OPTIkolektor

Firma OPTIDATA opracowała uniwersalne aplikacje na terminale:

 • Optikolektor WIN na terminale z system Windows CE / Windows Mobile jak terminal MC2180, Dolphin 6500, MC9190, MX7 Tecton.W przypadku aplikacji Optikolektor WIN może być ona stosowana na dowolnych terminalach z system Windows CE/ Windows Mobile.
 • Optikolektor na kolektory PHL 2700, PHL 1300, OPL 9728 i kolektor H13.

Aplikacje zostały pomyślane jako uniwersalne narzędzie, które dzięki odpowiedniej konfiguracji wybranych parametrów może być stosowane przez użytkowników popularnych programów handlowych na rynku polskim. W praktyce oznacza to, że użytkownik może z menu kolektora wybrać wykorzystywany przez siebie program np. Optima firmy CDN Comarch i w sposób automatyczny uruchomić na kolektorze aplikację obsługującą ten właśnie program włącznie z wymaganymi przez niego parametrami transmisji. Takie uniwersalne rozwiązanie sprawia, że przeprowadzenie np. operacji inwentaryzacji pod różnymi programami jest możliwe i łatwe z wykorzystaniem tego samego kolektora, pod warunkiem skorzystania z odpowiedniej aplikacji dobranej do danego urządzenia w naszej ofercie.

Dzięki pojawieniu się kodów kreskowych i ich powszechnemu stosowaniu w obrocie towarowym możliwe stało się zastosowanie kolektorów danych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych do śledzenia procesów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, inwentaryzacją, a także samą sprzedażą. Stosowanie kolektorów zapewnia następujące korzyści:

Oszczędność czasu

tradycyjnie przeprowadzana inwentaryzacja to zamknięty sklep, liczne arkusze papierowe i godziny spędzone na mozolnym liczeniu towarów. Trudno w takiej sytuacji uniknąć pomyłek, a ich korekta to znowu czas spędzony na wyszukiwaniu na listach kolejnych pozycji towarowych. Podobnie sprawa wygląda z operacjami przyjęcia towaru na magazyn. Zwłaszcza, że dostawy nie rzadko mogą liczyć po kilkaset pozycji. Wykorzystanie kolektorów wraz z oprogramowaniem OPTIKOLEKTOR eliminuje te problemy.  Dzięki zastosowaniutego rozwiązania odnalezienie wybranego kodu jest bardzo proste - wystarczy przeczytać kod kreskowy lub go wpisać z klawiatury kolektora, a program sam poszuka go w bazie bez potrzeby wertowania sterty dokumentów. Zastosowanie kolektorów skraca czas trwania tych operacji nawet do 70-80%.

Zmniejszenie pomyłek

zastosowanie w procesach inwentaryzacji, czy podczas przyjęć towarów na magazyn kolektora z wbudowanym czytnikiem sprawia, że eliminowane są pomyłki związane z wprowadzaniem nowych kodów kreskowych do programu handlowego. Dodatkowo na ekranie kolektora w trakcie tych operacji po sczytaniu kodu kreskowego wyświetla się nazwa towaru co pozwala upewnić się operatorowi, że pracuje na prawidłowych danych. Całość informacji zachowana jest w pamięci kolektora, trudno więc "pogubić "dane.

Oszczędność na papierze i materiałach eksploatacyjnych do drukarek w biurze

Wszystkie informacje przechowywane są w pamięci kolektora, możliwe staje się ograniczenie wydruków związanych z tymi operacjami do niezbędnego minimum.

OPTIKOLEKTOR WIN

OPTIkolektor WIN jest rozwiązaniem dedykowanym na kolektory danych z systemem Microsoft Windows CE / Windows Mobile i stanowi mobilne wsparcie procesów magazynowych.

optikolektor_win.jpg

Funkcje aplikacji OPTIkolektor WIN:

