PPL Koral – informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral (PPL Koral) jest największym producentem lodów w Polsce, a także jednym z największych w Europie. Założycielami przedsiębiorstwa są bracia Marian i Józef Koral. Jako firma rodzinna z polskim kapitałem już od 45 lat prowadzi sprzedaż lodów i mrożonych deserów, co każdego roku profituje otrzymywaniem prestiżowych nagród w branży spożywczej. Główna siedziba firmy znajduje się w Nowym Sączu, zaś linie produkcyjne zostały zlokalizowane w Limanowej oraz w Rzeszowie.

Znakowanie oraz spis z natury majątku

PPL Koral zdecydował się na współpracę z firmą OPTIDATA w zakresie zlecenia prac znakująco-spisowych rzeczowych aktywów majątku, znajdujących się na terenie produkcyjnym fabryk w Rzeszowie oraz w Limanowej. W ramach projektu stworzono dokumentację prezentującą szczegółową analizę procesu zarówno pod kątem doboru trwałych metod znakowania, narzędzi informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia danych spisowych, harmonogramu prac oraz procedur kontrolnych.

 

Prace znakująco-spisowe zostały przeprowadzone dwustopniowo:

  • znakowanie pomocnicze – tymczasowe oznakowanie i opisanie aktywów trwałych na potrzeby zebrania wymaganych informacji,
  • znakowanie końcowe – docelowe oznakowanie dedykowaną specjalistyczną etykietą z unikatowym identyfikatorem w postaci kodu kreskowego, mającym swoje odzwierciedlenie w prowadzonym przez PPL Koral rejestrze ewidencji majątku.

 

Proces był realizowany z wykorzystaniem innowacyjnego systemu AMS OPTIEST – autorskiego oprogramowania OPTIDATA, które zapewnia zdalny (w trybie online) nadzór nad postępem prac znakująco-spisowych. Dodatkowo system umożliwia jednoznaczną identyfikację każdego obiektu, zbieranie dużej ilości danych (np. nr seryjny, stan techniczny, dokumentację fotograficzną). Automatyzacja procesu spisu z natury pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu do metody tradycyjnej, gwarantując jednocześnie rzetelność i bezbłędność zbieranych danych. Dane spisowe gromadzone w pamięci mobilnych terminali są przesyłane w bezpieczny sposób do centralnego serwera OPTIDATA.

Korzyści ze współpracy w zakresie znakowania i inwentaryzacji majątku

PPL Koral zdecydował się na standaryzację oznakowania majątku i wykorzystanie znaczników z unikatowym identyfikatorem w postaci kodu kreskowego w celu automatyzacji procesu jego identyfikacji, wspomagając tym samym prowadzony rejestr ewidencji majątku. Współpraca w tym zakresie z OPTIDATA, posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów inwentaryzacyjnych, zagwarantowała rzetelność oraz bezbłędność zebranych danych.

 

Spośród wielu korzyści wynikających ze współpracy, należy wyróżnić:

  • Bezpieczeństwo danych dzięki wykorzystaniu dedykowanego systemu informatycznego AMS OPTIEST i mechanizmom szyfrowania.
  • Wyjątkowa wytrzymałość zastosowanego oznakowania w postaci specjalistycznych etykiet z kodem kreskowym zabezpieczonych folią ochronną.
  • Automatyzacja procesu identyfikacji majątku.
  • Wysoka efektywność i szybkość pracy dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu specjalistów.
  • Dostęp do nowoczesnych technologii Wykonawcy bez konieczności inwestowania w infrastrukturę sprzętowo-systemową.