projektowanie sieci wifi, skanowanie sieci wifi

Projektowanie sieci WiFi

Projektowanie sieci wifi - skanowanie sieci wifi - skaner sieci wifi

Oferujemy profesjonalne projektowanie sieci WiFi oraz analizy funkcjonujących (uruchamianych) infrastruktur radiowych.

AIRMAGNET PLANNER – projektowanie sieci WiFi

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi do projektowania sieci AirMagnet Planner nasi inżynierowie mogą zasymulować działanie infrastruktury radiowej na wstępnym etapie projektu, gdy nie ma jeszcze zainstalowanych żadnych urządzeń. Na podstawie danych dotyczących architektury obiektu, w którym ma być wykonana sieć radiowa, oraz charakterystyki urządzeń, które mają być wykorzystane do jej budowy, możliwe jest opracowanie dokładnego modelu infrastruktury radiowej.

AirMagnet Planner pozwala nie tylko na projektowanie sieci WiFi na poszczególnych piętrach, ale również na zweryfikowanie, w jaki sposób fale przenikają na inne kondygnacje budynku. Dane zostają przedstawione w postaci wizualizacji w wersji 2D lub 3D, umożliwiając użytkownikowi odnaleźć miejsca o słabszej sile sygnału, w których warto zastosować dodatkowe rozwiązania sprzętowe lub inaczej rozplanować rozmieszczenie istniejących.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

projektowanie sieci wifi, WLAN

Oprogramowanie AirMagnet Planner pozwala na:

 • optymalne projektowanie WLAN;
 • wdrożenie lub migrację 802.11ac i 802.11n wraz z funkcją prognozowania poziomu wydajności;
 • skanowanie sieci WiFi w środowisku zewnętrznym;
 • zapewnienie odpowiedniego pokrycia sygnałem we wszystkich wymaganych miejscach;
 • uniknięcie przedostawania się sygnału poza obszar instalacji;
 • prognozowanie wszelkich zakłóceń międzykanałowych.

 

AIRMAGNET SURVEY PRO – skanowanie sieci WiFi

Oprogramowanie AirMagnet Survey Pro umożliwia sporządzenie szczegółowych map pokrycia WiFi oraz analiz pokrycia. Dane do analiz są gromadzone w dwóch procesach: skanowania pasywnego i aktywnego.

Skanowanie pasywne automatycznie zapisuje dane zebrane ze wszystkich punktów dostępowych i urządzeń znajdujących się w pobliżu. Pozwala to na dokładne zobrazowanie całego środowiska sieciowego, włączając źródła szumów i sygnału radiowego z sąsiednich infrastruktur. Skanowanie pasywne może być dokonywane również poza obiektem.

W trakcie skanowania aktywnego oprogramowanie AirMagnet Survey Pro łączy się z poszczególnymi punktami dostępowymi oraz gromadzi szczegółowe informacje dotyczące tego urządzenia. Pozwala to na emulowanie pracy klienta i zebranie takich informacji, jak prędkość transmisji, ilość retransmisji czy liczba utraconych pakietów. Po wykonaniu skanowania sieci oprogramowanie AirMagnet Survey Pro łączy wyniki skanowania pasywnego i aktywnego oraz udostępnia dane do sporządzenia pełnej analizy i zaprojektowania infrastruktury WiFi.

Przy pomocy oprogramowania AirManget Survey Pro można nie tylko przyspieszyć procesy projektowania i wdrożenia WiFi, ale również uniknąć dodatkowych kosztów związanych z potrzebą zmodernizowania lub przekształcenia całej infrastruktury ze względu na niekompletne pokrycie. Ponadto zostaje znacząco zwiększony poziom satysfakcji pracowników lub innych użytkowników z korzystania z WiFi. Może to również wpłynąć na wydajność działów wykorzystujących sieć podczas realizacji obowiązków służbowych, a w rezultacie na wydajność całego przedsiębiorstwa.

 

skanowanie sieci wifi

AirMagnet Survey Pro pozwala na:

 • zintegrowanie z systemem AirMagnet Planner;
 • zapewnienie odpowiedniej siły sygnału we wszystkich wymaganych lokalizacjach określenie idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych;
 • wychwycenie interferencji między kanałami;
 • zobrazowanie obszarów roamingu;
 • skanowanie sieci WiFi w środowisku zewnętrznym przy pomocy m.in. GPS i Google Earth;
 • emulowanie pracy klienta, aby sprawdzić prędkość i jakość transmisji w danym miejscu.

formularz kontaktowy