 • Możliwość tworzenia dowolnej liczby dokumentów magazynowych: przyjęcia, wydania oraz inwentaryzacji a następnie jednoczesnego przesyłania ich do programu handlowego w postaci dokumentów PZ, WZ, PW, RW, AI, faktur itp.
 • Transmisja bazy towarowej z programu handlowego na kolektor
 • Możliwość pracy zleceniowej (weryfikacja zgodności asortymentu oraz ilości). Istnieje możliwość rozdzielenia dokumentów zleceń na poszczególne kolektory.
 • Możliwość automatycznego sumowania ilości dla tego samego kodu kreskowego
 • Możliwość przeglądania/edycji/kontynuacji tworzonych dokumentów
 • Transmisja danych poprzez podstawkę kolektora / kabel USB lub poprzez WiFi
 • Możliwość podglądu bazy towarowej i szybkiego wyszukiwania towarów lub weryfikacji ceny.
 • Automatyczne podpowiadanie ilości na dokumencie
 • Obsługa pól własnych towarów
 • Obsługa kodów wagowych/ilościowych/cenowych zgodnych ze standardem GS1. Odczytana z kodu ilość lub cena jest automatycznie wstawiana na pozycję dokumentu.
 • Obsługa nagłówków dokumentów (umożliwia to np. przypisanie do dokumentu kontrahenta lub magazynu)
 • Obsługa do 10 pól własnych na pozycjach dokumentów jak również na nagłówkach
 • Możliwość szybkiego wydruku etykiet na towary i środki trwałe z poziomu aplikacji komunikacyjnej
 • Możliwość zebrania danych inwentaryzacji z różnych kolektorów a następnie zsumowania ich w jeden arkusz przy pomocy aplikacji komunikacyjnej

OPTIkolektor WIN składa się z aplikacji mobilnej instalowanej na terminalu oraz uniwersalnej aplikacji komunikacyjnej instalowanej na komputerze PC.


Aplikacja komunikacyjna pozwala na łatwą i szybką konfigurację umożliwiającą współpracę z następującymi programami handlowymi:

 • Comarch OPT!MA
 • SAGE Symfonia Handel Premium (wymagane są 2 niestandardowe raporty dostępne dla klientów SAGE)
 • INSERT Subiekt GT (EDI++ oraz Sfera GT)
 • Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (wersja Prestiż lub Prestiż Plus)
 • Uniwersalny format wymiany OPTIformat

OPTIkolektor WIN wersja Subiekt GT

Optidata wraz z firmą Insert opracowała wersję aplikacji Optikolektor WIN współpracującą z oprogramowaniem Subiekt GT, dedykowanej na terminale z systemem Windows. Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, która pomoże usprawnić procesy obsługiwane w Subiekt GT za pomocą terminali. Dzięki możliwości komunikacji zarówno poprzez Sferę jak i EDI ++ aplikacją jest łatwa i wygodna dla każdego użytkownika.

screen_subiekt.png

Aplikacja komunikacyjna OPTIkolektor WIN dla profilu Subiekt GT

 • szybkie i intuicyjne uruchomianie profilu Subiekt GT ( SubiektSfera)
 • wprowadzenie podpowiedzi podczas konfiguracji Profilu 
 • dodanie okna importu zleceń, za pomocą którego użytkownik może filtrować dokumenty Subiekt GT i utworzyć zbiór dokumentów, które chciałby przesłać na terminal. Okno umożliwia filtrowanie dokumentów wg:

- dat utworzenia
- typów dokumentów
- kategorii dokumentów kontrahentów
- stanu dokumentu magazynu

 • możliwość zapisania zestawów takich filtrów oraz ich modyfikowania (Manager filtrów).
 • dodanie okna importu towarów, za pomocą którego można filtrować towary w Subiekt GT, które chcemy przenieść na terminal. Obejmuje to filtrowanie po: grupach towarowych, stawkach VAT, cechach towarów polach własnych oraz ich wartościach stanach towarów (towary aktywne i nieaktywne)
 • możliwość ignorowania kontrahentów oznaczonych jako „nieaktywni” podczas pobierania ich z bazy Subiekt GT
 • możliwość wyświetlenia pomocy w formatce inicjalizacji profilu
 • obsługai zapisu dokumentów wynikowych z odłożonym skutkiem magazynowym (w przypadku, gdy ilość towaru na dokumencie wynikowym jest większa od aktualnego stanu magazynowego – np. dla towarów WZ)
 • zmiana zapisu pozycji na dokumencie wynikowym. Optikolektor dodaje opis tekstowy dla każdej pozycji na dokumencie (w kolumnie Opis). Są to informacje typu: „Ilość towaru na dokumencie oryginalnym zgodna z ilością odczytaną z terminala”,
 • manager procesów pozwalających na modyfikowanie pliku konfiguracyjnego terminala. Za jego pomocą możliwe jest ukrycie pewnych elementów menu, zmiana pól własnych nagłówka oraz procesu. Możliwe jest również modyfikowanie właściwości poszczególnych procesów.

