wms, system wms, oprogramowanie wms, system magazynowy klasy wms

WMS OPTIPROMAG

Najlepszy system w zakresie zarządzania magazynem i produkcją.

Zarządzanie ruchem produktów w magazynie nigdy nie było skuteczniejsze. OPTIpromag ® to informatyczny system klasy WMS, który spełnia oczekiwania najbardziej wymagających dyrektorów zarządzających: efektywnie automatyzuje i optymalizuje procesy Gospodarki Magazynowej, pozwala kontrolować planowanie zdarzeń produkcyjnych i logistycznych w trybie on-line, umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów wydajności pracy w całym łańcuchu dostaw.

 

Procesy w WMS OPTIpromag ® są wspierane przez automatyczną identyfikację (AI), dlatego praca z terminalem mobilnym w sposób błyskawiczny pozwala zebrać i przetwarzać w systemie wszystkie dane dotyczące produktów.

 

Oprogramowanie zostało zbudowane z dwóch podstawowych modułów: magazynowegoprodukcyjnego oraz dwóch innowacyjnych rozszerzeń: READY TO RFIDREADY TO VOICE.

wms, system wms, oprogramowanie wms, system magazynowy klasy wms

Zapytaj o szczegóły

Czym jest system WMS

WMS czyli magazynowy system informatyczny (ang. Warehouse Management System) to oprogramowanie najczęściej wykorzystywane w logistyce w celu optymalizacji procesów magazynowych i produkcyjnych. Pozwala na administrowanie ruchu produktów począwszy od przyjęcia surowca na magazyn aż po wydanie gotowego towaru do Klienta. Wszystkie dane dotyczące produktów są zbierane za pomocą kodów paskowych. Do tego celu wykorzystuje się nowoczesne urządzenia: skanery, czytniki oraz kolektory danych.

Zadania systemu WMS

Nowoczesne rozwiązanie WMS zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uporządkować wszystkie sprawy związane z identyfikacją produktów na magazynie i co najważniejsze, aby polepszyć funkcjonowanie przedsiębiorstw jednocześnie zwiększając wydajność ich pracy. Zadaniem systemu WMS OPTIpromag ® jest:

 • optymalizacja procesów;
 • natychmiastowa dostępność informacji w trybie on-line;
 • wysoki poziom skuteczności identyfikacji obiektów;
 • skuteczne zarządzanie jakością;
 • zwiększenie wydajności pracy;
 • zwiększenie stopnia realizowania dostaw;
 • optymalizacja tras dla pracowników magazynu;
 • śledzenie partii i numerów seryjnych;
 • szybkie i bezbłędne inwentaryzacje;
 • skrócenie czasu cyklu liczonego od momentu zamówienia u dostawcy do realizacji wydania dla odbiorcy;
 • redukcja zapasów;
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi;
 • bezbłędna i sprawna realizacja zamówień;
 • automatyczne rozliczanie przepływów towarów w cyklu magazyn materiałów -> produkcja -> magazyn wyrobów gotowych;
 • eliminacja nadużyć i malwersacji;
 • optymalizacja strategii magazynowania;
 • znakowanie wyrobów etykietą handlową i logistyczną;
 • wysoki stopień dostępności systemu – rozumiany jako minimalny poziom awaryjności, automatyzację wszystkich procesów.

Współpraca systemu WMS z ERP

W firmach logistycznych oprogramowanie WMS często wspiera działania systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Współpraca ta polega na wymianie danych pomiędzy tymi oprogramowaniami. Korzyściami z takiego rozwiązania są przede wszystkim:

 • ujednolicenie standardów dotyczących przekazu informacji;
 • automatyzowanie ruchu produktów w magazynach;
 • automatyczne pobieranie danych podstawowych (kartoteki produktów, kartoteki odbiorców, jednostki miary, kody, schematy pakowania);
 • automatyczne logowanie zdarzeń – w wymianie informacji pomiędzy systemami;
 • wymiana transakcji dla PW, MM, RW, WZ, Inwentaryzacji i innych procesów.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

 

