POWERVOICE

VOICE na magazynie do szybszej kompletacji oraz sprawnej komunikacji.

Uzyskaj sprawną komunikację na magazynie przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań. POWERvoice® to informatyczny system, który umożliwia interakcję w oparciu o komendy głosowe pomiędzy użytkownikiem a wykorzystywanym przez niego urządzeniem mobilnym. Dane te są przesyłane za pomocą sieci bezprzewodowej.

 

Jesteś w posiadaniu systemu WMS i chciałbyś zwiększyć wydajność pracy podczas kompletacji? – POWERvoice® jest programem idealnym!

 

Oprogramowanie obsługuje czytniki kodów kreskowych, dlatego identyfikacja produktów stała się jeszcze szybsza. System sterowania głosem jest technologią, która doskonale sprawdza się w ciężkich warunkach przemysłowych – w chłodniach, halach fabrycznych i dystrybucyjnych. Zastosowanie technologii głosowej jest tym bardziej opłacalne, im więcej wykonywanych czynności wymaga użycia rąk. POWERvoice® umożliwia skuteczną komunikację między człowiekiem i systemem komputerowym oraz pozwala na zwiększenie produktywności pracowników. Wszystko odbywa się on-line w czasie rzeczywistym (real time monitoring). Poszczególne zadania magazynowe są przekazywane za pomocą głosu np. informowanie pracownika o statusie zadań, wskazywanie lokalizacji następnego zadania, potwierdzanie wykonania zadania.

 

Zapytaj o szczegóły

Moduły systemu POWERvoice®

W złożonym środowisku centrów magazynowo dystrybucyjnych dokładność i wydajność mają kluczowe znaczenie. Narzędzia służące do zarządzania centrum dystrybucji czy magazynem rozwijają się bardzo szybko: od systemu zarządzania magazynem opartego na papierowych dokumentach, przez wykorzystanie technologii radiowej i RFiD, aż do technologii komunikacji głosowej (voice). Technologia głosowa w usprawnieniu gospodarki magazynowej sprowadza się do użycia mowy jako nowatorskiej, a jednocześnie najbardziej naturalnej metody komunikacji między użytkownikiem a systemem informatycznym. Polecenia głosowe wydawane są pracownikom magazynu poprzez system sterowania głosem, dokładnie instruując użytkownika, jaki produkt z jakiego miejsca w magazynie pobrać. Pełen komplet funkcjonalny tej technologii stanowią moduły:

 • POWERvoice® – oprogramowanie interpretujące zdefiniowany algorytm procesu, przeznaczony dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows CE (do pełnego wykorzystania możliwości niezbędny jest odpowiedni zestaw słuchawkowy z mikrofonem).
 • VoiceDesigner – oprogramowanie do graficznego modelowania algorytmu procesu. POWERvoice® jest aplikacją wykonującą algorytm procesu zamodelowany wcześniej za pośrednictwem aplikacji VoiceDesigner. Potrafi kontekstowo przechodzić pomiędzy poszczególnymi, zdefiniowanymi krokami realizowanego procesu, informując przy tym użytkownika o postępach pracy za pośrednictwem syntezatora mowy i ekranu urządzenia. Komunikacja w drugą stronę odbywa się za pośrednictwem wydawanych przez użytkownika prostych poleceń głosowych. POWERvoice® posiada możliwość integracji z systemami klasy WMS i ERP opartymi o motory baz danych SQL Server 2008, Oracle XI oraz innymi.
 • Moduł syntezy mowy – wykorzystanie technologii TTS (Text To Speech) pozwalają na przekształcenie dowolnego komunikatu z postaci tekstowej na postać głosową.
 • Moduł rozpoznawania mowy – wykorzystanie technologii ASR (Automatic Speech Recognition). Zastosowano tzw. „rozwiązanie niezależne od operatora”, nie wymagające treningu przed rozpoczęciem pracy – pozwala to skrócić do minimum czas potrzebny na rozpoczęcie pracy z systemem przez nowego operatora.

Program POWERvoice® współpracuje z systemami WMS OPTIpromag® oraz AMS OPTIest®.

 

Kompletacja zamówień z POWERvoice®

Spośród 4 faz procesów magazynowych obok przyjęcia, składowania i wydania zamówień najważniejszą i najistotniejszą jest 3 faza czyli kompletacja. Stanowi ona największe obecnie wyzwanie nowoczesnego magazynu i jest najważniejszym procesem logistyki magazynowej.
 
 
 
Kompletacja zamówień czyli order picking (z ang.) polega na wyszukiwaniu towarów i przygotowanie ich do wysyłki klientowi końcowemu. Jest to proces wysoce pracochłonny, a wykonywany ręcznie może generować sporą liczbę błędów. Jednym z rozwiązań usprawniających pracę osób zajmujących się kompletowaniem zamówień jest system oparty o technologię głosową, czyli POWERvoice®. System ma za zadanie przyspieszyć proces kompletacji oraz ułatwić komunikację na magazynie.