Aplikacja terminalowa OPTIkolektor WIN dla profilu Subiekt GT

 • możliwość automatycznego uzupełniania danych kontrahenta na dokumencie tworzonym podczas pracy zleceniowej na terminalu
 • możliwość wyszukiwania towarów po dowolnej frazie (dowolnym ciągu znaków w nazwie)
 • możliwość wyszukiwania towarów po części nazwy (oraz wcześniej – po początku nazwy)
 • możliwość konfiguracyjnego zablokowania wprowadzenia kontrahenta przy użyciu klawiatury terminala. W tym przypadku kontrahenta można wybrać z listy kontrahentów przesłanych na terminal z aplikacji nadrzędnej możliwość wyszukiwania towarów po tzw. kodzie zawierającym się (gdy kod odczytany terminalem zawiera np. krótszy kod kreskowy)
 • możliwość konfiguracyjnego ukrycia funkcji dezaktywacji urządzenia
 • możliwość szybszego wyszukiwania towarów na terminalu poprzez zastosowanie funkcji pozwalającej użytkownikowi konfiguracyjnie ograniczyć ilość znalezionych towarów do tych, które zawieją daną frazę
 • możliwość ograniczenia ilości informacji o danym towarze, prezentowanych osobie korzystającej z terminala. Umożliwia to np. ukrycie informacji o cenach, indeksie, stanie magazynowym, typie towaru etc
 • możliwość pobierania plików konfiguracyjnych procesu
 • aplikacja OptikolektorConfigRestore.exe umożliwiająca przywrócenie oryginalnego pliku konfiguracyjnego aplikacji w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś problemy wynikające z nieprawidłowych ustawień będących następstwem przesłania błędnego pliku konfiguracyjnego.

OPTIkolektor WIN wersja CDN OPT!MA

Optidata we współpracy z firmą Comarch opracowała najnowszą wersję aplikacji OPTIkolektor WIN, współpracującej z system Comarch Optima i dedykowanej na terminale z system Windows. Zapewniamy, że praca na terminalach z wykorzystaniem naszej aplikacji OPTIkolektor Win znacznie ułatwi prace wszystkim użytkownikom systemu Comarch Optima, nie tylko ze względu na zautomatyzowanie procesów takich jak przyjęcie/ wydanie z magazynu czy inwentaryzacja- ale przede wszystkim dzięki dużym możliwościom, jakie oferuje sama aplikacja OPTIkolektor WIN, w postaci szerokiego zakresu obsługiwanych funkcji i wysokiej ergonomii pracy. Aktualnie aplikacja składa się z: - oprogramowania instalowanego na komputerze ( aplikacja komunikacyjna OPTIkolektor WIN ) - oprogramowania instalowanego na terminalu danych ( aplikacja terminalowa OPTIkolektor WIN)

optikol2.pngAplikacja komunikacyjna OPTIkolektor WIN

 • umożliwia wymianę danych z programem Comarch Optima w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych lub za pośrednictwem plików wymiany
 • oferuje możliwość pobierania dokumentów z Optimy (wydania zewnętrzne, przyjęcia zewnętrzne, arkusze inwentaryzacji, arkusze pomocnicze inwentaryzacji) za pośrednictwem okna "Ładowanie zleceń"
 • możliwość pobierania bazy towarowej z Optimy za pośrednictwem okna "Ładowanie bazy towarowej"
 • możliwość realizowania dokumentów PZ/WZ/Inwentaryzacji/arkuszy pomocniczych inwentaryzacji - zarówno AdHoc jak i "ze zlecenia"
 • możliwość operowania na dokumentach znajdujących się w buforze jak i zapisanych w Optimie
 • w przypadku operacji na dokumentach znajdujących w buforze Optimy, w trakcie przesyłania dokumentu użytkownik może dodać ewentualne nowe pozycje do dokumentu Optimy (jeżeli zostały one zeskanowane terminalem). Dokument można również zatwierdzić z poziomu Optikolektora (wyciągnąć go z bufora)
 • w przypadku, gdy ilości zeskanowane terminalem nie zgadzają się z ilościami na dokumencie Optimy (w przypadku pracy w trybie "ze zlecenia") Optikolektor może wygenerować dokument korygujący
 • możliwość utworzenia pomocniczego arkusza inwentaryzacji i dodania go do istniejącego, zatwierdzonego arkusza inwentaryzacji w Optimie
 • raport zbiorczy transmisji danych z terminala do Optimy zawierający informację o rezultacie przesłania danych wynikowych z terminala do programu nadrzędnego (tabela zawierająca nazwę dokumentu, informacje o poprawności operacji [w przypadku niepowodzenia komunikat zwracany przez Optimę pozwalający na zastosowanie odpowiednich kroków], krótki komunikat o rezultacie transmisji). Raport taki uwzględnia każdy pojedynczy dokument przesyłany z terminala do Optimy
 • możliwość zapisania powyższego raportu do pliku .html
 • dodanie do cennika Optimy nowego towaru, w przypadku, gdy kod kreskowy zeskanowany terminalem nie jest znany w Optimie "Ładowanie zleceń " to nowa funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zbioru dokumentów, który użytkownik chciałby przesłać na terminal. Jest to okno, w którym możliwe jest określenie filtrów, za pomocą których program wyszukałby stosowne dokumenty w programie zewnętrznym. Filtry takie to np. - rama czasowa utworzenia dokumentu (data "od" oraz "do) - filtr typu dokumentów - filtr stanu dokumentu (dokument w buforze, dokument zapisany etc) - filtr kontrahenta - uwzględnianie dokumentów anulowanych itp. Stosując ww. filtry użytkownik może dokonać wyszukiwania dokumentów w programie zewnętrznym i ze zwróconego wyniku wybrać stosowne dokumenty aby dodać je do listy "dokumentów przeznaczonych do załadowania" Następnie użytkownik może wprowadzić inny zestaw filtrów i listę dokumentów przeznaczonych do załadowania oraz uzupełnić o kolejne pozycje Możliwe jest zapisywanie zestawu filtrów za pośrednictwem managera filtrów. Manager umożliwia też edycję istniejących już filtrów, ich usuwanie etc. W przypadku, gdy użytkownik chce na terminal pobrać arkusz inwentaryzacji zawierający arkusze pomocnicze program umożliwi wybór poszczególnych arkuszy pomocniczych Okno "Ładowanie bazy towarowej" działa analogicznie do powyższego czyli okna ładowania zleceń .