Procesy w systemie WMS

Dokładne śledzenie oraz pełne zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala kontrolować i skutecznie planować procesy logistyczne i produkcyjne. System WMS OPTIpromag ® udostępnia informacje, czy produkowane jest to, co jest potrzebne, w jakich ilościach, jak jest dostarczane do Klientów oraz jak wyglądają zamówienia u Dostawców. Wszystkie niekorzystne zdarzenia, które obniżają efektywność, zostają szybko zidentyfikowane i wyeliminowane. Jeden system zapewnia zarządzanie produkcją, magazynami, kontrolą jakości, wysyłkami oraz zamówieniami do Dostawców w czasie rzeczywistym. Jeden dostawca sprawnie zarządza, serwisuje i utrzymuje cały system optymalizując wszystkie jego procesy:

 1. Przyjęcie towaru w systemie magazynowym WMS – realizuj proces przyjęcia towarów według wielu scenariuszy. Dostosuj procedury wykonywania przyjęć według różnych kryteriów między innymi takich jak: obecność pozycji przyjmowanej na zamówieniu, terminowość dostaw, data przydatności produktów. Działania w systemie są realizowane z wykorzystaniem drogi radiowej, co pozwala na odzwierciedlenie wszystkich operacji magazynowych w czasie rzeczywistym.  
 1. Przepływ towarów w systemie WMS – działaj sprawnie dzięki indywidualnym algorytmom ruchu towarów. Kieruj towary na lokalizacje magazynowe wysokorotujące (towary o wysokim współczynniku rotacji są lokowane w tych obszarach magazynu, dla których najszybciej mogą być wykonane dalsze operacje magazynowe), do kontroli jakości, bezpośrednio na produkcję (Just-In-Time) lub przekaż je do realizacji bieżącego zlecenia wydania (Cross-Docking). Definiuj scenariusze ruchu towarów w zależności od Twoich potrzeb w sposób elastyczny i dynamiczny.  
 1. Kontrola jakości w systemie WMS – realizuj wiele procedur potrzebnych do zapewnienia najwyższej jakości przyjmowanych towarów. Dzięki odpowiednim parametrom w systemie zweryfikujesz datę przydatności, numery partii, numery seryjne oraz wiele innych właściwości dotyczących produktów. Szerokie możliwości konfiguracyjne umożliwiają Ci również obsługiwanie procedur związanych z pobieraniem próbek i kwarantanną.
 1. Kompletacja w systemie WMS – realizuj wiele scenariuszy kompletacji towarów. Grupuj towary w zestawy handlowe lub produktowe (miksy). Kompletacja jest realizowana przy wykorzystaniu komunikacji radiowej w czasie rzeczywistym, może ona być realizowana jedno-, lub wieloetapowo. Proces może być realizowany przez jednego lub wielu operatorów (w sposób chaotyczny według zasady kolejki wolnych operatorów) w zależności od wymagań biznesowych i specyfiki branży. Przy kompletacji uwzględniaj także dodatkowe cechy towarów determinujące sposób jej realizacji (przykładowo towary narażone na uszkodzenie nie będą przydzielane do podstawy stosu). Wykorzystuj także dynamiczną strefę kompletacji.
 1. Produkcja w systemie WMS – wykonuj kompletacje i zlecenia produkcji, śledź zdarzenia produkcyjne (pełne Traceability produkcji), monitoruj zdarzenia niestandardowe i groźne (np. ponadnormatywnych ubytków materiału), dokonuj znakowania produkcji (w zakresie znakowania produktów jednostkowych, opakowań zbiorczych i palet), uwzględniaj kontrolę jakości, realizuj zdawanie produkcji na magazyn wyrobów gotowych. System posiada mechanizmy pozwalające na dostosowanie do produkcji potokowej, gniazdowej lub pod zlecenia produkcyjne. Ewidencjonuj wszystkie operacje, dokumentuj wybrane procesy odpowiednimi dowodami produkcyjnymi. Wykonuj pełne raportowanie produkcji w tym raporty zmianowe. Mechanizmy systemu pozwalają na prowadzenie inwentaryzacji (w tym także produkcji w toku) według wielu kryteriów.
 1. Wydanie towaru w systemie WMS – realizuj kompletację wydań o wysokim poziomie sparametryzowania. Wydawaj towar uwzględniając powiązanie z indywidualnym znakowaniem obiektów logistycznych – według indywidualnych wymagań odbiorców. Procedura wydania może być realizowana według różnych scenariuszy, począwszy od Cross-Dockingu, przez realizację zleceń magazynowych z podziałem na poszczególnych operatorów, po wieloetapowe procedury wydania, połączone z procedurami kontrolnymi (np. ważenie obiektów), dowiązaniem lub drukowaniem kodów logistycznych firm kurierskich itp. Obsługa procesów wydania jest zoptymalizowana w systemie OPTIpromag ® pod kątem najwyższego poziomu skuteczności – rozumianego jako połączenie najwyższej wydajności z precyzją, przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadużyć i manipulacji.
 1. Inwentaryzacja w systemie WMS – realizuj różnorodne procedury inwentaryzacyjne począwszy od tradycyjnego spisu z natury, realizowanego przez radiowe terminale działające w czasie On-line, poprzez inwentaryzacje wyrywkowe po lokalizacji, według: towarów, dostawców, kalendarza dostaw, dokumentów lub innych parametrów. Wykonuj spisy z natury przez wiele komisji jednocześnie. Przeprowadzaj inwentaryzację w sposób krzyżowy, gdzie jedna komisja spisowa niezależnie kontroluje prace innej komisji.

