Jako firma otwarta na nowe wyzwania i rozwój podejmujemy działania zmierzające do unowocześnienia technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Tworząc i wdrażając nowe rozwiązania przyczyniamy się do usprawniania procesów logistycznych i produkcyjnych w dużych i małych firmach, a także instytucjach państwowych.

Firma Optidata otrzymała dofinansowanie na tworzenie innowacyjnych projektów w ramach programów Unii Europejskiej z działania 1.4-4.1 w latach 2010-2012.

 

Od lipca 2010 r. firma realizuje dwa projekty “Innowacyjne systemy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji” (POIG.01.04.00-12-093/09 POIG.04.01.00-12-093/09) oraz “Wdrożenie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu” w ramach Programu “Innowacyjna Gospodarka” ( POIG.01.04.00-12-092/09 POIG.04.01.00-12-092/09).