Firma Zebra Technologies od trzech lat prowadzi badania na temat wdrażania inteligentnych rozwiązań dla biznesu. Wyniki badań nasuwają wniosek, że dzięki inwestowaniu w rozwiązania IoT (Internet of Things, Internet Rzeczy) odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw uznawanych za prawdziwie „inteligentne”. W naszej ocenie jest to bardzo „opisowe” spostrzeżenie, ale przyznajemy też, że niezwykle trudno jest zmierzyć „inteligencję przedsiębiorstw”.

 

Z analizy danych zawartych w ankiecie Intelligent Enterprise Index wynika, że 61% firm na świecie wdraża inteligentne rozwiązania. Zastosowany wskaźnik „inteligentnego przedsiębiorstwa” pokazuje stały wzrost przechodzenia przedsiębiorstw z fazy analizy w fazę wdrożenia. Ankieta, o której mowa, została przeprowadzona wśród przedstawicieli służby zdrowia, sektora detalicznego oraz transportu i logistyki. Wzięło w niej udział 950 osób decyzyjnych w obszarze IT z dziewięciu krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku, Brazylii, Chin, Indii i Japonii. Dobór respondentów nie był przypadkowy, ponieważ był on oparty na danych uzyskanych z sektora MŚP zatrudniających od 50 do 249 pracowników i wykazujących przychody na poziomie 5 mln dolarów.

 

W badaniu firm wykorzystano jedenaście wskaźników, które zostały określone w 2016 r. przez członów kadry kierowniczej wyższego szczebla i ekspertów branżowych. Uwzględniono:

 • wizję IoT,
 • zaangażowanie biznesowe,
 • partnerstwo w zakresie rozwiązań technologicznych,
 • plan wdrażania nowych technologii,
 • sposób zastosowania technologii,
 • bezpieczeństwo i normy,
 • plan pełnego wdrażania koncepcji IoT,
 • architekturę,
 • infrastrukturę,
 • plan wykorzystania pozyskanych danych,
 • analizę danych.

 

Badania pokazały, że coraz więcej firm angażuje się w realizację przedsięwzięć związanych z IoT, co będzie skutkować jeszcze większym wzrostem inwestycji w perspektywie kilku najbliższych lat. Zaobserwowano stały wzrost inwestycji w rozwiązania IoT i inne platformy technologiczne bazujące na danych. Dla porównania, w 2019r. średnie globalne wydatki przedsiębiorstw kształtowały się na poziomie 6,4 mln dolarów, co oznaczało wzrost o 39% w zestawieniu z rokiem ubiegłym. 86% firm przewiduje wzrost wydatków w ciągu dwóch najbliższych lat, ale również to, że poziom inwestycji w ich przedsiębiorstwach wzrośnie w przedziale od 21 do 50%.

 

77% przedsiębiorstw z rynku EMEA spodziewa się wzrostu poziomu inwestycji w rozwiązania IoT oraz mobilność w ciągu 2 lat.

 

Najważniejsze wnioski:

 • Wzrost liczby wdrożeń rozwiązań bazujących na wartościowych danych.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa – coraz więcej zasobów jest delegowanych do stałego monitorowania systemów danych.
 • Współpraca z jednym partnerem będącym dostawcą inteligentnych rozwiązań.
 • Respondenci z sektora MŚP osiągają wyższy wskaźnik inteligencji w porównaniu z dużymi korporacjami.

 

Wnioski są ciekawe. Zwłaszcza jeżeli zostaną porównane z kierunkiem działań globalnych liderów takich jak Amazon, Alibaba czy Zalando. W naszej ocenie bardzo ważne jest ukierunkowanie działań na tworzenie wydajnych ekosystemów zarówno w dużych firmach, jak i w MŚP. Takie podejście wymusza stosowanie standardów takich jak EDI, centralizacja danych podstawowych oraz standardy GS1 dla etykiet. Na przyszły rozwój ma z pewnością wpływ warstwa technologiczna – stosowanie skutecznych rozwiązań automatycznej identyfikacji, IoT, w niedalekiej przyszłości szybkie dostawy z wykorzystaniem dronów, czy automatyzacja i robotyzacja procesów (RPA – Robotic Process Automation) stanowią potężny potencjał do poprawy efektywności procesów biznesowych oraz podniesienia poziomu serwisu.

 

Zapoznaj się z badaniem firmy Zebra:

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/campaigns/brand-campaign/harvard-symposium/how-intelligent-enterprise-survey-index-en-us.pdf