System WMS - zarządzanie magazynem

Zaawansowane algorytmy WMS optymalizujące pracę systemu OPTIpromag ® w obszarach składowania i transportu materiałów oraz wyrobów gotowych są sercem systemu. Procesy magazynowe są realizowane: mobilnie, w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnej i całkowitej eliminacji papierowej formy dokumentów. 

 

Oprogramowanie WMS to rozbudowana funkcjonalność pozwalająca na perfekcyjną obsługę następujących procesów magazynowych:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne, może być realizowane przez system magazynowy według rygorystycznych scenariuszy w powiązaniu z systemem zamówień do dostawców. W trakcie procesu PZ realizowane są zaawansowane procedury kontrolne (kontrola ilości, kontrola dat przydatności, rejestracja numerów partii i inne).
 • WZ – wydanie zewnętrzne, które jest sprawne i bezbłędne. Dzięki zaimplementowanym mechanizmom zarządzania procesami magazynowymi (WMS) są możliwe różne metody realizacji WZ takie jak: Cross Docking, konfekcjonowanie, indywidualne znakowanie itp. Możliwe jest także znakowanie jednostek wysyłkowych indywidualnymi etykietami logistycznymi, które mogą być zgodne ze standardem GS1.
 • RW, PW, MM – zapewniają realizację ruchu towarów i materiałów w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Możliwe są różne poziomu restrykcyjności i indywidualne prawa dostępu do realizacji poszczególnych funkcji.
 • Inwentaryzacje – realizowane według wielu parametrów np. po dostawcy, partii, lokalizacjach, towarze, itp. Do dyspozycji użytkownika rodzaje inwentaryzacji: ciągłe, wyrywkowe, zdawczo-odbiorcze, rozliczeniowe.

System WMS - zarządzanie produkcją

System WMS OPTIpromag ® zapewnia wsparcie dla zakładów produkcyjnych o różnych sposobach organizacji produkcji, takich jak: produkcja potokowa, produkcja dyskretna, produkcja procesowa, produkcja sekwencyjna, produkcja zleceniowa. Oprócz powyższego system realizuje: pełne Traceability produkcji, kontrolę materiałów, raportowanie produkcji, znakowanie półproduktów, wyrobów jednostkowych, opakowań zbiorczych, palet. Każde zlecenie produkcyjne posiada odpowiednie statusy, a rozliczenie zmian odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany.

 

Moduł produkcyjny umożliwia między innymi:

 • przekazywanie planów produkcyjnych na produkcję;
 • kompletację wydań z magazynu materiałów;
 • raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym (np. wg ilości, partii, LOT numerów, numerów seryjnych, kart Kanban – w tym kart obcych);
 • możliwość indywidualnej integracji ze sterownikami obiektowymi maszyn produkcyjnych;
 • rygorystyczną realizację procesów kontrolnych (próbki, kwarantanna);
 • prowadzenie statystyk produkcyjnych wraz z automatycznymi raportami, w tym także raportami alarmowymi (o przekroczeniu stanów minimalnych materiału, niezgodnościach realizacji zleceń i planów produkcyjnych itp.);
 • rejestrację i śledzenie strat, ubytków oraz uszkodzeń i braków według różnych kryteriów;
 • traceability produkcji.

