Od lutego 2020 r. Optidata realizuje projekt badawczy pn. ROZWÓJ TMS NOWEJ GENERACJI: STEROWANIE PROCESAMI TRANSPORTOWYMI I DYSTRYBUCYJNYMI ORAZ WSPÓDZIELENIE DANYCH W CHMURZE Z UŻYCIEM METOD SI.

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową platformy TMS (Transport Management System) nowej generacji w oparciu o najnowsze dostępne technologie takie jak: AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE), ML (MACHINE LEARNING), IoT (INTERNET OF THINGS).

 

OKRES REALIZACJI: styczeń 2019 – maj 2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 365 835,84 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 428 400,67 PLN

 


 

Od lipca 2019 r. spółka realizuje projekt pn. INVIDENT hybrydowy system wspierający procesy logistyczne i produkcyjne, w oparciu o inteligentny moduł definiowania i konfigurowania procesów zintegrowany z systemami wizyjnymi oraz technologiami identyfikacji radiowej, automatycznej identyfikacji i rozszerzonej rzeczywistości.

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Przedmiotem projektu INVIDENT jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego hybrydowego systemu wspierającego procesy logistyczne i produkcyjne, opartego o inteligentny moduł definiowania i konfigurowania procesów zintegrowany z systemami wizyjnymi oraz technologiami identyfikacji radiowej, automatycznej identyfikacji i rozszerzonej rzeczywistości.

 

OKRES REALIZACJI: lipiec 2019 – maj 2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 916 497,95 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 126 532,16 PLN