Korzyści z wdrożenia POWERvoice®

 • Wzrost wydajności – zwiększenie przepustowości w istniejących obiektach.
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych – szybki zwrot kosztów inwestycji (ROI), zwykle w przeciągu 6-9 miesięcy od wdrożenia; po tym okresie korzyści wynikające z zastosowania POWERvoice® przyczyniają się do zwiększenia zysków firmy poprzez redukcję kosztów i czasu pracy oraz redukcję pomyłek.
 • Dokładne śledzenie operacji magazynowych (tracking i traceability) – bezbłędna lokalizacja zasobów, obiektów i osób na magazynie.
 • Wartość dodana do systemu ERP/WMS – jeszcze więcej korzyści z wdrożenia ERP lub WMS, np. odbieranie poleceń głosowych bezpośrednio z systemów zarządzania.
 • Dokładność (accuracy) – wzrost dokładności i terminowości wydań, zmniejszenie ilości pomyłek.
 • Zadowolenie pracowników – pracownicy zyskują łatwość poruszania się i możliwość koncentracji na własnych działaniach – dzięki temu mogą pracować szybciej i dokładniej.
 • Redukcja czasu szkoleniowego pracowników – po około 5 minutach treningu pracownicy są gotowi, aby krok po kroku wykonać zadanie używając komend głosowych. Informacje zwrotne od firm korzystających z technologii głosowej konsekwentnie pokazują, że całkowity czas adaptacji nowych pracowników obniżony jest o 50%.
 • Bezpieczeństwo – pracownicy zyskują wolne ręce – szczególnie przydaje się to w branżach gdzie panują ciężkie warunki np. w chłodniach.

Jak działa system sterowania głosem?

 

POWERvoice to system informatyczny, który prowadzi nas krok po kroku przez algorytm zaprogramowany dzięki aplikacji VoiceDesigner. Pierwszym etapem jest tu integracja systemu z magazynem WMS lub nadrzędnym systemem ERP, by móc odebrać od nich zlecenia wydawania towaru (picking). Wybrane zadania (takie jak m.in. przyjmowanie i wydawanie zamówień, konieczność uzupełnienia stanu magazynowego) przekazywane są poprzez sieci bezprzewodowe bezpośrednio do pracowników magazynowych. W drugim kroku system POWERvoice konwertuje przekazane informacje na polecenia głosowe, a następnie kieruje pracownika magazynu w konkretne miejsce i do danego towaru w magazynie.

 

System sterowania głosem przekazuje pracownikowi polecenia głosowe do wykonania, takie jak np. “potwierdź ilość”, „weź dwa przedmioty”, „przenieś trzy”. Następnie system wymusza na pracowniku określoną odpowiedź głosową na przekazane polecenie, np. „dwa OK”, aby tym samym potwierdzić wykonanie zadania. System POWERvoice umożliwia prostą rozbudowę o kolejne funkcjonalności i konfiguracje. W wersji standardowej polecenia przekazywane są głosowo, jednak dodając np. klawiaturę, rozdzielamy informacje i część przekazujemy za pomocą głosu, a część wprowadzamy z klawiatury komputera. Inną opcją jest połączenie funkcji głosowych z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, by wydawać polecenia głosowo, a potwierdzać ich wykonanie poprzez skanowanie odpowiedniego kodu kreskowego.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą sterowanie głosem w przemyśle?

 

Technologia głosowa (inaczej sterowanie głosem) to rozwiązanie, w którym pokłada się duże nadzieje, jeśli chodzi o poprawę wydajności i przepustowości w obiektach magazynowych. Dzięki wydawaniu poleceń głosowo firmy są w stanie zredukować koszty operacyjne, zyskując tym samym zwrot kosztów inwestycji (ROI) w zaledwie 6-9 miesięcy od momentu wdrożenia systemu. Warto zauważyć, że nawet po tym okresie firma cieszy się większymi zyskami uzyskanymi poprzez ograniczenie kosztów i skrócenie czasu pracy pracowników. Wartością dodaną jest także możliwość systematycznego kontrolowania operacji magazynowych (tracking oraz traceability), a także lokalizowania zasobów i osób pracujących na magazynie. W ten sposób mamy pewność, że wszystkie procesy przebiegają bez jakichkolwiek zastrzeżeń – szybko i terminowo.

 

Sterowanie głosem zapewnia pracownikom bezpieczeństwo pracy w trudnych warunkach (np. w chłodni) i swobodę podczas pracy, co przekłada się na ich zwiększoną efektywność. Szybkie i sprawne przekazywanie poleceń głosowo pozwala im lepiej skupiać się na wykonywanych zadaniach. Kolejnym atutem jest także szybkie przyswajanie informacji na temat pracy z systemem sterowania głosem. Wystarczy zaledwie pięć minut szkolenia, by każdy pracownik był w stanie wykonywać zadania za pomocą komend głosowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku nowych pracowników, u których czas adaptacji może w ten sposób skrócić się nawet o 50%.

Pliki do pobrania

formularz kontaktowy