Korzyści z wdrożenia WMS OPTIpromag ®

 • Mobilne wsparcie procesów magazynowych on-line, tj. w czasie rzeczywistym.
 • Pełen dostęp do wiedzy o historii każdego obiektu w zakresie procesu obrotu magazynowego.
 • Sprawny proces znakowania – pełna i jednoznaczna identyfikowalność towarów.
 • Kontrola partii towarowych.
 • Inteligentne algorytmy zatowarowania magazynu.
 • Podpowiadanie lokalizacji i ścieżek zbiórki dla kompletacji.
 • Kompletacje mixów wysyłkowych.
 • Rzeczywista realizacja kolejki FIFO, LIFO, FEFO lub indywidualnej kolejki.
 • Eliminacja końcówek serii w magazynach.
 • Eliminacja pomyłek i przyspieszenie operacji – niższe koszty, wyższe bezpieczeństwo, łatwe adresowanie operacji.
 • Eliminacja anonimowych ruchów towaru.
 • Bliskie 100% egzekwowanie zleceń.
 • Usprawnienie realizacji kluczowych procesów.
 • Egzekwowanie polityki jakości.
 • Inwentaryzacje przy pracującym magazynie.
 • Minimalizacja czasu związanego z obiegiem dokumentów – realizacja procesów magazynowych on-line eliminuje opóźnienia czasowe.
 • Minimalizacja czasu inwentaryzacji (średnio skrócenie czasu realizacji inwentaryzacji o około 60% oraz jej rozliczenia o 80-90%).
 • Efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową.
 • Minimalizacja pomyłek związanych z procedurami logistycznymi i kosztami z tym związanych.
 • Poprawienie przepływu informacji pomiędzy administracją a magazynem.
 • Monitorowanie i kontrola przepływu towarów w obrocie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Efektywna kontrola pracy magazynierów.
 • Obniżenie kosztów logistyki wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Minimalizacja pracy związanej z ustnym przekazywaniem zleceń na rzecz bezpośredniego przekazywania zleceń na terminale wózkowe lub przenośne.
 • Podwyższenie poziomu kontroli operacji magazynowych.

WMS OPTIpromag ® ready to RFID

OPTIpromag ® ready to RFID to rozszerzenie systemu zarządzania produkcją i magazynem OPTIpromag ®. Dzięki temu modułowi wsparcie procesów magazynowych, produkcyjnych i logistycznych stało się jeszcze prostsze, ponieważ oprócz standardowych etykiet zawierających kody kreskowe, które są powszechnie stosowane w dniu dzisiejszym, nasz system WMS zapewnia również obsługę tagów RFID. Elementy, z których składa się rozszerzenie to: identyfikatory RFID, czytniki RFID i oprogramowanie.

 

Poznaj zalety wykorzystania technologii RFID.

 

Zastosowanie bramek RFID może w prosty sposób zautomatyzować część procesów, które obecnie są realizowane ręcznie przez użytkowników. Jeśli np. tagi RFID zostaną przypisane do samochodów, system OPTIpromag ® będzie w stanie zarejestrować ich przejazd przez bramę z czytnikami RFID, co z kolei może odnotować zdarzenie przyjazdu lub wyjazdu transportu.

 

System OPTIpromag ® ready to RFID zapewnia obsługę dwóch modeli pracy – stacjonarnego przy użyciu bramek RFID, oraz mobilnego przy wykorzystaniu terminali RFID. Możliwa jest również praca w architekturze rozproszonej. Taki model pracy jest stosowany np. do zarządzania transportem, czy obiegiem palet. Ponieważ dane z identyfikatorów RFID do czytników transmitowane są drogą radiową, narażone są na różnego rodzaju ataki, dlatego oprogramowanie jest chronione dzięki najnowszym technikom szyfrowania danych i uwierzytelniania użytkowników. Terminale mobilne zapewniają bezpieczeństwo danych zarówno w przypadku komunikacji z serwerem poprzez sieć WiFi jak i GSM.

