Velvet CARE, jeden z największych producentów wyrobów higienicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w związku z rosnącą skalą produkcji oraz koniecznością zwiększenia efektywności magazynu, zdecydował się na rozwiązanie firmy OPTIDATA – WMS OPTIpromag®, który został zintegrowany z wdrożonym wcześniej systemem TMS Falcon®. Velvet CARE wymienił dotychczas wykorzystywany system WMS ze względu na wzrastające potrzeby biznesowe.

 

O merytorycznym i praktycznym przygotowaniu specjalistów OPTIDATA do współpracy przy dużych projektach logistycznych w firmach produkcyjnych Velvet CARE przekonał się już w 2013 roku. Wówczas miało miejsce wdrożenie systemu do planowania i zarządzania transportem – TMS FALCON®, którego głównym zadaniem była optymalizacja kosztów transportu.

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o systemie TMS FALCON®

 

Wdrożenie oprogramowania WMS OPTIpromag® zostało poprzedzone szczegółową analizą wymagań Velvet CARE, w trakcie której wykonano modelowanie procesów Klienta oraz Projekt Techniczny Rozwiązania docelowego. Dzięki temu udało się wypracować dedykowane algorytmy rozlokowania i zbiórki towarów, a wprowadzone działania okazały się być odpowiedzią na zapotrzebowanie Klienta.

 

Korzyści z wdrożenia:

  • Usprawnienie i uporządkowanie spraw związanych z przyjęciem surowca (celulozy) na magazyn.
  • Dostosowanie efektywności magazynu do zwiększonej produkcji poprzez optymalizację procesów związanych z rozlokowaniem wyrobów gotowych na magazynie.
  • Optymalizacja procesów związanych z ruchami wewnątrzmagazynowymi skutkująca około 20% wzrostem efektywności.
  • Przygotowanie załadunków zgodnie z metodą just in time dzięki zastosowaniu zintegrowanego rozwiązania TMS i WMS dostarczonego przez firmę OPTIDATA.

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o systemie WMS OPTIpromag®