Filtry dostępne w owym oknie to:

 • grupy towarowe
 • atrybuty
 • stawka VAT
 • magazyny
 • uwzględnianie towarów nieaktywnych

Aplikacja terminalowa OPTIkolektor WIN

 • możliwość wyszukiwania towarów po części nazwy (oraz wcześniej - po początku nazwy)
 • możliwość automatycznego uzupełniania kontrahenta oraz magazynu w przypadku pracy zleceniowej
 • możliwość konfiguracyjnego zablokowania możliwości wprowadzenia kontrahenta przy użyciu terminala. Możliwe jest w takim przypadku jedynie wybranie kontrahenta z listy kontrahentów przesłanych na terminal z aplikacji nadrzędnej
 • możliwość wyszukiwania towarów po tzw. kodzie zawierającym się (gdy kod odczytany terminalem zawiera np. krótszy kod kreskowy)
 • możliwość konfiguracyjnego ukrycia funkcji dezaktywacji urządzenia
 • możliwość zaciągnięcia pliku konfiguracyjnego programu z aplikacji komunikacyjnej
 • możliwość ograniczenia zwracanych towarów w oknie wyszukiwania do pewnej wartości liczbowej określonej w konfiguracji (przydatne ze względów wydajnościowych na słabszych terminalach)
 • możliwość ograniczenia ilości informacji o danym towarze, prezentowanych osobie korzystającej z terminala. Umożliwia to np. ukrycie informacji o cenach, indeksie, stanie magazynowym, typie towaru etc

OPTIkolektor WIN wersja Enova Handel

Optidata przy współpracy firmą Soneta opracowała wersję aplikacji Optikolektor WIN kompatybilnej z oprogramowaniem Enova Handel i dedykowanej do pracy na terminalach z systemem Windows. Optikolektor jest narzędziem usprawniają cym pracę operatora przy wykonywaniu procesów związanych z przyjęciem, wydaniem oraz inwentaryzacją towaru.

Aplikacja komunikacyjna

 • możliwość intuicyjnego, prowadzonego krok po kroku uruchamiania profilu Enova
 • możliwość wymiany danych z programem Enova poprzez bezpośrednie połączenie z bazą danych
 • możliwość filtrowania dokumentów Enova i wyboru tych, które mają być przesłane na terminal za pomocą okna importu zleceń.

enova_screenshot.BMPOkno umożliwia filtrowanie dokumentów wg:

- daty utworzenia

- typu dokumentu

- stanu dokumentu

- stanu bufora

- magazynu

- kontrahenta

 • możliwość pobrania bazy towarowej poprzez okno ładowania towarów, za pomocą którego użytkownik może odfiltrować i wybrać konkretne towary do przesłania na terminal.

Dostępne są następujące filtry:

- stawka vat

- typ

- cechy

- uwzględnienie towarów nieaktywnych

 • możliwość zapisania i modyfikowania filtrów za pomocą managera filtrów w oknie importu zleceń i towarów.
 • możliwość tworzenia dokumentów korygujących w przypadku gdy istnieją rozbieżności między zleceniem, a zrealizowanym dokumentem. Funkcja ta jest w konfigurowalna i umożliwia określenie odpowiedniego zachowania aplikacji.

