Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu Log One z międzynarodowymi standardami GS1 – z uszczegółowieniem obsługi kodów GTIN oraz Natowskiego Numeru Magazynowego NSN. Warto dodać, że GS1 jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która zarządza systemem standardów, opracowanych na potrzeby globalnego i lokalnego łańcucha dostaw.​ Uzyskana przez nas certyfikacja jest potwierdzeniem dostarczania wysokiej jakości rozwiązań, które spełniają najwyższe wymagania branżowe i biznesowe, w tym również dla sektora wojskowego i MON.

 

Log One to oprogramowanie przeznaczone do tworzenia etykiet logistycznych. Wśród najważniejszych funkcjonalności systemu warto wyróżnić: generator kodu kreskowego, uniwersalny edytor etykiet, bazę danych jednostek logistycznych, multi wydruk oraz brak kolizji z dotychczas stosowanymi systemami. Uzyskana certyfikacja dla naszego oprogramowania dotyczy następujących identyfikatorów jednostek handlowych: identyfikatora globalnego GTIN (Global Trade Item Number), identyfikatora branżowego międzynarodowego NSN (NATO Stock Number) oraz identyfikatora branżowego krajowego JIM (Jednolity Indeks Materiałowy MON/WP).

 

System Log One zapewnia pełne wsparcie dla działań wojskowych poprzez efektywną identyfikację zasobów, które zostały wskazane przez MON i podzielone na 5 grup materiałowych:

 

  1. Produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne.
  2. Przedmioty umundurowania i wyekwipowania.
  3. Środki bojowe, w tym amunicja.
  4. Produkty MPS, materiały eksploatacyjne i budowlane oraz środki czystości.
  5. Pozostałe UiSW – uzbrojenie, sprzęt wojskowy (podzespoły, części do tego sprzętu), pozostałe.

 

5 grup materiałowych - wojsko

 

Dzięki zgodności ze standardami GS1, system Log One zapewnia naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa, który jest kluczowy w sektorze wojskowym i zarządzania danymi dostępnymi tylko dla wybranych grup odbiorców. Ponadto zasady postępowania są w pełni zgodne z postanowieniami Ministra Obrony Narodowej, który podjął konkretne działania regulujące kwestie znakowania wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Konkretnie odnosimy się do Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku, która precyzyjnie określa wymagania dotyczące znakowania kodem kreskowym. Dodatkowo, uwzględniamy także najnowsze ustalenia zawarte w Decyzji nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2023 roku, która wprowadza istotne zmiany w tym zakresie. Spełnienie powyższych wymagań prawnych w tym obszarze pozwala nam dostarczać do wojska zgodne z obowiązującymi normami rozwiązanie, jakim jest system Log One.