu do metody tradycyjnej, gwarantując jednocześnie rzetelność i bezbłędność zbierania danych.

 

Program do inwentaryzacji wyposażenia

System AMS OPTIest® to nie tylko program do inwentaryzacji wyposażenia i ewidencji środków trwałych. Oprogramowanie znacznie ułatwia zarządzanie majątkiem trwałym. Jest to sprawdzone narzędzie współpracujące z kolektorami danych, smartfonami, drukarkami, które służą do inwentaryzacji oraz mobilnej obsługi procesów ewidencyjnych.

 

Warto podkreślić, że dzięki licznym funkcjom w systemie, automatyzujesz pracę oraz porządkujesz wiedzę o majątku. W związku z tym do skutecznego zarządzania potrzebujesz stabilnego oprogramowania, mobilnego kolektora oraz drukarkę kodu kreskowego. To zaledwie trzy elementy, które zapewnią pełen przegląd aktualnej sytuacji firmy. System AMS OPTIest® jest rozwiązaniem o otwartej architekturze, którego ciągle można doskonalić i dostosowywać pod indywidualne wymagania. Na tę chwilę oprogramowanie posiada rozszerzenia: moduł magazynowy, moduł webowy oraz OPTIest® ready to RFID.

 

Zapytaj o szczegóły

Zadania systemu AMS OPTiest®

 • Zarządzanie majątkiem trwałym.
 • Szybka i bezbłędna inwentaryzacja.
 • Kontrolowanie pełnego cyklu życia elementów majątku.
 • Dokumentowanie wszystkich operacji.
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi.
 • Zarządzanie wszystkimi uprawnieniami w systemie.
 • Rejestrowanie wszystkich zdarzeń w systemie.
 • Eksportowanie plików do programu MS Excel.
 • Odczytywanie kompletnej historii każdego elementu majątku.
 • Intuicyjna obsługa.
 • Bezpieczne użytkowanie.

Współpraca systemu AMS z ERP

System AMS OPTIest® może być zintegrowany z dowolnymi systemami typu ERP. Mechanizmy integracji zawsze są tworzone pod indywidualne oczekiwania, dzięki czemu ich działanie jest „szyte na miarę potrzeb Klienta”. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów integracyjnych, które dają Ci gwarancję, że uruchomiony mechanizm będzie działał sprawnie, niezawodnie i usprawni zarządzanie majątkiem trwałym. Medium, za pomocą którego mogą być przesyłane dane, zależy od możliwości obu systemów. Z punktu widzenia systemu AMS OPTIest® może to być np.: wymiana danych przy pomocy plików (txt, csv, xls, xlsx, xml), widoków z bazy danych, web serwisów.

 

Słowniki w systemie AMS OPTiest®

System AMS OPTiest® działa w oparciu o dane słownikowe: systemowe oraz własne. Najważniejsze z nich to:

 

słownik lokalizacji – umożliwia dokładne wskazanie, w jakim miejscu znajduje się dany obiekt. Masz możliwość nadania uprawnień użytkownikom, do jakich lokalizacji mają wgląd oraz na konto jakich lokalizacji mogą generować transakcje.  

 

słownik jednostek organizacyjnych – pozwala na zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możesz zarządzać majątkiem w strukturach multipodmiotowych, tzn. takich, gdzie poszczególne jednostki mogą  być odrębnymi podmiotami gospodarczymi.

 

słownik pracowników – możesz przyporządkować składniki majątku do osób odpowiedzialnych i osób użytkujących, zdefiniujesz stanowiska służbowe, posiądziesz globalny dostęp do kartotek pracowników oraz do kartotek i widoczności wybranych pracowników.  

 

słownik „typy” dla środków trwałych/wyposażenia – dzięki dodatkowemu klasyfikatorowi masz możliwość wyróżnienia odrębnych grup środków trwałych/wyposażenia, dla których niektóre transakcje w systemie będą realizowane wg odrębnych scenariuszy. Przykładem takiego rozróżnienia może być proces inwentaryzacji. Dla większości obiektów inwentaryzacje przeprowadzamy metodą spisu z natury, jednak niektóre typy majątku takie jak np. WNiP, Grunty, Budynki – inwentaryzujemy metodą weryfikacji dokumentów.  

 

słownik grup własnych środków trwałych i grup rodzajowych wyposażenia – zdecyduj, na podstawie jakich parametrów ma być opisywany majątek. Możesz grupować majątek według własnych kryteriów, dodawać dodatkowe pola/zakładki specyfikujące szczegółowo wybrane grupy majątku (np. konfiguracje sprzętowe dla majątku z grupy IT).

Raporty w systemie AMS OPTIest®

Jeżeli jesteś osobą, która odpowiada w firmie za zarządzanie majątkiem trwałym i inwentaryzację wyposażenia, doskonale wiesz, jak istotne jest prawidłowe i rzetelne generowanie raportów. Dzięki rozbudowanym mechanizm raportowania jako uprawniona osoba masz możliwość w prosty sposób raportować określone elementy majątku, tworzyć indywidualne scenariusze raportowania i zapisywać ich wyniki do np. pliku Excel. 

Administracja i uprawnienia w systemie AMS OPTiest®

Miej pod kontrolą pracę aplikacji. Funkcja “zdarzenia” daje administratorowi podgląd na wszystkie wykonane operacje w systemie. W ramach nowych przepisów związanych z rozporządzeniem RODO, w systemie możesz zarządzać uprawnieniami użytkowników, których hasła są szyfrowane w bazie danych.

