RF ID

RFID (ang. Radio Frequency IDentification) to system identyfikacji bazujący na wykorzystaniu fal radiowych jako medium transmisji danych o identyfikowanym obiekcie. Informacje zapisane są na specjalnych nośnikach (transpondery, tagi). Technologię RFID można wykorzystać analogicznie jak kody kreskowe lub kody 2D do kontroli osób, zwierząt, przepływu towarów i materiałów oraz wymiany usług. Technologia RFID może być wykorzystywana w systemach OPTIest oraz OPTIpromag.

Główne zalety technologii radiowej to dokonywanie wielu odczytów w bardzo krótkim czasie (krótszym niż milisekundy), bez bezpośredniej widoczności taga, odporność taga na warunki środowiskowe (temperatura, kurz, zapylenie, wilgotność). Kolejnym atutem jest możliwość zapisania znacznie większej ilości informacji niż w tradycyjnym kodzie kreskowym lub kodzie wielowymiarowym (2D). Dla niektórych rodzajów tagów istnieje możliwość modyfikowania lub uzupełniania zawartej w nich informacji poprzez odpowiednie urządzenia programujące. Dzięki temu możemy zmieniać zawartość informacyjną taga na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Różnorodność standardów RFID (czytników, tagów, anten) i uwarunkowań biznesowych powoduje, iż wielu Klientom trudno zdecydować się na wprowadzenie technologii RFID. OPTIDATA w sposób rzetelny podchodzi do analizy potrzeb Klienta. Naszym zadaniem jest wybór optymalnej technologii dla realizacji przedstawionego zadania. Wspólnie z Klientem rozważamy, na którym etapie łańcucha dostaw lub do jakich celów identyfikacyjnych technologia RFID będzie mogła być zastosowana, a oczekiwana stopa zwrotu inwestycji (ang. ROI) zadowoli Klienta. Wszelkie Państwa pomysły w zakresie identyfikacji mogą być wcześniej sprawdzone w posiadanym od 2006 roku Laboratorium RFID OPTIDATA.

Testy i wdrożenia pilotażowe – zainteresowanym Klientom oferujemy wykonanie projektu systemu oraz przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia, którego celem jest sprawdzenie działania urządzeń RFID w specyficznych warunkach danego klienta.

OPIDATA oferuje dostawę elementów systemu lub wykonanie całościowego rozwiązania zintegrowanego z systemem ERP. Konsultanci
z kilkuletnim doświadczeniem w przygotowaniu i testowaniu rozwiązań pomogą Państwu zaprojektować całościową koncepcję i dobrać odpowiednie, elementy systemu RFID, w tym:

(PL) Zalety użycia tagów RFID

(PL)

  • Wyeliminowanie konieczności bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego informacje z obiektem, który jest identyfikowany.
  • Identyfikacja produktów, które znajdują się w miejscach trudnodostępnych.
  • Odczyt informacji z wszystkich tagów znajdujących się w zasięgu czytnika w bardzo krótkim czasie.
  • Znacznie odporniejsze od tradycyjnych etykiet kodów kreskowych.
  • Możliwość przechowywania ich w miejscach charakteryzujących się trudnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak duża wilgotność, wysokie temperatury lub znaczne zapylenie.
  • Wielokrotny odczyt i zapisywanie.
  • Zapis znacznie większej ilości informacji niż kod kreskowy. Dzięki specjalnie do tego celu zaprojektowanym komórkom pamięci użytkownik może do nich również dopisywać informacje np. po przejściu kolejnego etapu w łańcuchu dostaw.

formularz kontaktowy