Bezpieczeństwo oraz niezawodność realizowanych procesów technologicznych i biznesowych mają fundamentalne znaczenie dla krajowego lidera logistyki surowcowo-paliwowej w Polsce – Grupy PERN. Firma dostarcza ropę największym producentom paliw w Polsce oraz Niemiec, zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, a także jest w posiadaniu morskiego terminala przeładunkowego.

 

 

Dlatego PERN w ciągu ostatnich sześciu lat inwestuje nie tylko w infrastrukturę krytyczną, czyli nowe parki zbiornikowe i rurociągi ale także stawia na cyfryzację. W ostatnim czasie firma zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania majątkiem trwałym – OPTIest, który w oparciu o technologię RFID, usprawni prace związane z inwentaryzacją środków trwałych. Spółce zależało na wdrożeniu jednolitego, cyfrowego rozwiązania, które zautomatyzuje pracę zespołów spisowych oraz zwiększy bezpieczeństwo posiadanego majątku.

 

 

Na temat procesu optymalizacji zarządzania środkami trwałymi wypowiedział się Pan Piotr Mundzik – Kierownik Działu Rozwoju Systemów IT w PERN:

 

„Wybraliśmy system OPTIest®, ponieważ posiada on między innymi pełną funkcjonalność wspierającą proces inwentaryzacji, na czym zależało nam najbardziej. Składniki majątku monitorujemy dzięki zastosowaniu technologii automatycznej identyfikacji RFID. Oprogramowanie współpracuje z urządzeniami przeznaczonymi do odczytu danych RFID, używanej w strefie zagrożonej wybuchem. Ponadto AMS OPTIest® został zintegrowany z systemami SAP oraz EOD, co zapewnia spójność danych w systemach informatycznych PERN. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli nam efektywnie zarządzać majątkiem Spółki oraz zwiększyć o ok 40% produktywność zespołów spisowych”.

 

 

Warto podkreślić, że RFID jest dzisiaj najchętniej wybieraną technologią w odniesieniu do skuteczności przeprowadzanych procesów w firmie. Przy wykorzystaniu fal radiowych dane przechowywane na urządzeniach są przekazywane do systemu szybko i w pełni bezpiecznie. Dzięki temu, że PERN został również wyposażony w odpowiedni sprzęt do automatycznej identyfikacji RFID oraz trwałe znaczniki, spis z natury jak i generowane dokumenty poinwentaryzacyjne są wykonywane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Korzyści z wdrożenia:

  • Jedna, centralna platforma wspierająca proces inwentaryzacji majątku.
  • Skrócenie czasu związanego z inwentaryzacją środków trwałych.
  • Automatyczne generowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwentaryzacji.
  • Skuteczne monitorowanie posiadanego majątku.
  • Komunikacja on-line pomiędzy systemami informatycznymi w PERN.