ALUPROF S.A. jest jednym z czołowych dostawców systemów aluminiowych dla branży budowlanej w Europie. Firma należy do grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A, posiadającej 60 lat doświadczenia w branży, która dysponuje oddziałami w większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. ALUPROF S.A. prowadzi produkcję w 4 zakładach zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie oraz w Złotowie.

 

Zarządzanie flotą odgrywa jedną z kluczowych ról w optymalizacji procesów transportowych w Aluprof S.A. W ostatnim czasie firma ta zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania w jednym z zakładów, które w rezultacie zwiększyło efektywność związaną z zarządzaniem opakowaniami zwrotnymi oraz umożliwiło sprawną ich identyfikację. OPTIDATA dostarczyła scentralizowany system zarządzania obiegiem nośników numerowanych RPS (Retunable Packages System), który jest jednym z modułów oprogramowania TMS FALCON®. Uruchomienie miało miejsce w zakładzie produkcyjnym firmy ALUPROF S.A. zlokalizowanym w Opolu i zostało zintegrowane z systemem ERP Klienta. Warto zwrócić uwagę, że prace wdrożeniowe zostały podzielone na etapy, z których każdy dostarcza w pełni funkcjonalne moduły.

 

W ramach tego wdrożenia uruchomiono aplikację dla kierowców opartą o system Android oraz dokonano integracji z bramką komunikacji SMS. Implementacji podlegały również moduły, które mają na celu zarządzanie danymi podstawowymi (przewoźnikami, kierowcami, środkami transportu), sprawowanie kontroli nad dokumentami (zleceniami transportu oraz dokumentami transportowymi) w zakresie niezbędnym do prawidłowego śledzenia obiegu nośników numerowanych oraz zarządzanie informacjami dotyczącymi nośników i użytkowników aplikacji.

 

Głównym przeznaczeniem systemu jest śledzenie opakowań zwrotnych w trakcie procesów związanych z przyjmowaniem,  wydawaniem i ich obiegiem na zewnątrz zakładu. Precyzyjne ich lokalizowanie jest możliwe dzięki nadanemu wcześniej unikatowemu numerowi identyfikacyjnemu. Dzięki rejestracji danych w systemie dokładnie możemy określić, gdzie znajduje się nośnik – u klienta, na trasie czy w magazynie. Dodatkowo znamy też położenie geograficzne danego samochodu oraz miejsce docelowe transportu. Warto podkreślić, że system posiada wiele funkcjonalności, które pomagają w sprawnej komunikacji pomiędzy kontrahentami, a jej uruchomienie jest możliwe na wszystkich urządzeniach wspieranych przez system Android.

 

Korzyści z zarządzania opakowaniami zwrotnymi w systemie RPS:

  • Optymalizacja dostępności nośników zwrotnych.
  • Analiza dostępności nośników w czasie rzeczywistym.
  • Możliwość pełnego śledzenia obiegu nośników.