Projektowanie sieci WiFi

Wykonujemy profesjonalne projekty sieci radiowych WiFi oraz analizy funkcjonujące (uruchamianych) sieci radiowych.

 

AIR MAGNET PLANNER

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi do projektowania sieci AirMagnet Planner nasi inżynierowie mogą zasymulować działanie sieci radiowej na wstępnym etapie projektu, gdy nie ma jeszcze zainstalowanych żadnych urządzeń. Na podstawie danych dotyczących architektury obiektu, w którym ma być wykonana sieć radiowa, oraz charakterystyki urządzeń, które mają być wykorzystane do budowy sieci, możliwe jest opracowanie dokładnego modelu sieci radiowej.

 

Oprogramowanie AirMagnet Planner pozwala na:

  • optymalne zaplanowanie sieci WLAN;
  • zapewnienie odpowiedniego pokrycia sygnałem we wszystkich wymaganych miejscach;
  • uniknięcie przedostawania się sygnału poza obszar instalacji;
  • prognozowanie wszelkich zakłóceń międzykanałowych.

 

AIR MAGNET SURVEY PRO

Oprogramowanie AirMagnet Survey Pro umożliwia sporządzenie szczegółowych map pokrycia sieci WiFi oraz analiz pokrycia. Dane do analiz są gromadzone w dwóch procesach: skanowania pasywnego i aktywnego. Skanowanie pasywne automatycznie zapisuje dane zebrane ze wszystkich punktów dostępowych i urządzeń znajdujących się w pobliżu. Pozwala to na dokładne zobrazowanie całego środowiska sieciowego, włączając źródła szumów i sygnału radiowego z sąsiednich sieci. W trakcie skanowania aktywnego oprogramowanie AirMagnet łączy się z poszczególnymi punktami dostępowymi, gromadzi szczegółowe informacje dotyczące tego urządzenia. Pozwala to na emulowanie pracy klienta i zebranie informacji takich jak prędkość transmisji, ilość retransmisji czy utraconych pakietów. Po wykonaniu skanowania sieci oprogramowanie AirMagnet Survey Pro łączy wyniki skanowania pasywnego i aktywnego oraz udostępnia dane do sporządzenia pełnej analizy sieci radiowej WiFi.

 

AirMagnet Survey Pro pozwala na:

  • zapewnienie odpowiedniej siły sygnału we wszystkich wymaganych lokalizacjach określenie idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych;
  • wychwycenie interferencji między kanałami;
  • zobrazowanie obszarów roamingu;
  • emulowanie pracy klienta, aby sprawdzić prędkość i jakość transmisji w danym miejscu.

formularz kontaktowy