RTLS

Od wielu lat rozwijamy swoją ofertę w zakresie najnowszych rozwiązań IT poprzez współpracę z liderami na rynku światowym w dziedzinie Widoczności Przedsiębiorstwa przy użyciu standardowych rozwiązań Wi-Fi. Systemy informatyczne firmy: OPTIpromag, TMS Falcon oraz OPTIEST w pełni umożliwiają zarządzanie lokalizacją, stanem i statusem zasobów ludzkich oraz majątkiem kontrahentów dzięki technologii Wi-Fi RTLS (ang. Real-Time Location System), czyli systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Proponowana technologia automatyzuje procesy biznesowe i ogranicza czas identyfikacji oraz weryfikacji narzędzi potrzebnych do efektywnych działań przedsiębiorstw przy użyciu połączenia Wi-Fi. Rozwiązania te umożliwiają podgląd, raportowanie, zarządzanie aplikacjami oraz dokonywanie zmian w oprogramowaniu przy użyciu urządzeń mobilnych.

Zapytaj o szczegóły

W ofercie firmy OPTIDATA znajdują się tagi aktywne działające przy użyciu bezprzewodowej sieci komputerowej umożliwiające obserwowanie nie tylko ludzi oraz standardowych zasobów przedsiębiorstwa, ale również innych tagów i wszelkiego sprzętu działającego przy użyciu Wi-Fi. Wykorzystujemy istniejącą w przedsiębiorstwie sieć Wi-Fi, minimalizując koszty związane z implementacją nowych technologii oraz umożliwiając instalowanie dodatkowych aplikacji na istniejących serwerach. Dzięki umieszczonym na obiektach tagom aktywnych oferowanych przez firmę OPTIDATA, możliwe jest ustalenie położenia i monitorowanie przemieszczania w czasie rzeczywistym. Nadajniki radiowe (RFID) o niskim poborze energii, przymocowane są do obiektów, które mają podlegać kontroli. Komunikaty emitowane przez nadajniki odczytywane są przez sensory rozmieszczone na obszarze podlegającym kontroli przez system.

Głównymi zastosowaniami technologii RTLS jest przede wszystkim logistyka, ale również wojskowość (analiza przebiegu oraz postępów szkolenia jednostek), służba zdrowia, hodowla zwierząt (nadzór nad bydłem), gastronomia (zarządzanie restauracjami) a także przemysł rozrywkowy (koncerty, eventy) oraz lotnictwo (wdrożenia technologii na lotniskach).

W jaki sposób działa system RTLS?

Zasada działania systemu RTLS jest stosunkowo prosta do wdrożenia w niemal każdej firmie. Jak już zostało wspomniane, do lokalizacji w czasie rzeczywistym niezbędne jest wykorzystanie specjalnych nadajników radiowych RFID o niskim poborze energii, tak zwanych znaczników lub tagów. Znaczniki te instalowane są na konkretnych obiektach lub przedmiotach, które chcemy kontrolować. W zaawansowanych systemach RTLS istnieje także możliwość korzystania z urządzeń bazujących na tzw. UWB (Ultra Wide Band), czyli wysyłających fale ultradźwiękowe lub promienie podczerwone. Następnym krokiem jest umieszczenie na monitorowanym terenie dedykowanych sensorów, które emitują komunikaty przekazywane przez nadajniki. Dzięki nim możemy ustalić pozycję obiektów: metodą względną (obliczaną jako odległość od konkretnego punktu stałego), metodą bezwzględną (współrzędne geograficzne obiektu) lub metodą symboliczną (przypisującą monitorowany obiekt do danej lokalizacji).

Warto zwrócić uwagę na siłę sygnału radiowego, który wysyłany jest przez urządzenia bazujące na systemie RTLS. Fale ultradźwiękowe bez problemu przechodzą przez ściany danego obiektu. Dodatkowo są one odporne na wszelkie zakłócenia sygnału, co jest szczególnie istotne w przypadku monitoringu magazynów lub hal produkcyjnych. Skutkuje to niezwykłą precyzją w ustalaniu lokalizacji danego przedmiotu w czasie rzeczywistym, z dokładnością sięgającą do 15 centymetrów. Wszystkie informacje zbierane przez system są analizowane na bieżąco, by móc systematycznie monitorować położenie obiektów i przedmiotów. Dodatkowym atutem technologii RTLS jest możliwość skutecznej analizy ruchu ludzi oraz przedmiotów, do których przypisuje się nadajniki. Przekłada się to na eliminację tzw. wąskich gardeł (ang. bottlenecks), czyli pozbycie się najsłabszych ogniw w przepływie pracy.

Jak wygląda zastosowanie technologii RTLS w praktyce?

Rozwiązania RLTS są coraz popularniejsze w wielu branżach, w których chce się poprawić wydajność pracy, zautomatyzować pewne procesy, a także zadbać o bezpieczeństwo oraz ochronę. Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym zyskują na znaczeniu m.in. w fabrykach, w których kontroluje się sposób transportu produkowanych elementów. Dzięki temu mamy możliwość wykrycia i eliminacji potencjalnych błędów produkcyjnych, np. zastosowania nieodpowiedniego materiału.

W ostatnich latach technologia RTLS staje się także doskonałym sposobem na analizę zachowań klientów robiących zakupy w supermarketach. Za sprawą znaczników zainstalowanych w wózkach i koszykach sklepowych jesteśmy w stanie zebrać niezbędne informacje o liczbie klientów wchodzących do sklepu, ich preferencjach zakupowych oraz sposobie przemieszczania się po hali sklepowej. Podobna kontrola ma miejsce w przypadku pracowników ochrony, którzy dzięki znacznikom mogą skuteczniej chronić budynek, a w momencie kradzieży oznaczonego przez system RTLS przedmiotu, mogą lokalizować złodzieja w czasie rzeczywistym.

formularz kontaktowy