Znakowanie i inwentaryzacja

Realizacja kompleksowych usług inwentaryzacji majątku dla podmiotów gospodarczych. Wykwalifikowany zespół inwentaryzacyjny oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
W ramach świadczonych usług wykonujemy

  • znakowanie majątku etykietami z kodem kreskowym
  • inwentaryzację środków trwałych prowadzoną z zastosowaniem urządzeń do odczytu kodów kreskowych oraz tagów RFID
  • porównywanie bazy zinwentaryzowanych przedmiotów w postaci raportów nadwyżek i niedoborów w majątku z ewidencją księgową
  • ocenę majątku pod kątem bieżącej przydatności ze wskazaniem składników, np. nadających się do likwidacji
  • opracowanie arkuszy spisowych, instrukcji i harmonogramów inwentaryzacyjnych
  • kompleksowy konsulting
  • przygotowanie procedur znakowania
  • po przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawienie spisu z natury
  • zapewnienie pełnego dostępu do danych w wersji elektronicznej

Wprowadzenie kodów kreskowych przyspiesza późniejsze inwentaryzacje o 80-90%.

Klientom, którzy chcieliby samodzielnie wykonań inwentaryzację środków trwałych, oferujemy oprogramowanie do inwentaryzacji, odpowiedni sprzęt, a także wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa.

formularz kontaktowy