Audyt logistyczny

Audyt logistyczny jest przykładem audytu realizowanego zazwyczaj dobrowolnie. Jego celem jest analiza procesów logistycznych w firmie pod względem jakości, produktywności, zastosowanych technologii oraz wpływie czynników zewnętrznych, wskazanie możliwości usprawnienia działań realizowanych w zakresie logistyki, ocena realizacji celów oraz stosowanych mechanizmów kontroli działań.

Efektem tych czynności powinno być dostarczenie informacji o możliwości poprawy działań realizowanych w zakresie logistyki poprzez wskazanie procesów w których jest możliwe obniżenie lub racjonalizacja kosztów logistycznych. Niejednokrotnie, nawet najmniejsze zmiany przynoszą szybkie i wymierne korzyści.

Nie jest to jednak jedyna rola audytu logistycznego. Jego wyniki dają szerszy pogląd na logistykę firmy co może być punktem wyjściowym do określenia dalszej jej strategii i oraz podniesienia jakości obsługi klientów i przyspieszenia przepływów w systemie logistycznym.

formularz kontaktowy