ANWIL S.A. to nowoczesne przedsiębiorstwo chemiczne z Włocławka zajmujące się produkcją nawozów azotowych oraz tworzyw sztucznych. Firma jest także jedynym wytwórcą polichlorku winylu w kraju. Spółka wchodzi w skład Grupy ORLEN – polskiego koncernu multienergetycznego, największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

ANWIL S.A. wdrożył system AMS OPTIest®, który służy do sprawnego prowadzenia procesów znakowania majątku, ewidencji, raportowania, a przede wszystkim inwentaryzacji. AMS OPTIest® został zintegrowany z oprogramowaniem SAP, dzięki czemu powstał jednokierunkowy interfejs wymiany danych.

 

AMS OPTIest® to dedykowany system informatyczny do ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Umożliwia on znakowanie majątku, zarówno etykietami z kodem 1D/2D, jak i znacznikami RFID. Oprogramowanie współpracuje z kolektorami danych, jak również z drukarkami termotransferowymi, przeznaczonymi do inwentaryzacji, a także mobilnej obsługi procesów ewidencyjnych. Warto podkreślić, że mobilna wersja aplikacji AMS OPTIest® automatyzuje i przyspiesza spis z natury, czyniąc jednocześnie ten proces bezbłędnym.

 

OPTIDATA, w ramach projektu realizowanego we włocławskiej spółce, wykonała prace związane z pierwszym znakowaniem ponad 30 tys. obiektów majątkowych. W tym celu wykorzystano zarówno polietylenowe etykiety zabezpieczone folią ochronną typu cover, jak i tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z naniesionym metodą laserową kodem 1D w symbolice Code 128.

 

Dostarczone przez nas urządzenia do automatycznej identyfikacji mają certyfikat ATEX określający warunki konieczne do spełnienia w pracy w zakładach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Kompleksowe wdrożenie systemu AMS OPTIest® pozwoliło spółce ANWIL S.A. skutecznie zdigitalizować obszary związane z ewidencją oraz inwentaryzacją majątku. Dzięki zastosowanym technologiom firma zautomatyzowała spis z natury, który w przyszłości umożliwi jej zaoszczędzenie 80% czasu w porównaniu do metody tradycyjnej.

 

Korzyści z wdrożenia systemu AMS OPTIest®:

  • Cyfrowa, spójna baza danych o posiadanym majątku;
  • Rzetelne raporty, zarówno historyczne jak i aktualne;
  • Trwałe oznakowanie majątku pozwalające na jednoznaczną identyfikację;
  • Przyspieszenie procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia;
  • Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji dzięki szybkiemu porównaniu danych spisowych z danymi ewidencyjnymi.