OPTIpromag ® ready to VOICE

OPTIpromag ® ready to VOICE to dodatkowy moduł dla systemu zarządzania produkcją i magazynem OPTIpromag ®, który umożliwia interakcję z użytkownikiem systemu w oparciu o komendy głosowe.

 

Dzięki temu rozszerzeniu wsparcie procesów magazynowych, produkcyjnych i logistycznych stało się jeszcze szybsze, ponieważ kolejne polecenia system podpowiada użytkownikowi poprzez zestaw słuchawkowy, a ich wykonanie jest potwierdzane ustnie przez mikrofon podłączony do terminala. Uzysk czasowy wynikający z takiego podejścia jest szczególnie widoczny podczas realizacji procesów przyjęcia i wydania (order picking).

 

Kompletacja zamówień – jeszcze szybciej, wydajniej, skuteczniej – dowiedz się więcej!

Pakiet rozwiązań systemu klasy WMS

Zaufana, sprawdzona oferta – Mamy najlepszą propozycję oprogramowania WMS dla firm, które szukają gotowego, kompleksowego rozwiązania. Rozpocznij współpracę z nami już dziś. W pakiecie rozwiązań WMS:

 1. Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS – wspólnie z Tobą opracujemy procedury usprawniające przepływ obiektów i informacji, które skutecznie wyeliminują możliwości potencjalnych nadużyć i malwersacji. Razem zbudujemy plan.
 2. Projekt systemu WMS – przed instalacją oprogramowania otrzymasz szczegółowy projekt systemu, zawierający jego dokładną specyfikację, budżet oraz harmonogram wdrożenia. Dzięki wcześniej opracowanej koncepcji implementacyjnej, szczegółowo zaplanujesz zasoby osobowe, finansowe i czasowe.
 3. Urządzenia do systemu WMS – w ramach instalacji OPTIpromag ® kompleksowo wyposażymy Cię w profesjonalny sprzęt: mobilne terminale danych, terminale wózkowe, przemysłowe czytniki kodu kreskowego, drukarki kodu kreskowego, aplikatory etykiet, sieci radiowe, urządzenia znakujące, serwery.
 4. System WMS – w krótkim czasie dostarczymy sprawnie działające rozwiązanie, gdyż jesteśmy w posiadaniu własnego działu oprogramowania oraz dysponujemy najnowocześniejszymi narzędziami o bardzo dużych możliwościach konfiguracyjnych. System WMS dopasowany do Twoich potrzeb biznesowych to właśnie OPTIpromag ®.
 5. Integracja systemu WMS – zintegrujemy OPTIpromag ® z Twoim obecnym systemem biznesowym klasy ERP, MRP, TMS. Umożliwiamy wymianę danych na poziomie transakcji bazodanowych w oparciu o XML lub inne obiekty według indywidualnych specyfikacji.
 6. Wdrożenie systemu WMS – produkcyjne wdrożenie OPTIpromag ® jest poprzedzone pełnymi testami i uruchomieniem prototypu w środowisku biznesowym, w którym pracujesz. Implementacja WMS odbywa się bezkolizyjnie. Po uruchomieniu systemu służby wdrożeniowe zapewnią Ci odpowiednią asystę personalną dla użytkowników i administratorów.
 7. Serwis i utrzymanie systemu WMS – jakość dostarczanych produktów i usług jest dla nas najważniejsza, dlatego zapewniamy Ci kompleksowy serwis, Help Desk, bieżące dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz asystę techniczną realizowaną w trybie 24/7/365. W ramach asysty technicznej dostarczymy urządzenia i rozwiązania zastępcze na czas usunięcia usterki, zdalny serwis i konserwację oprogramowania oraz bezpośredni serwis w miejscu instalacji dla całego systemu (sprzętu, oprogramowania, sieci).
 8. Rozwój systemu WMS i dostosowanie do potrzeb biznesowych – dla już wdrożonej instalacji, zapewnimy Ci pełne wsparcie technologiczne i merytoryczne umożliwiające bieżące dostosowywania systemu OPTIpromag ® do Twoich zmieniających się potrzeb biznesowych.
Pliki do pobrania

formularz kontaktowy