Technologie

Nowoczesna logistyka i produkcja stawia przed nami duże wyzwania. Optymalizacja procesów, eliminacja pomyłek, zwiększanie wydajności pracy i efektywności wykorzystania zasobów, zmuszają nowocześnie zarządzane firmy do ciągłego wysiłku organizacyjnego. W pewnym momencie optymalizacja musi zostać wsparta przez technologię.


Nasze rozwiązania wykorzystują zestandaryzowane kody kreskowe w standardzie GS1 pozwalają na szybkie i sprawne wdrożenie identyfikowalności produktów umożliwiając włączenie się firmy w globalny system obejmujący wiele branż. Dla firm wymagających maksymalnej automatyzacji procesów przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiego dostępu do dużej ilości zmiennych informacji oferujemy rozwiązania oparte o „inteligentne" identyfikatory RFID.


Rozwiązania oparte o pracę mobilną magazynierów, przy wykorzystaniu radiowych terminali (RF) wspierane są przez wydajne i bezpieczne sieci radiowe firmy CISCO.