Dostępne są opcje:

- Nigdy nie twórz dokumentów korygujących

- Zawsze pytaj użytkownika o chęć utworzenia dokumentu korygującego

- Zawsze twórz dokumenty korygujące gdy występują rozbieżności

 • edytor obiegu dokumentów, który umożliwia określenie jak będą zapisywane w programie Enova, dokumenty zrealizowane na terminalu. OPTIkolektor wspiera następujące obiegi dokumentów:

ZO -> FV \ FZAL \ FD \ WZ2

ZD -> ZK\ ZZAL\ FIUE \ PZ2

 • możliwość tworzenia raportu zbiorczego transmisji danych z terminala do Enovy, w postaci tabeli z nazwa dokumentu, informacją o poprawności operacji, krótkim komunikatem o rezultacie transmisji. Raport zawiera informację o rezultacie przesłania każdego dokumentu. Istnieje możliwość zapisania wygenerowanych raportów i przechowywania ich w postaci plików html.
 • mapper cen umożliwiający określenie jaka cena zostanie przesłana i edytowana na terminalu (podstawowa, hurtowa, detaliczna) i czy będzie ona interpretowana jako cena netto czy brutto.
 • możliwość obsługi cech towarów i dokumentów. Aplikacja zawiera edytor umożliwiający zmapowanie cech towarów i dokumentów z programu Enova na pola własne OPTIkolektora. Okno edytora zawiera krótką pomoc i opis czynności koniecznych aby poprawnie pobrać cechy.
 • modyfikacja pliku konfiguracyjnego terminala za pomocą managera procesów. Umożliwia ukrycie pewnych elementów menu, zmianę pól własnych nagłówka oraz procesu. Możliwe jest również modyfikowanie właściwości poszczególnych procesów.

Aplikacja terminalowa

 • możliwość wyszukiwania towarów po części nazwy
 • możliwość automatycznego uzupełniania magazynu i kontrahenta na tworzonym dokumencie
 • możliwość pobrania konfiguracji terminala przygotowanej w aplikacji komunikacyjnej
 • możliwość wyszukiwania towarów po dowolnej frazie (dowolnym ciągu znaków w nazwie)
 • możliwość pobrania pliku konfiguracyjnego dla każdego z realizowanych procesów
 • możliwość ograniczenia ilości informacji o danym towarze, prezentowanych osobie korzystającej z terminala. Umożliwia to np. ukrycie informacji o cenach, indeksie, stanie magazynowym, typie towaru etc.
 • możliwość ograniczenia liczby zwracanych towarów w oknie wyszukiwania, co sprawdza się u w przypadku terminali słabszych wydajnościowo.
 • możliwość pobrania konfiguracji połączenia Wi-Fi, zdefiniowanej w aplikacji komunikacyjnej
 • możliwość wyświetlenia pozycji zlecenia w oknie realizacji dokumentów
 • możliwość konfiguracyjnego ukrycia funkcji dezaktywacji urządzenia
 • możliwość przywrócenia domyślnej konfiguracji, w przypadku pojawienia się problemów wynikających z nieprawidłowej konfiguracji terminala

OPTIKOLEKTOR

Funkcje aplikacji OPTIkolektor:

 • Transmisja bazy towarowej z programu handlowego na kolektor
 • Możliwość tworzenia dowolnej liczby dokumentów magazynowych a następnie przesyłanie ich do programu handlowego w postaci dokumentów PZ, WZ, PW, RW, faktur itp.
 • Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na kolektorze
 • Możliwość przeglądania/edycji/kontynuacji tworzonych dokumentów
 • Możliwość automatycznego sumowania ilości dla tego samego kodu kreskowego
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia i weryfikacji ceny towaru
 • Automatyczne podpowiadanie ilości na dokumencie
 • Obsługa kodów wagowych/ilościowych/cenowych zgodnych ze standardem GS1.

Programy handlowe, z którymi współpracuje OPTIkolektor:

 • ComArch CDN XL
 • ComArch CDN OPT!MA
 • ComArch Firma++
 • Symplex Smallbusiness
 • Asseco WAPRO WF-Mag dla DOS
 • Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • InsERT Subiekt 4
 • InsERT Subiekt 5
 • InsERT Subiekt GT (Sfera GT)
 • Kucharscy KC-Firma
 • INSOFT PC Market
 • SAGE Symfonia Handel Premium (wymagane dwa niestandardowe raporty dostępne dla klientów SAGE)