WMS OPTIpromag® firmy Optidata w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o. – wykorzystanie standardu GS1 w obszarze magazynu wyrobów gotowych.

 

Firma ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. została założona w 1989 r. i jest znany producentem farmaceutyków oraz wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych. Wdrożenie systemu WMS miało miejsce w 2012 roku. OPTIDATA została wybrana do przeprowadzenia tego wdrożenia ze względu na bogate doświadczenie, konkurencyjną cenę oraz funkcjonalności oprogramowania spełniające wymagania klienta. W związku z tym, że rozwiązanie WMS sprawdziło się w 2015 roku nastąpiła migracja rozwiązania do nowo wybudowanego magazynu.

 

Celem wprowadzenia systemu WMS było zapewnienie śledzenia partii produktów końcowych od momentu wejścia towaru do magazynu, poprzez magazynowanie i związane z tym przesunięcia wewnętrzne aż do wydania towaru z magazynu do klienta. Zadaniem systemu jest obsługa magazynu, przy wykorzystaniu technologii odczytu kodów kreskowych, w taki sposób, aby optymalnie zaspokoić potrzeby ruchów magazynowych przy jednoczesnej optymalizacji procesów i redukcji czasochłonności pracy na magazynie. System WMS obsługuje potok przychodów i rozchodów towaru na magazynie.

 

Wdrożenie systemu WMS pociągnęło za sobą uporządkowanie kwestii związanych z znakowaniem jednostek logistycznych. We wdrożeniu zastosowano standard GS1. Zastosowanie standardu GS1 w dużym stopniu skróciło czas przyjęcia wyrobu gotowego na magazyn a następnie przesunięcie na lokalizacje składowania. W każdym momencie życia jednostki logistycznej poprzez odczytanie numeru SSCC zapisanego zgodnie ze standardami GS1 użytkowników otrzymuje wszystkie informację na temat danej jednostki.

 

W związku z tym, że firma Ziaja działa w branży farmaceutycznej system WMS musiał zostać poddany walidacji GMP. Musiało zostać udowodnione, że system działa zgodnie z zakładanymi założeniami oraz że jest powtarzalny w czasie. W ramach walidacji sprawdzono wpływ danego procesu (wymagania) na spełnienie wymagań prawnych dotyczących systemów skomputeryzowanych oraz określenie wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu leczniczego. Jak i wpływ danego procesu (wymagania) na realizację założonych celów biznesowych (np. przyspieszenie realizacji zamówień, zmniejszenie kosztów, zmniejszenie ilości reklamacji, śledzenie serii). Każde wymaganie musiało zostać ocenione pod względem jego krytyczności odnośnie spełnienia wymagań prawnych GMP oraz osiągnięcia celów biznesowych Ziaja Ltd.

 

System WMS umożliwił elektroniczną rejestrację serii wydawanego produktu końcowego oraz drukowanie jej na dokumentach WZ. WMS komunikuje się za pomocą odpowiednich interfejsów z obecnie działającym programami w firmie Ziaja: ZERP oraz GM.

 

Dla potrzeb składowania i sprzedaży produktów farmaceutycznych System WMS ma możliwość odpowiedniego zarządzania blokadami tak, aby umożliwić wydanie do klienta jedynie takich produktów, dla których nie są założone żadne blokady.

 

Na potrzeby wdrożenia magazyn został oznakowany etykietami lokalizacyjnymi z kodami kreskowymi a palety z wyrobem gotowym zostały oznakowane etykietami logistycznymi zgodnie ze standardami GS1.

Dużym benefitem z wdrożenia systemu WMS jest szybki i skuteczny proces inwentaryzacji. W systemie WMS OPTIpromag pozwala na przeprowadzenie spisu z natury towarów znajdujących się na magazynie. Inwentaryzacja jest realizowana z wykorzystaniem wielu terminali, co w znacznym stopniu ogranicza czas potrzebny do realizacji tego procesu. Wynikiem procesu są dokumentu: spis z natury, nadwyżka oraz niedobory. Inwentaryzacja przebiega w trybie zleceniowym co oznacza że na takim zleceniu definiujemy zakres indeksów, lokalizacji jakie chcemy zinwentaryzować.

 

Korzyści z wprowadzenia etykiety logistycznej GS1 dla wyrobów gotowych:

 • Przyspieszenie procesów inwentaryzacji
 • Śledzenie ruchów wyrobu gotowego
 • Zwiększenie efektywności pracy magazynu
 • Wyeliminowanie pomyłek
 • Identyfikowalność produktów na poziomie jednostki logistycznej
 • Spełnienie wymagań sieci handlowych
 • Raportowanie
 • Ruchu towarów w całym przepływie w oparciu o GS1
 • Automatyzacja procesu PW
 • Przyjmowanie towaru na magazyn z dokładnością do partii, ilości i daty ważności
 • Ewidencja towarów z dokładnością do miejsca składowania

 

 

 

OPTIDATA – Partner GS1 Polska w Programie Współpracy z Dostawcami Rozwiązań:

W roku 2010, po pozytywnym przejściu procedury audytowej, oferowane przez OPTIDATA rozwiązania: OPTIpromag (system wsparcia produkcji i magazynowania) oraz LogONE (aplikacja do znakowania jednostek handlowych i logistycznych) uzyskały certyfikat i prawo do używania znaku „Zgodny z GS1”.

 

Więcej informacji o firmie OPTIDATA oraz aplikacji WMS OPTIpromag na stronie GS1 Polska.