Amerykańska firma Olympus Medical Systems Group opublikowała rozwiązanie Unifia, oparte na technologii RFID, które umożliwia śledzenie działań wykonywanych na endoskopach:  ich używanie, testowanie, czyszczenie i przetwarzanie, zanim zostaną one zwrócone do ponownego wykorzystania na innym pacjencie. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować dane o stanach endoskopowych oraz wyeliminować problemy szpitali związane z zakażeniami i infekcjami.

 

Unifia wykorzystuje identyfikację częstotliwości radiowych w celu śledzenia lokalizacji, historii i stanu endoskopów stosowanych podczas procedur medycznych i chirurgicznych. System pomaga usługodawcom w opiece zdrowotnej w zarządzaniu danymi dotyczącymi używania endoskopów, a także w ich przetwarzaniu i przechowywaniu.

Unifia składa się z platformy oprogramowania do zarządzania danymi dotyczącymi każdego endoskopu Olympus, a także przenośnych czytników, które skanują znaczniki RFID lub kody kreskowe. Oprogramowanie przechwytuje, interpretuje i zapisuje dane odczytu RFID, tworząc w ten sposób historię tego, gdzie każdy endoskop był używany i na którym pacjencie.

 

Jak to działa?

Użytkownik najpierw umieszcza w szafce magazynowej gotowy do użycia i oznakowany chipem RFID endoskop. Dzięki skanerowi ręcznemu, który ma rozmiar Apple iPhone, użytkownik może zeskanować wbudowany na endoskopie chip RFID w celu uchwycenia unikatowego numeru identyfikacyjnego zakodowanego na tym chipie. Skaner przekazuje te dane do oprogramowania znajdującego się na serwerze lokalnym za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. Następnie oprogramowanie aktualizuje stan skanera jako czyszczony, przetworzony i gotowy do użycia (umieszczony w szafce).

 

Śledzenie każdego kroku użycia urządzenia ma na celu zmniejszenie ryzyka, że ​​pacjent będzie narażony na jakiekolwiek endoskopy, które mogą być zanieczyszczone. W sali operacyjnej inny skaner jest używany w celu wskazania, że ​​pokój i endoskop są w użyciu. Tymczasem numer ID umieszczony na pasku znajdującym się na nadgarstku pacjenta jest przechowywany razem z danymi endoskopowymi. Dokumentowaniu podlega przenoszenie endoskopu do oddzielnego obszaru. Aby prześledzić i udokumentować każdy proces pracownik używa skanera. Pozwala to zakładowi opieki zdrowotnej potwierdzić, że endoskop został przebadany, oczyszczony i przetworzony (obróbka polega na dezynfekcji urządzenia na wysokim poziomie).

 

System nie tylko eliminuje konieczność pracy z papierem i długopisem, ale także tworzy dokument, który jest dowodem na wykonanie określonego zadania. W przypadku zarządzania szpitalem lub kliniką system ukazuje, że w placówkach są przestrzegane procedury bezpieczeństwa. W przyszłości takie oprogramowanie może być dostarczone na serwerze opartym na chmurze.

Więcej informacji o rozwiązaniu na stronie OLYMPUS.