Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych i wyposażenia jest kluczowym narzędziem wspomagającym rozwój niemal każdego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia prowadzanie księgowości, ale jest również ogromnym skokiem na wyższy poziom zarządzania zasobami. Dzieje się tak za sprawą nowoczesnych technologii kodów kreskowych, RFID oraz profesjonalnego systemu informatycznego. Precyzyjne śledzenie, automatyczna identyfikacja oraz efektywne zarządzanie zasobami jest możliwe dzięki temu, że każdy środek trwały jak i wyposażenie mogą zostać przypisane do unikatowego kodu.

 

System AMS OPTIEST umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia elementów majątku. W systemie są rejestrowane wszystkie operacje, począwszy od przyjęcia, ruchu majątku między pracownikami, lokalizacjami, jednostkami organizacyjnymi, przeszacowaniami, ulepszeniami, aż po likwidację, czy też sprzedaż. Operacje te są dokumentowane. Wszystkie transakcje ewidencyjne można zrealizować na przenośnym kolektorze danych i następnie przetransmitować do Centralnej Bazy danych systemu AMS OPTIEST celem zatwierdzenia wykonania.

 

Profesjonalne oprogramowanie do ewidencji środków trwałych i wyposażenia – zalety jego wykorzystywania

 

  • Automatyzacja – sprawne skanowanie kodów kreskowych 1/2D oraz tagów RFID przyspiesza procesy inwentaryzacyjne.
  • Optymalizacja zarządzania wyposażenia biura, parków maszynowych czy dużych zapasów sprzętu np. w firmach produkcyjnych.
  • Monitorowanie zużycia wyposażenia firmy, pilnowanie terminów gwarancji i serwisów.
  • Skuteczne i jednoznaczne raportowanie dzięki dostępowi do analizy danych związanych np. ze śledzeniem kosztów utrzymania poszczególnych aktywów.
  • Bezpieczeństwo przechowywania danych i zgodność z przepisami.