Wi-Fi networks

Use a Wi-fi network that is reliable, functions in versatile conditions, and is centrally managed. Mobility in business has an impact on increasing efficiency and productivity as well as better work organisation overall. There are over 5600 hot spots in Poland currently, while wireless connectivity is being promoted by the European Commission. The Wi-fi network plays a key role in organisations open to new opportunities and solutions as well as in IT systems which monitor work in real-time and on-line.

 

Wireless LAN (Wireless LAN) solutions can replace a completely wired fixed network even in small businesses. WLANs can be found in warehouses, shops and in rooms in which wired networks would be too expensive and sometimes difficult to implement due to technical reasons.

For more information on the Wi-fi network, please visit our Technology Partner – Cisco Systems.

OTHER APPLICATIONS OF WIRELESS NETWORKS

 • Logistics – monitoring of events throughout the entire supply chain;
 • Production – tracking company assets and inventory and increasing operation of production machines;
 • Transport – tracking transport processes;
 • Healthcare – tracking diagnostic equipment and adjusting it to the treatment calendar;
 • Trade – tracking shopping baskets, better control over the inventory;
 • Lighting management – reduction of energy costs in cities and municipalities;
 • Intelligent buildings – reduction of general operating costs;
 • Water supply management – minimising the costs associated with water consumption;
 • Intelligent parking systems – monitoring, parking management, traffic control.
 • Logistics – monitoring of events throughout the entire supply chain;
 • Production – tracking company assets and inventory and increasing operation of production machines;
 • Transport – tracking transport processes;
 • Healthcare – tracking diagnostic equipment and adjusting it to the treatment calendar;
 • Trade – tracking shopping baskets, better control over the inventory;
 • Lighting management – reduction of energy costs in cities and municipalities;
 • Intelligent buildings – reduction of general operating costs;
 • Water supply management – minimising the costs associated with water consumption;
 • Intelligent parking systems – monitoring, parking management, traffic control.

ADVANTAGES OF WIRELESS NETWORKS

 • Convenience – access to network resources from anywhere or any Wi-Fi wireless access point;
 • Mobility – ability to use the Internet during e.g. meetings in conference rooms;
 • Efficiency – wireless Internet access and key applications and resources help staff get the job done and encourage collaboration;
 • Easy installation – no need to pull cables therefore network installation is quick and economical;
 • Extensibility – the ability to expand your wireless network easily while a wired network may require additional cabling;
 • Security – Advances in wireless networks provide solid protection;
 • Lower costs – as wireless networks eliminate or reduce cabling costs, they can be more cost-friendly than wired networks.
 • Convenience – access to network resources from anywhere or any Wi-Fi wireless access point;
 • Mobility – ability to use the Internet during e.g. meetings in conference rooms;
 • Efficiency – wireless Internet access and key applications and resources help staff get the job done and encourage collaboration;
 • Easy installation – no need to pull cables therefore network installation is quick and economical;
 • Extensibility – the ability to expand your wireless network easily while a wired network may require additional cabling;
 • Security – Advances in wireless networks provide solid protection;
 • Lower costs – as wireless networks eliminate or reduce cabling costs, they can be more cost-friendly than wired networks.

(PL) Projektowanie sieci komputerowych – indywidualne podejście podstawą sukcesu

(PL)

Sprawna komunikacja między komputerami i maszynami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa jest podstawowym warunkiem utrzymania ciągłości produkcji i osiągania zakładanych celów. Od bezpieczeństwa i przepustowości sieci zależy naprawdę wiele, dlatego też projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej warto powierzyć w ręce profesjonalistów. W OPTIDATA zajmujemy się tym tematem od lat, tworząc i udoskonalając istniejące sieci, które dziś są fundamentem sukcesu organizacji działających w różnych branżach. Z naszych rozwiązań korzystają reprezentanci przemysłu, a także firmy handlowe, przewozowe, administratorzy budynków, służba zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im spółki miejskie. Różnorodność portfolio naszych Klientów jest gwarancją skutecznych, sprawdzonych w praktyce sposobów na projektowanie sieci komputerowych.

Wyróżnikiem naszej oferty jest indywidualne podejście do danego zlecenia. Każdy projekt ma swoją indywidualną specyfikę, co dyskwalifikuje schematyczne podejście i bazowanie na kalkach. Rozwiązania, które zdały egzamin w firmie A, nie muszą się sprawdzić w przedsiębiorstwie B, dlatego też przed przystąpieniem do pracy wnikliwie badamy potrzeby Klienta, pytając o dostępne zaplecze techniczne, posiadany sprzęt i kompetencje pracowników, a także plany rozwojowe firmy związane z nową siecią. Rzetelny wywiad jest dla nas pierwszym krokiem na drodze do planowania i tworzenia sieci.

(PL) Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej ze znakiem jakości

(PL)

Jeszcze do niedawna standardem w wielu firmach była sieć przewodowa, która zapewniała szybszy transfer danych pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Dziś zlecenia na projektowanie sieci LAN zdarzają się znacznie rzadziej, gdyż wspomnianą technologię stopniowo wypierają systemy bezprzewodowe. Taki trend wynika ze zwiększonej przepustowości technologii WiFi, poprawy zabezpieczenia sieci bezprzewodowych, ale przede wszystkim z ewolucji potrzeb użytkowników. Powszechnie obserwujemy rosnące znaczenie sprzętu mobilnego, zarówno w pracy, jak i w codziennym użytkowaniu. Urządzenia przenośne muszą być podłączone do sieci niezależnie od tego, czy znajdują się w sali konferencyjnej, fabryce, dyspozytorni czy na magazynie. W praktyce w wielu firmach obecnie wykorzystuje się system hybrydowy, w którym oprócz sieci LAN, łączącej komputery, drukarki, rzutniki, laptopy i inne maszyny za pomocą kabli, wykorzystuje się również sygnał WiFi nadawany przez access pointy. Dobrze zaprojektowana sieć komputerowa pozwala wykorzystać obie technologie w najbardziej efektywny sposób, dając pełną swobodę działań pracownikom.

Nasze usługi wykraczają poza standardowe projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. Po zbadaniu potrzeb i parametrów technicznych budynków i dostępnego sprzętu oraz stworzeniu konceptu, przychodzi pora na testy i wdrożenie. Ważnym elementem sekwencji projektowania sieci komputerowych jest szkolenie użytkowników i administratorów, podczas którego informujemy personel o wprowadzonych innowacjach. To jeden z ostatnich etapów, jednak praktyka pokazuje nie mniej istotny niż samo tworzenie czy projektowanie sieci LAN lub WiFi.

contact form