I. Administrator danych osobowych
1) Optidata Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Optidata”), ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków jest administratorem danych osobowych.
2) Dane do kontaktu z nami:

a) listownie na adres: Optidata Sp. z o.o., ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
b) przez e-mail: optidata@optidata.pl;
c) telefonicznie: +48 12 299 60 00.

 

II. Inspektor ochrony danych
1) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IODO). Jest nim Pan Ryszard Grabski, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IODO można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Optidata Sp. z o.o., ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
b) przez e-mail: abi@optidata.pl;
c) telefonicznie: +48 12 299 60 00;

 

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
1) W ramach naszej strony internetowej gromadzimy dane osobowe do celów umożliwienia korzystania z naszej strony i jej prawidłowego wyświetlania, jej optymalizacji i ulepszania, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania ustawień użytkownika i dostosowania strony do jego potrzeb, a także w celu utrzymania sesji. W tym celu przetwarzamy następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie funkcjonowania naszej strony oraz poprawienie jej funkcjonowania.
3) Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Optidata.

 

IV. Okres przechowywania danych
4) Dane eksploatacyjne są przetwarzane przez okres ustalony przez użytkownika w ustawieniach stosowanej przez niego przeglądarki.
5) Dane przetwarzane na podstawie zgody użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 

V. Odbiorcy danych
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy, obsługująca nas firma IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, księgowe lub kadrowe, nasi dostawcy oprogramowania i usług internetowych. W związku z powyższym, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym danych z funkcjonalnych plików cookies, a także w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba taka ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych w celach wskazanych w pkt 3 należy skierować żądanie pod adres email: abi@optidata.pl. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z plików cookies w celach reklamowych, statystycznych i targetowania, użytkownik może cofnąć zgodę poprzez kliknięcie w następujący link https://www.optidata.pl/polityka-prywatnosci/polityka-plikow-cookies-eu/ i wybór odpowiednich opcji.
10) W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Dobrowolność podania danych
11) Podanie danych jest dobrowolne, a poprzez ustawienia cookies w stosowanej przeglądarce internetowej można ograniczyć zakres podawanych danych osobowych.

 

VIII. Pozostałe
12) Nie będziemy celowo przetwarzać żadnych danych osób poniżej 16 roku życia. Nasza strona internetowa skierowana jest do osób, które mają powyżej 16 lat.
13) Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.
14) Wykonanie praw osoby, której dane dotyczą może odbyć się poprzez zgłoszenie żądania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a jeśli nie stanowi ona inaczej – z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności.
15) Dokładamy starań, aby termin realizacji wniosku nie przekraczał 30 dni od otrzymania żądania.
16) Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.
17) Stosujemy wynikające z przepisów prawa zasady zapewniające realizację uprawnień osoby, której dane dotyczą, jak również zapoznaliśmy z nimi naszych pracowników i współpracowników.
18) Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana adekwatnie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa.
19) W celu uzyskania aktualnej informacji o stosowanych przez nas zasadach ochrony danych osobowych prosimy o systematyczne przeglądanie niniejszej strony.

 

IX. Polityka dotycząca cookies (tzw. Ciasteczek)
Serwis optidata.pl (dalej: „Serwis”) używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”), niewielkich plików tekstowych zawierających dane informatyczne. Pliki cookies zapisywane są przez Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) użytkownika Serwisu.

 

Stosowane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla użytkowników Serwisu. Nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów bądź innego złośliwego oprogramowania do urządzeń końcowych użytkowników. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują danych osobowych użytkowników Serwisu, nie są również szkodliwe dla urządzeń końcowych użytkowników, nie wywołują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

 

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. W dalszej części niniejszej polityki prywatności pod pojęciem „Cookies” rozumieć się będzie także LS.

 

Cookies w Serwisie wykorzystywane są w celach funkcjonalnych, tj. w celu umożliwienia korzystania z naszej strony i jej prawidłowego wyświetlania, jej optymalizacji i ulepszania, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania ustawień użytkownika i dostosowania strony do jego potrzeb, a także w celu utrzymania sesji.

 

Ponadto za zgodą użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na komunikacie cookies pojawiającym się po wizycie w Serwisie, pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celach statystycznych, reklamowych lub w celach targetowania.

 

W tym przypadku odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Optidata usługi z zakresu zarządzania plikami Cookies, usługi reklamowe, marketingowe lub statystyczne, w tym spółki z grupy Google co może również skutkować przekazaniem danych do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

 

Więcej o tym w jaki sposób Google korzysta z danych ze stron internetowych znajdziesz TUTAJ

 

W tym przypadku użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

W przypadku wyrażenia przez użytkownika na wykorzystanie plików cookies w celu targetowania, może mieć miejsce w stosunku do niego zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Polega ono na tworzeniu profilu użytkownika na podstawie treści wyświetlanych przez niego w Serwisie i w innych portalach internetowych i skutkuje dostosowywaniem treści wyświetlanych przez użytkownika do tak stworzonego profilu. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania.

 

Większość przeglądarek internetowych posiada domyślnie wybraną opcję akceptowania plików cookies. Za wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies odpowiada jej użytkownik. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w ten sposób, aby wyłączyć obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Serwisu.

 

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać przeglądarkę internetową, której używa użytkownik i dokonać wyłączenia obsługi w niej plików cookies zgodnie z ustawieniami danej przeglądarki. Kompleksowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

 

Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookies lub local storage mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są pliki cookies, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie istnieją alternatywy, dowiedz się więcej pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl