POWERVOICE

VOICE na magazynie do szybszej kompletacji oraz sprawnej komunikacji.

Uzyskaj sprawną komunikację na magazynie przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań. POWERvoice® to informatyczny system, który umożliwia interakcję w oparciu o komendy głosowe pomiędzy użytkownikiem a wykorzystywanym przez niego urządzeniem mobilnym. Dane te są przesyłane za pomocą sieci bezprzewodowej.

 

Jesteś w posiadaniu systemu WMS i chciałbyś zwiększyć wydajność pracy podczas kompletacji? – POWERvoice® jest programem idealnym!

 

Oprogramowanie obsługuje czytniki kodów kreskowych, dlatego identyfikacja produktów stała się jeszcze szybsza. System sterowania głosem jest technologią, która doskonale sprawdza się w ciężkich warunkach przemysłowych – w chłodniach, halach fabrycznych i dystrybucyjnych. Zastosowanie technologii głosowej jest tym bardziej opłacalne, im więcej wykonywanych czynności wymaga użycia rąk. POWERvoice® umożliwia skuteczną komunikację między człowiekiem i systemem komputerowym oraz pozwala na zwiększenie produktywności pracowników. Wszystko odbywa się on-line w czasie rzeczywistym (real time monitoring). Poszczególne zadania magazynowe są przekazywane za pomocą głosu np. informowanie pracownika o statusie zadań, wskazywanie lokalizacji następnego zadania, potwierdzanie wykonania zadania.

Moduły systemu POWERvoice®

W złożonym środowisku centrów magazynowo dystrybucyjnych dokładność i wydajność mają kluczowe znaczenie. Narzędzia służące do zarządzania centrum dystrybucji czy magazynem rozwijają się bardzo szybko: od systemu zarządzania magazynem opartego na papierowych dokumentach, przez wykorzystanie technologii radiowej i RFiD, aż do technologii komunikacji głosowej (voice). Technologia głosowa w usprawnieniu gospodarki magazynowej sprowadza się do użycia mowy jako nowatorskiej, a jednocześnie najbardziej naturalnej metody komunikacji między użytkownikiem a systemem informatycznym. Polecenia głosowe wydawane są pracownikom magazynu poprzez system sterowania głosem, dokładnie instruując użytkownika, jaki produkt z jakiego miejsca w magazynie pobrać. Pełen komplet funkcjonalny tej technologii stanowią moduły:

 • POWERvoice® – oprogramowanie interpretujące zdefiniowany algorytm procesu, przeznaczony dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows CE (do pełnego wykorzystania możliwości niezbędny jest odpowiedni zestaw słuchawkowy z mikrofonem).
 • VoiceDesigner – oprogramowanie do graficznego modelowania algorytmu procesu. POWERvoice® jest aplikacją wykonującą algorytm procesu zamodelowany wcześniej za pośrednictwem aplikacji VoiceDesigner. Potrafi kontekstowo przechodzić pomiędzy poszczególnymi, zdefiniowanymi krokami realizowanego procesu, informując przy tym użytkownika o postępach pracy za pośrednictwem syntezatora mowy i ekranu urządzenia. Komunikacja w drugą stronę odbywa się za pośrednictwem wydawanych przez użytkownika prostych poleceń głosowych. POWERvoice® posiada możliwość integracji z systemami klasy WMS i ERP opartymi o motory baz danych SQL Server 2008, Oracle XI oraz innymi.
 • Moduł syntezy mowy – wykorzystanie technologii TTS (Text To Speech) pozwalają na przekształcenie dowolnego komunikatu z postaci tekstowej na postać głosową.
 • Moduł rozpoznawania mowy – wykorzystanie technologii ASR (Automatic Speech Recognition). Zastosowano tzw. „rozwiązanie niezależne od operatora”, nie wymagające treningu przed rozpoczęciem pracy – pozwala to skrócić do minimum czas potrzebny na rozpoczęcie pracy z systemem przez nowego operatora.

Program POWERvoice® współpracuje z systemami WMS OPTIpromag® oraz AMS OPTIest®.

 

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
 

Kompletacja zamówień z POWERvoice®

Spośród 4 faz procesów magazynowych obok przyjęcia, składowania i wydania zamówień najważniejszą i najistotniejszą jest 3 faza czyli kompletacja. Stanowi ona największe obecnie wyzwanie nowoczesnego magazynu i jest najważniejszym procesem logistyki magazynowej.
 
 
 
Kompletacja zamówień czyli order picking (z ang.) polega na wyszukiwaniu towarów i przygotowanie ich do wysyłki klientowi końcowemu. Jest to proces wysoce pracochłonny, a wykonywany ręcznie może generować sporą liczbę błędów. Jednym z rozwiązań usprawniających pracę osób zajmujących się kompletowaniem zamówień jest system oparty o technologię głosową, czyli POWERvoice®. System ma za zadanie przyspieszyć proces kompletacji oraz ułatwić komunikację na magazynie.

Korzyści z wdrożenia POWERvoice®

 • Wzrost wydajności – zwiększenie przepustowości w istniejących obiektach.
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych – szybki zwrot kosztów inwestycji (ROI), zwykle w przeciągu 6-9 miesięcy od wdrożenia; po tym okresie korzyści wynikające z zastosowania POWERvoice® przyczyniają się do zwiększenia zysków firmy poprzez redukcję kosztów i czasu pracy oraz redukcję pomyłek.
 • Dokładne śledzenie operacji magazynowych (tracking i traceability) – bezbłędna lokalizacja zasobów, obiektów i osób na magazynie.
 • Wartość dodana do systemu ERP/WMS – jeszcze więcej korzyści z wdrożenia ERP lub WMS, np. odbieranie poleceń głosowych bezpośrednio z systemów zarządzania.
 • Dokładność (accuracy) – wzrost dokładności i terminowości wydań, zmniejszenie ilości pomyłek.
 • Zadowolenie pracowników – pracownicy zyskują łatwość poruszania się i możliwość koncentracji na własnych działaniach – dzięki temu mogą pracować szybciej i dokładniej.
 • Redukcja czasu szkoleniowego pracowników – po około 5 minutach treningu pracownicy są gotowi, aby krok po kroku wykonać zadanie używając komend głosowych. Informacje zwrotne od firm korzystających z technologii głosowej konsekwentnie pokazują, że całkowity czas adaptacji nowych pracowników obniżony jest o 50%.
 • Bezpieczeństwo – pracownicy zyskują wolne ręce – szczególnie przydaje się to w branżach gdzie panują ciężkie warunki np. w chłodniach.
Pliki do pobrania

formularz kontaktowy