Jedno z najczęściej zadawanych pytań w ostatnim czasie w związku z procesem przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, jest to, jak zarządzać sprzętem firmowym na odległość. Tego typu rozważania pojawiły się wraz z potrzebą ustandaryzowania zasad panujących w czasie, gdy pracownicy zostali oddelegowani wraz ze sprzętem do pracy w domach. Okazało się wówczas, że inwentaryzacja w czasie pandemii stała się ogromnym wyzwaniem dla działów księgowości i administracji, zwłaszcza w dużych korporacjach. Kolejne zdarzenia w kraju oraz sytuacja gospodarcza i geopolityczna upowszechniła w Polsce tryb pracy zdalnej, co jeszcze bardziej wymusiło na firmach poszukiwanie rozwiązań do inwentaryzacji majątku online.

 

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona zdalnie

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Standardów Rachunkowości – załącznik do Uchwały 13/2020 z dnia 10 grudnia 2020r., w odniesieniu do środków trwałych znajdujących się poza siedzibą jednostki, przeprowadzenie inwentaryzacji takiego typu majątku może być wykonywane w drodze weryfikacji. W odpowiedzi na powyższą rekomendację przedstawiamy nowoczesne rozwiązanie, które umożliwiło spis z natury w czasie COVID-19 oraz pozwoliło zgodnie z obowiązującym prawem ukształtować na nowo wprowadzone procedury w firmach.

 

System AMS OPTIEST umożliwia innowacyjne przeprowadzenie weryfikacji majątku powierzonego użytkownikom do pracy zdalnej poprzez zautomatyzowaną korespondencję e-mail i dostęp do arkuszy w celu złożenia odpowiednich oświadczeń. Zgromadzone w trakcie inwentaryzacji dane są na bieżąco analizowane. W efekcie można uzyskać precyzyjne informacje w danych rozliczeniowych oraz wygenerować odpowiednie raporty poinwentaryzacyjne, takie jak arkusze: spisowe, nadwyżek, niedoborów oraz niezgodności.

 

Praca zdalna a inwentaryzacja – krok po kroku

 

System do inwentaryzacji majątku na zdalnej – korzyści

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona zdalnie drogą elektroniczną pozwala zautomatyzować proces spisu z natury, usprawnić pracę zespołów oraz gwarantuje zmniejszenie czasochłonności tego procesu.

 

Korzyści:

  • Kompleksowa inwentaryzacja środków trwałych
  • Automatyzacja procesu spisu z natury
  • Komunikacja online pomiędzy uczestnikami procesu
  • Całościowe rozliczenie majątku

 

Umów się na prezentację demo systemu korzystając z formularza kontaktowego.