Kartoteki i funkcje w systemie AMS OPTIest®

Identyfikuj i zarządzaj różnymi typami majątku z uwzględnieniem jego specyfiki: Środki Trwałe i Wyposażenie (magazyny, urządzenia łączności, sprzęt informatyczny, oprogramowanie), nieruchomości, inwentarz drobny, ewidencja inwestycji.  Kartoteka składników to przydatny mechanizm usprawniający zarządzanie majątkiem trwałym i ewidencjonowanie wieloelementowych obiektów majątkowych np. zestawu komputerowego, zestawu mebli biurowych.

Ewidencja i dokumenty w systemie AMS OPTIest®

Zarządzaj pełnym cyklem życia elementów majątku. W systemie są rejestrowane wszystkie operacje, począwszy od przyjęcia, ruchu majątku między pracownikami, lokalizacjami, jednostkami organizacyjnymi, przeszacowaniami, ulepszeniami, aż po likwidację czy też sprzedaż. Operacje te są dokumentowane. Ich realizacja jest także możliwa w terenie przy wykorzystaniu specjalizowanych komputerów przenośnych. Wszystkie transakcje ewidencyjne są także możliwe do realizowania na przenośnym kolektorze danych i następnie przetransmitowane do Centralnej Bazy danych systemu AMS OPTIest® celem zatwierdzenia wykonania.

Praca mobilna w terenie

Zarządzanie majątkiem trwałym w terenie? Nasz system umożliwi przeprowadzanie automatycznego spisu z natury, który odbywa się przy pomocy mobilnych kolektorów danych. Identyfikacja majątku następuje poprzez skanowanie etykiety z kodem.

Inwentaryzacja wyposażenia w systemie AMS OPTiest®

System OPTIest® posiada rozbudowany moduł wykonywania i rozliczania inwentaryzacji wyposażenia przy wykorzystaniu technologii automatycznej identyfikacji. Oznakuj i inwentaryzuj majątek z wykorzystaniem: etykiet z kodem kreskowym, etykiet z kodem mozaikowym oraz znaczników RFID. Inwentaryzacja może obejmować swym zakresem zarówno środki trwałe, składniki, wyposażanie jak i obiekty majątkowe. W Systemie są dostępne 4 rodzaje prowadzonego spisu z natury: według lokalizacji, według jednostki organizacyjnej, według osoby odpowiedzialnej, dla jednocześnie kilku wybranych z powyższych obszarów.

 

Automatyzuj pracę dzięki mobilnym kolektorom danych, do których dane są wprowadzane poprzez skanowanie etykiet z kodem. Kolektory danych to małe przenośne komputery, z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych. Podczas inwentaryzacji kody kreskowe są łatwo i szybko odczytywane przez czytnik kodów kreskowych, a dane te są zapisywane w pamięci kolektora. Zgromadzone informacje mogą być przesłane do programu komputerowego, którego zadaniem jest ich analiza. W efekcie można uzyskać precyzyjne informacje w postaci protokołów rozbieżności, danych na temat tego co znajduje się na wyposażeniu poszczególnych pracowników oraz w jakich lokalizacjach znajdują się poszczególne rzeczy. To wszystko ma wpływ na odpowiednie zarządzanie majątkiem trwałym.

 

Zalety przeprowadzania inwentaryzacji wyposażenia w systemie AMS OPTIest®:

 • pełne rozliczenie inwentaryzacji;
 • generowanie wszystkich wymaganych dokumentów przygotowujących obszar do przeprowadzenia inwentaryzacji, rozliczające inwentaryzację oraz wyceniające spis – gotowe arkusze spisowe, arkusze nadwyżek, niedoborów (pozornych i rzeczywistych) i arkusze pomocnicze jak  arkusz niezgodności (kompensaty), obiektów nieobecnych (wypożyczonych, w serwisie) etc.

AMS OPTIest® ready to RFID

AMS OPTIest® ready to RFID to idealne rozszerzenie systemu, który odpowiada za zarządzanie majątkiem trwałym w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu oprócz standardowych etykiet zawierających kody kreskowe możliwa jest również obsługa tagów RFID. Moduł jest odpowiedzialny za transmisję danych pomiędzy czytnikiem a identyfikatorem, gromadzenie i przetwarzanie danych. Zgromadzone informacje o tagach RFID mogą służyć do standardowych procesów obsługi majątku oraz inwentaryzacji. Rozszerzenie składa się z elementów: identyfikatory RFID, czytniki RFID, oprogramowanie.  

 

Poznaj zalety wykorzystania technologii RFID.

Moduł magazynowy w systemie AMS OPTIest®

System AMS OPTIest® posiada moduł magazynowy do obsługi podręcznego magazynu. Głównym jego przeznaczeniem jest możliwość zarządzania materiałami eksploatacyjnymi, takimi jak papier do drukarek, tusze i tonery, inne materiały. Moduł magazynowy może obsługiwać także magazyn podręczny IT, w którym przechowywane są zasoby IT, nieprzekazane jeszcze do użytkowania. Podstawowe operacje obsługiwane przez moduł magazynowy to PZ, PW, RW, MM oraz WZ. Moduł magazynowy w połączeniu z modułem do ewidencji środków trwałych umożliwia efektywne zarządzanie magazynem oraz kontrolę wydawanych materiałów. Pozwala na definiowanie norm zużycia towarów np.: ustawianie miesięcznego limitu zużycia papieru do danej drukarki kwotowo lub ilościowo, śledzenie historii zużycia towarów na danym środku.

Moduł webowy systemu AMS OPTIest®

Moduł Web stanowi uzupełnienie systemu AMS OPTIest® i wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie o rozproszonej strukturze lokalizacji. Na chwile obecną w wersji przeglądarkowej istnieje możliwość wykonywania operacji: wprowadzenia majątku, przyjęcia majątku, zmiany miejsca użytkowania oraz likwidacji. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do dokumentów czekających na jego akceptację bądź odrzucenie. Moduł OPTIest® Web obsługuje przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne.

formularz kontaktowy