System Yard Management wyznaczając nowe standardy w procesach transportowych i magazynowych nie tylko rewolucjonizuje zarządzanie przestrzenią składową, ale także zmienia podejście do obsługi i monitorowania dostępu na teren przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych atutów systemu YMS jest intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe zrozumienie i obsługę systemu bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych szkoleń. Wobec tego firmy mogą wdrożyć system niemal natychmiast, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z przeszkoleniem personelu.

 

Automatyczna identyfikacja pojazdów: Kamery LPR

Obsługa aut własnych o cyklicznym dostępie oraz zaawizowanych staje się zadaniem prostym dzięki zaawansowanym kamerom LPR (License Plate Recognition). System YMS wykorzystuje tę technologię do automatycznego identyfikowania pojazdów, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. Co więcej, kamery LPR potrafią także identyfikować pojazdy własne i pracowników poprzez hybrydowy odczyt znaczników IoT oraz numerów rejestracyjnych.

 

Hybrydowy odczyt znaczników IoT

Innowacyjny moduł systemu YMS pozwala na hybrydowy odczyt znaczników IoT i numerów rejestracyjnych. To oznacza, że pojazdy oraz pracownicy mogą być automatycznie identyfikowani, co skraca czasy dostępu do terenu składowego. Dzięki temu, logistyczne operacje stają się bardziej płynne, a ryzyko błędów ludzkich zostaje znacznie zredukowane.

 

STOP LISTA

System YMS wprowadza innowacyjną funkcję STOP LISTY, umożliwiając przedsiębiorstwom skuteczne zarządzanie dostępem do terenu składowego. Osoby niepożądane mogą być łatwo zidentyfikowane i zablokowane, co podnosi poziom bezpieczeństwa oraz minimalizuje potencjalne zagrożenia dla operacji logistycznych.

 

Podsumowując, nowoczesny Yard Management System posiada skuteczne rozwiązania w obszarze kontroli dostępu. Automatyczna identyfikacja pojazdów oraz STOP LISTA pozwalają osiągnąć wysoką efektywność operacyjną oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.